Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987096 Link tải miễn phí ebook
MỞ ðẦU
Hóa học là một ngành khoa học thực nghiệm. Vì thế, giảng dạy, nghiên cứu và
học tập thí nghiệm thực hành hóa học luôn luôn cần thiết và có ý nghĩa thực tế, nhằm
nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, đảm bảo “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn
liền với thực tiễn”.
Tài liệu này bao gồm các bài thí nghiệm thực hành cơ bản thuộc chương trình
thực tập môn Hóa lý, sử dụng cho sinh viên các hệ cử nhân Hóa học, sư phạm Hóa
học và có thể tham khảo cho các hệ kỹ sư liên quan Hóa học (Hóa dầu, Hóa thực
phẩm, Môi trường, ). Nội dung gồm 23 bài, được chia thành 5 phần chính:
Phần I. Nhiệt động học (7 bài, từ 1- 7)
Phần II. ðộng học - Xúc tác (4 bài, từ 8-11)
Phần III. ðiện hóa học (4 bài, từ 12-15)
Phần IV. Hóa lý các hệ phân tán (4 bài, từ 16-19)
Phần V. Hóa lý các hợp chất cao phân tử (4 bài, từ 20-23).
Ở mỗi bài đều có nêu mục đích, nguyên tắc, cơ sở lý thuyết tóm tắt, phương
pháp tiến hành thí nghiệm và cách thức đi đến kết quả thực nghiệm. Một số câu hỏi
được đưa ra mang tính tham khảo. Người dạy và học có thể đề cập đến các câu hỏi,
vấn đề khác rộng hơn hay cụ thể hơn.
Các bài thí nghiệm thực hành được xây dựng, cải tiến trên cơ sở đảm bảo tính
khoa học, tính hệ thống, tính cập nhật, tính thực tiễn; đáp ứng yêu cầu về chương
trình, phù hợp thực tế trang thiết bị phòng thí nghiệm, tiết kiệm hóa chất, giữ gìn sức
khỏe và bảo vệ môi trường.
Tài liệu được thực hiện bởi các cán bộ thuộc bộ môn Hóa lý - ðại cương, Khoa
Hóa học, với mục tiêu cơ bản là phục vụ công tác giảng dạy, học tập thực hành môn
Hóa lý và đã được thể nghiệm nhiều năm cho sinh viên Khoa Hóa học, Trường ðại
học Quy Nhơn.
Tuy đã có rất nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi thiếu sót, chúng tui rất
mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và sẽ thường xuyên bổ sung, hiệu chỉnh để tài
liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC
Trang
PHẦN I. NHIỆT ðỘNG HỌC .. 4
Bài 1. Nghiên cứu cân bằng hóa học của phản ứng
Fe3+ + 2 I-
= 2 Fe2+ + I2. 4
Bài 2 Xác định khối lượng phân tử chất tan bằng phương pháp
nghiệm lạnh 8
Bài 3 Sự phân bố chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn vào nhau 13
Bài 4 ðịnh luật phân bố.. 16
Bài 5 Sự chiết suất 20
Bài 6. Giản đồ cân bằng lỏng - rắn của hệ hai cấu tử - Phương pháp phân
tích nhiệt .. 22
Bài 7. Giản đồ pha của hệ 3 cấu tử 24
PHẦN II. ðỘNG HỌC – XÚC TÁC 28
Bài 8. Hằng số tốc độ phản ứng bậc 2 - Sự xà phòng hóa etylaxetat bằng
kiềm . 28
Bài 9. Xác định bậc phản ứng .. 31
Bài 10. Xúc tác dị thể - phản ứng phân hủy H2O2 .. 36
Bài 11. Xúc tác đồng thể - phản ứng phân hủy H2O2 39
PHẦN III. ðIỆN HÓA HỌC 41
Bài 12. ðộ dẫn điện dung dịch - Xác định độ điện ly và hằng số phân ly
của axit axetic . 41
Bài 13. Chuẩn độ dẫn .. 44
Bài 14. ðo pH bằng phương pháp điện hóa .. 47
Bài 15. Chuẩn độ axit - bazơ bằng phương pháp đo pH.. 50
PHẦN IV. HÓA LÝ CÁC HỆ PHÂN TÁN (HÓA KEO) 52
Bài 16. ðiều chế và khảo sát một số tính chất của dung dịch keo .. 52
Bài 17. ðiều chế nhũ dịch bằng phương pháp phân tán và khảo sát quá
trình chuyển tướng của nhũ dịch 57
Bài 18. Hấp phụ đẳng nhiệt của axit axetic trên than hoạt tính. 59
Bài 19. Xác định ngưỡng keo tụ của dung dịch keo sắt (III) hydroxit .. 63
PHẦN V. HÓA LÝ CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ.. 66
Bài 20. Xác định phân tử lượng hợp chất polyme .. 66
Bài 21. Xác định điểm đẳng điện tích của gelatin bằng phương pháp
trương . 71
Bài 22. ðộ nhớt của dung dịch keo ưa dịch (dung dịch hợp chất CPT) 74
Bài 23. Phá vỡ độ bền dung dịch hợp chất cao phân tử 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 79
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement