Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987786 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Lời cám ơn.

Lời mở đầu.

CHƯƠNG I: khái niệm ngôi nhà thông minh.......................................................1

I. Định nghĩa....................................................................................................1

II. Nhữĩig chỉ tiêu kỹ thuật của ngôi nhà thông minh........................................1

1. Chỉ tiêu về ánh sáng..........................................................................1

2. Chỉ tiêu về thông gió..........................................................................1

3. Chỉ tiêu về nhiệt độ............................................................................1

4. Chỉ tiêu về an toàn.............................................................................2

III. Giới hạn trong việc thiết kế đồ án................................................................2

1. Nhữíig yêu cầu và phạm vi có thể giải quyết....................................2

2. Yêu cầu kỹ thuật của ngôi nhà thông minh.......................................2

IV. Phương án thiết kế các hệ điều khiển trong ngôi nhà thông minh...............2

1. Hệ thống đảm bảo ánh sáng..............................................................2

2. Hệ thống đóng mở cửa bằng Password.............................................3

3. Hệ thống chống trộm cảm biến.........................................................4

4. Phương án thiết kế hệ thống báo cháy có hiển thị nhiệt độ..............4

CHƯƠNG II: Thiết kế hệ thống đảm bảo ánh sáng trong nhà............................5

I. Khái niệm về ánh sáng.................................................................................5

II. Chỉ tiêu kỹ thuật ánh sáng trong phòng........................................................7

III. Phương án thiết kế........................................................................................11

1. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể....................................................................11

2Ỗ Sơ đồ chức năng của hệ thống...........................................................11

3. Giơí thiệu cảm biến ánh sáng............................................................11

4. Thiết kế bộ chuyển đổi ADC............................................................13

5. Khảo sát họ vi điều khiển 89C51......................................................17

IV. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến ánh sáng.........................21

Nguyên tắc hoạt động của mạch cảm biến ánh sáng........................21

V. Giới thiệu sơ lược về họ IC SL9148 và SL9149........................................22

1. Mạch phát SC9148................... ......................................................22

2. Mạch thu SC9149......... ...... .....................................................25

VI. Tính toán giá trị linh kiện..........................................................................27

VII. Lưu đồ giải thuật và chương trình..............................................................30

1. Lưu đồ giải thuật mạch cảm biến......................................................30

2. Chương trình điều khiển thiết bị thông qua cảm biến.......................32
CHƯƠNG III: Thiết kế hệ thống báo cháy và hiển thị nhiệt độ..........................40

I. Giới thiệu mạch báo cháy..........................................................................40

Sơ đồ chức năng mạch cảm biến nhiệt....................................................41

II. Các phương pháp đo nhiệt độ....................................................................41

1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt điện trở........................................................41

2. Đo nhiệt bằng IC...............................................................................44

2.1 Giới thiệu........................................................................................45

2.2 Nguyên lý chung của IC đo nhiệt độ..............................................45

III. Mạch cảm biến nhiệt độ............................................................................46

IV. Nguyên tắc hoạt động của mạch cảm biến nhiệt độ..................................46

V. Mạch hiển thị nhiệt độ...............................................................................47

VI. Tính toán giá tri linh kiện..........................................................................47

VII. Sơ đồ nguyên lý cụ thể..............................................................................49

CHƯƠNG IV: Thiết kế hệ thống bảo đảm an ninh..............................................50

I. Thiết kế hệ thống đóng mở cửa.................................................................50

1. Khái niệm..........................................................................................50

2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể....................................................................50

3. Phương án giải quyết kỹ thuật cụ thể................................................50

^ Sơ đồ chức năng hệ thống mở cửa tự động.....................................51

4. Tính toán giá trị linh kiện trong mạch...............................................52

5. Sơ dồ nguyên lý cụ thể......................................................................53

6. Lưu đồ giải thuật và chương trình.....................................................54

6.1 Lưu đồ giải thuật của mạch cửa tự động........................................54

6.2 Chương trình điều khiển cửa bằng Password.................................57

II. Thiết kế thiết bị chống trộm......................................................................70

1. Giới thiệu..........................................................................................70

2. Chỉ tiêu đặt ra cho thiết bị chống trộm..............................................70

3. Phương án giải quyết chống trộm cụ thể...........................................70

4. Sơ đồ nguyên lý mạch chống đột nhập..............................................71

5. Mạch tạo tiếng kêu đặc trưng............................................................72

6. Tính toán giá trị linh kiện..................................................................72
Kết luận.................

PHỤ LỤC..............

Tài liệu tham khảo.
75

76CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM Cơ BẢN CỦA NGÔI NHÀ THÔNG MINH
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM cơ BẢN CỦA NGÔI NHÀ

THÔNG MINH

I. Định nghĩa:

Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà có các điều kiện kỹ thuật bảo đảm cuộc sống tốt nhất cho con người, được tự động bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật theo mong muốn của người sử dụng

Ngôi nhà thông minh khác với ngôi nhà bình thường ở chỗ, nó là một quá trình tích hợp của các hệ thống như hệ thống điều khiển và giám sát môi trừơng: hệ điều khiển đảm bảo nhiệt độ, hệ thống đảm bảo lượng gió trong nhà, hệ thống đảm bảo ánh sáng..., mạch đóng ngắt, điều khiển cổng ra vào, giám sát thông báo cháy., thành một hệ thống mạng thống nhất.

IIẻ Những chỉ tỉêu kỹ thuật của ngôi nhà thông minh:

2.1 Chỉ tiêu về ánh sáng:

Đảm bảo ánh sáng theo yêu cầu sử dụng như chất lượng ánh sáng và tiết kiệm điện , ánh sáng tại mỗi nơi đều như nhau, không được để chỗ quá sáng, chỗ quá tối.

Ấnh sáng có thể được tắt mở thông qua hệ thống tự động điều khiển hay điều khiển từ xa. Ngoài ra thiết bị ánh sáng cần được kết nối với một số thiết bị trong nhà như: thiết bị báo trộm, báo cháy.

2.2 Chỉ tiêu về thông gió:

Đảm bảo lượng gió vừa đủ, tốc độ gió phù hợp với yêu cầu chung.

Ngoài ra lượng gió va tốc độ của gió có thể được thay đổi tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng.

Hệ thông có thể tự động nhận biết được khi nào thì sử dụng gió tự nhiên và khi nào dùng gió nhân tạo. Bằng cách sử dụng quạt máy thông gió.

2.3 Chỉ tiêu về nhiệt độ:

Đảm bảo nhiệt độ trong nhà luôn phù hợp với khí hậu từng môi trường, tránh tình trạng khi ra vào nhà với 2 nhiệt độ khác xa nhau, gây bệnh cho người ở.

Nhiệt độ trong nhà cũng có thể thay đổi được tùy theo sở thích của mỗi người thông qua hệ thống điều khiển từ xa.

Phải có thiết bị thông báo và phòng chống khi nhiệt độ quá cao, như thiết bị báo cháy, hiển thị nhiệt độ (vì con người có khả năng chịu được ở nhiệt độ 90°c, nếu như nhiệt độ được tăng từ từ, nên ta cần có bộ phận hiển thị để dễ quan sát nhiệt độ).
1


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement