Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987094 Link tải miễn phí luận văn
1. Lý do chọn đề tài
Thông tin địa lý là những thông tin quan trọng
để đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Các phân
tích GIS phụ thuộc vào chất lượng, giá trị và tính
tương thích của các dữ liệu địa lý dạng số. Việc chia
sẻ dữ liệu sẽ kích thích sự phát triển các nhu cầu về
sản phẩm và dịch vụ GIS. GIS đã được công nhận là
một hệ thống với nhiều lợi ích không chỉ trong các
công tác thu thập đo đạc địa lý mà còn trong các công
tác điều tra tài nguyên thiên nhiên, phân tích hiện
trạng và quản lý hạ tầng giao thông vận tải.
Vĩnh Phúc là tỉnh có hệ thống giao thông vận
tải tương đối đa dạng bao gồm: đường bộ, đường sắt
và đường sông. Hệ thống giao thông Vĩnh Phúc có
khả năng liên kết rộng rãi địa bàn tỉnh với các tỉnh lân
cận và cả nước; hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là giao thông đường bộ, chiếm 80-85%
tổng giá trị sản xuất của ngành vận tải.
Nghiên cứu về GIS và ứng dụng Quản lý giao
thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc trên GIS để nâng cao
năng lực quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và về quy hoạch giao thông
đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.
2. Mục đích nghiên cứu
+ Hỗ trợ quản lý hiện trạng hạ tầng giao thông
đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Hỗ trợ quản lý thông tin quy hoạch giao thông
đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống thông tin địa
lý GIS, cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về hệ thống
thông tin địa lý GIS và ứng dụng để quản lý mạng
lưới giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc.
4 Phương pháp nghiên cứu 4
Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và tìm hiểu về
mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh để
xây dựng ứng dụng quản lý mạng lưới giao thông
đường bộ cho tỉnh Vĩnh Phúc.

NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIS
Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ thống
thông tin địa lý GIS. Hệ thống thông tin địa lý GIS có
rất nhiều ứng dụng, nếu con người biết sử dụng và
khai thác những tiềm năng của nó thì GIS sẽ như lắp
thêm đôi mắt, đôi tay, đôi cánh giúp con người nhìn
thế giới xung quanh trực quan hơn, chính xác hơn và
nhanh chóng thu phục được thế giới trong tiềm năng
vốn có của mình nói chung và ngành giao thông vận
tải nói riêng.
1.1 Hệ Thông tin địa lý
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement