Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989346 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Thực hiện chủ trương hiện ñại hoá, cơ giới hoá nông lâm nghiệp, nhằm tăng
năng suất, giảm mức ñộ nặng nhọc cho người lao ñộng, nhiều máy móc, thiết bị và
phương tiện vận tải ñã ñược ñưa vào sử dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp, từ
khâu làm ñất ñến các khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch.
Các máy móc, thiết bị và phương tiện sử dụng trong nông lâm nghiệp và xây
dựng nông thôn hết sức phong phú và ña dạng về chủng loại, kích thước và công
dụng, nhưng ñều sử dụng nguồn ñộng lực chính là ñộng cơ diesel. Do ñặc ñiểm
công việc nên ñiều kiện làm việc của các máy móc, thiết bị, phương tiện hết sức
khắc nghiệt: ñịa hình phức tạp, ñịa chất không ñồng ñều, tính chất công việc thường
thay ñổi, gây ra các lực tác ñộng lên liên hợp máy và thiết bị cơ giới có sự thay ñổi
liên tục, ñột ngột, không có tính chu kỳ, ñiều này làm cho ñộng cơ luôn phải làm
việc trong tình trạng tải trọng thay ñổi ñột ngột, thậm chí quá tải. Bên cạnh ñó nhiệt
ñộ cao, bùn, nước, bụi nhiều, rung sóc lớn là các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn ñến
chất lượng làm việc và tuổi thọ của ñộng cơ diesel. Do ñiều kiện làm việc phân tán,
xa các trung tâm, xa cơ sở dịch vụ nên vấn ñề chăm sóc, bảo dưỡng máy móc thiết
bị nói chung và ñộng cơ diesel nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy,
chỉ khi nào xảy ra sự cố kỹ thuật, lúc ñó mới tiến hành sửa chữa. Các hư hỏng ñột
xuất thường gây ra những hậu quả rất nặng nề cả về kỹ thuật và kinh tế.
Một ñặc ñiểm cơ bản trong các ñộng cơ diesel dùng trong nông lâm nghiệp là
các loại ñộng cơ truyền thống, hầu hết không có hệ thống tự chẩn ñoán. Chính vì
vậy, việc chẩn ñoán tình trạng kỹ thuật, phát hiện, dự báo phòng ngừa các hư hỏng
ñột xuất cũng như xác ñịnh chính xác nguyên nhân gây ra hư hỏng là hết sức khó
khăn. Trước ñây, việc chẩn ñoán tình trạng kỹ thuật ñộng cơ diesel trong nông lâm
nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người thợ hay có sự trợ giúp của một số
thiết bị chẩn ñoán thô sơ, lạc hậu, do ñó việc chẩn ñoán gặp rất nhiều khó khăn, chẩn ñoán khó chính xác. ðể xác ñịnh chính xác các hư hỏng, thường phải tháo
tổng thành ñể kiểm tra trực tiếp nên tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Trước thực trạng trên, cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sự phát
triển của khoa học chẩn ñoán, việc sử dụng thiết bị chẩn ñoán cho ñộng cơ diesel
trong nông lâm nghiệp là vấn ñề cần thiết. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại thiết bị
nào, hệ thống chẩn ñoán nào ñể phù hợp với ñiều kiện làm việc, ñiều kiện kỹ thuật
của ñộng cơ, thì cần có sự cân nhắc kỹ theo tiêu chí gọn nhẹ, linh hoạt, sử dụng
dễ dàng thuận tiện, thời gian thực hiện chẩn ñoán nhanh, có tính ña dạng cao ñể phù
hợp với tính ña dạng của ñộng cơ và phù hợp với ñiều kiện làm việc dã ngoại.
Th c t cho th y, v i tình tr ng a d ng v ch ng lo i, v i xe, v
lo i ng c , c bi t v i ng c diesel không có h th ng t ch n oán thì
vi c s d ng các thi t b ch n oán chuyên dùng ã có trên th tr ng hi n
nay g p nhi u khó kh n và hi u qu không cao, th m chí không s d ng
c.
Xuất phát từ những ñặc ñiểm và các yêu cầu thực tiễn trên, tác giả luận án ñã
chọn ñề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống chẩn ñoán ñộng cơ
diesel dùng trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” làm ñề tài nghiên cứu của
mình, mong muốn góp phần giảm bớt một phần khó khăn trong công tác chẩn ñoán,
bảo dưỡng kỹ thuật cho các loại ñộng cơ diesel sử dụng trong nông nghiệp, nông
thôn và trên các thiết bị cơ giới khác ở Việt Nam hiện nay.
2. Mục tiêu của ñề tài
Nghiên cứu cơ sở khoa học ñể xây dựng một hệ thống chẩn ñoán di ñộng phù
hợp với ñiều kiện làm việc dã ngoại của máy và thiết bị hoạt ñộng trong lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm chẩn
ñoán trạng thái kỹ thuật và chẩn ñoán hư hỏng cho ñộng cơ diesel, góp phần làm
tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu tác ñộng xấu ñến môi trường.
3. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu: Từ 2006 ñến 2010.
- ðịa ñiểm nghiên cứu:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By minhdaica
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement