Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#986967 Link tải miễn phí luận văn
Ở ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Xenlulozơ là một trong những polyme thiên nhiên sẵn có
nhất, giá thành rẻ, bên cạnh ñó là khả năng phân huỷ sinh học và tái
tạo lại ñược nguồn nguyên liệu. Việc nghiên cứu các copolyme ghép
bằng quá trình copolyme hoá các vinyl monome lên xenlulozơ và
ứng dụng nó ñã ñược tiến hành trong mấy chục năm qua. Hiện nay
trong nước chưa thấy công trình nào công bố về quá trình ghép
acrylic axit, lên sợi xơ dừa. Vì vậy, chúng tui chọn ñề tài: “Nghiên
cứu phản ứng ñồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng
dụng làm vật liệu hấp phụ” làm luận văn Thạc Sĩ.
2. Mục ñích nghiên cứu
Tìm ra các ñiều kiện tối ưu cho quá trình ñồng trùng hợp
ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa nhằm tạo ra sản phẩm có khả năng
ứng dụng trong thực tiễn.
3. Đối tượng nghiên cứu
Xơ dừa, axit acrylic.
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài
Sản phẩm này có khả năng ứng dụng cho việc giữ nước, hấp
phụ trao ñổi ion.
6. Cấu trúc luận văn gồm các phần
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung của luận văn ñược
chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan.
Chương 2: Thực nghiệm
Chương 3: Kết quả và thảo luận.
4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. SỢI XƠ DỪA
1.2. XỬ LÝ SỢI XƠ DỪA
1.3. ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP
1.4. TỔNG QUAN VỀ MONOME VÀ CHẤT KHƠI MÀO
1.5. KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI CỦA COPOLYME
GHÉP
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT
2.2. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement