Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988036 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ VỚI BPMN ...............................................3
1.1. Mô hình hóa nghiệp vụ.........................................................................................3
1.2. Mô hình hóa nghiệp vụ với BPMN.......................................................................4
1.2.1. Giới thiệu BPMN .....................................................................................4
1.2.2. Lịch sử phát triển của BPMN...................................................................6
CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG BPMN ........................................7
2.1. Activity..................................................................................................................7
2.1.1. Task ..........................................................................................................7
2.1.2. Sub process.............................................................................................10
2.2. Event...................................................................................................................11
2.2.1. Tổng quan...............................................................................................11
2.2.2. Phân loại:................................................................................................12
2.3. Gateways ............................................................................................................15
2.3.1. Tổng quan...............................................................................................15
2.3.2. Phân loại .................................................................................................15
2.4. Connecting object...............................................................................................17
2.5. Swimlandes.........................................................................................................21
2.6. Artifacts ..............................................................................................................22
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................24

CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ VỚI
BPMN
1.1. Mô hình hóa nghiệp vụ
Mô hình hóa là sự trừu tượng hóa sự vật, hiện tượng trong thế giới thực. Trong
đó mô hình hóa quy trình nghiệp vụ là sự mô tả bằng hình vẽ chuỗi các hoạt động của
quy trình nghiệp vụ thực tế
Có 3 cấp độ chính trong việc mô hình hóa
 Process Map: xác định trong quy trình bao gồm xử lý nào
 Process Description: mô tả trong mỗi xử lý có bao nhiêu hoạt động nhỏ
 Process Model / Flow Chart: mô tả trong mỗi hoạt động có những bước nào
Ưu điểm nổi bật của việc mô hình hóa:
 Việc mô hình hóa là cơ sở của tài liệu kỹ thuật từ đó giảm thiểu rủi ro do không
có thông tin đầy đủ về cách tổ chức nghiệp vụ
 Hiểu rõ hơn về quy trình hiện tại cơ sở để cải tiến
 Diễn tả một hay nhiều khía cạnh nào đó của hệ thống
 Xác định đường biên hệ thống (ở những khía cạnh không thuộc phạm vị mô
hình)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement