Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987983 Link tải miễn phí ebook
Việc phát triển cách thông tin vô tuyến trong những năm gần đây với sự mở rộng phổ tần số đến các dải GHz đã nảy sinh nhiều loại Anten mới phù hợp và hiệu quả. Để hiểu thêm về vấn đề này mời các bạn tham khảo cuốn sách Lý thuyết và kỹ thuật Anten.
ly_thuyet_anten_split_1_5315.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_2_3083.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_3_5644.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_4_2683.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_5_4638.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_6_8377.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_7_7787.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_8_075.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_9_2499.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
ly_thuyet_anten_split_10_2779.pdf
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT ANTEN
NHẬP MÔN
CHƯƠNG 1. BỨC XẠ CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ DÒNG TỪ TRONG KHÔNG GIAN TỰ DO CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN BỨC XẠ NGUYÊN TỐ
CHƯƠNG 3. CÁC NGUỒN BỨC XẠ THĂNG
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT VỀ CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP MOMENT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ANTEN
CHƯƠNG 6. ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ ANTEN PHỨC HỢP
CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG BỨC XẠ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT BỨC XẠ MẶT
CHƯƠNG 9. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ANTEN
CHƯƠNG 10. LÝ THUYẾT ANTEN THU
CHƯƠNG 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT ĐẤT ĐẾN ĐẶC TÍNH BỨC XẠ CỦA ANTEN
PHẦN II. KỸ THUẬT ANTEN
CHƯƠNG 12. HỆ ANTEN CÓ XỬ LÝ TÍN HIỆU - ANTEN THÔNG MINH
CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ PHƯƠNG HƯỚNG ANTEN
CHƯƠNG 14. PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN SỐ CỦA ANTEN VÀ THIẾT LẬP ANTEN DẢI RỘNG
CHƯƠNG 15. PHƯƠNG PHÁP GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC ANTEN
CHƯƠNG 16. PHƯƠNG PHÁP TẠO TRƯỜNG BỨC XẠ PHÂN CỰC QUAY
CHƯƠNG 17. CHẤN TỬ ĐỐI XỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÉP ĐIỆN CHO ANTEN ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 18. CHẤN TỬ KHÔNG ĐỐI XỨNG
CHƯƠNG 19. ANTEN NHIỀU CHẤN TỬ
CHƯƠNG 20. ANTEN DÂY SÓNG CHẠY
CHƯƠNG 21. ANTEN VÒNG
CHƯƠNG 22. ANTEN XOẮN
CHƯƠNG 23. ANTEN KHE
CHƯƠNG 24. ANTEN MẠCH DẢI
CHƯƠNG 25. ANTEN LOA
CHƯƠNG 26. ANTEN THẤU KÍNH
CHƯƠNG 27. ANTEN GƯƠNG
CƯƠNG 28. ANTEN SÓNG MẶT
PHỤ LỤC I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH VECTƠ
Từ khóa: Lý thuyết và kỹ thuật Anten, Phân loại Anten, Đặc điểm Anten, Anten Impêđăng trụ, Anten sóng mặt, Anten Loa - Parabol
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement