Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984051 Link tải miễn phí ebook
MỤC LỤC
Trang
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI 5
1.1. Các chỉ tiêu cơ bản của máy cắt kim loại 5
1.1.1. Độ chính xác của máy 5
1.1.2. Độ cứng vững của máy 6
1.1.3. Độ tin cậy và tuổi thọ của máy 7
1.1.4. Độ bền và độ mòn của máy 8
1.1.5. Độ dao động và ảnh hưởng nhiệt 10
1.2. Cơ sở thiết kế máy cắt kim loại 10
1.2.1. Phạm vi điều chỉnh vận tốc cắt và lượng chạy dao 11
1.2.2. Chuỗi số vòng quay 14
1.2.3. Xác định các thông số động học cơ bản 19
1.2.4. Xác định công suất động cơ 23

Chương 2: THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ 27
2.1. Khái niệm 27
2.2. Thiết kế hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt 27
2.2.1. Chọn phương án không gian 30
2.2.2. Xác định tỉ số truyền của hộp tốc độ 31
1. Mối quan hệ giữa các tỉ số truyền trong một nhóm bánh răng di trượt 31
2. Phương án thay đổi thứ tự 33
3. Lưới kết cấu 33
4. Đồ thị số vòng quay 36
2.2.3. Xác định số răng của bánh răng 55
2.2.3.1. Phương pháp tính toán 53
2.2.3.2. Phương pháp tra bảng 61
2.2.4. Sơ đồ động và sơ đồ truyền lực 67
2.2.5. Kiểm tra sai số vòng quay 69
2.3. Thiết kế các loại hộp tốc độ khác 71
2.3.1. Hộp tốc độ puli – đai truyền 71
2.3.2. Hộp tốc độ bánh răng thay thế 73
2.3.3. Hộp tốc độ dùng cơ cấu phản hồi 78
2.3.4. Hộp tốc độ có bánh răng dùng chung 81
2.3.5. Hộp tốc độ dùng động cơ nhiều cấp tốc độ 85
2.3.6. Hộp tốc độ có chuỗi số vòng quay hỗn hợp 89
Chương 3: THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO 95
3.1. Khái niệm 95
3.1.1. Đặc điểm 95
3.1.2. Yêu cầu 95
3.2. Phương pháp thiết kế hộp chạy dao thường 96
3.3. Phương pháp thiết kế hộp chạy dao chính xác 100
3.3.1. Sắp xếp bước ren thành bảng 101
3.3.2. Thiết kế nhóm cơ sở 102
3.3.2.1. Nhóm cơ sở dùng cơ cấu Norton 102
3.3.2.2. Nhóm cơ sở dùng cơ cấu bánh răng di trượt 105
3.3.3. Thiết kế nhóm gấp bội 107
3.3.3.1. Nhóm gấp bội dùng cơ cấu bánh răng di trượt 107
3.3.3.2. Nhóm gấp bội dùng cơ cấu Mêan 109
3.3.3.3. Nhóm gấp bội dùng cơ cấu then kéo 111
3.3.4. Thiết kế nhóm truyền động bù 112
3.3.5. Kiểm tra sai số bước ren 114
3.3.6. Thí dụ về thiết kế hộp chạy dao chính xác 114

Chương 4: THIẾT KẾ TRỤC CHÍNH VÀ Ổ TRỤC 129
4.1. Thiết kế trục chính 129
4.1.1. Yêu cầu đối với trục chính 129
4.1.2. Kết cấu của trục chính 130
4.1.3. Vật liệu của trục chính 131
4.1.4. Tính toán trục chính 131
4.2. Thiết kế ổ trục 141
4.2.1. Yêu cầu của ổ trục 141
4.2.2. Thiết kế ổ trượt 142
4.2.3. Thiết kế ổ lăn 149

Chương 5: THIẾT KẾ THÂN MÁY VÀ SỐNG TRƯỢT 156
5.1. Thiết kế thân máy 156
5.1.1. Yêu cầu của thân máy 156
5.1.2. Kết cấu của thân máy 156
5.1.3. Vật liệu thân máy 160
5.1.4. Tính toán thân máy 161
5.2. Thiết kế sống trượt 169
5.2.1. Yêu cầu của sống trượt 169
5.2.2. Kết cấu sống trượt 169
5.2.3. Điều chỉnh sống trượt 171
5.2.4. Bảo vệ và bôi trơn sống trượt 173
5.2.5. Vật liệu sống trượt 175
5.2.6. Tính toán sống trượt 176
5.3. Thiết kế sống lăn 181
5.3.1. Kết cấu sống lăn 181
5.3.2. Tính toán sống lăn 184

Chương 6 : CƠ CẤU MÁY 186
6.1. Cơ cấu chuyển động thẳng 186
6.1.1. Cơ cấu bánh răng - thanh răng 186
6.1.2. Cơ cấu trục vít - thanh răng 189
6.1.3. Cơ cấu vít me - đai ốc trượt 191
6.1.4 Cơ cấu vít me - đai ốc bi 198
6.1.5 Cơ cấu vi động 200
6.2. Cơ cấu chuyển động không liên tục 202
6.2.1. Cơ cấu bánh cóc - con cóc 202
6.2.2. Ly hợp một chiều 204
6.2.3. Cơ cấu Maltit 205
6.3. Cơ cấu đảo chiều 208
6.3.1. Yêu cầu 208
6.3.2. Cơ cấu đảo chiều bằng cơ khí 209
6.3.3. Cơ cấu đảo chiều bằng điện 214
6.3.4. Cơ cấu đảo chiều bằng thủy lực 214
6.3.5. Tính mômen đảo chiều 215
6.4. Hệ thống điều khiển 216
6.4.1. Chức năng và yêu cầu 216
6.4.2. Các phần tử trong hệ thống điều khiển 218
6.4.3. Các cơ cấu điều khiển bằng cơ khí 221
6.4.3.1. Hệ thống điều khiển riêng rẽ 222
1. Cơ cấu qụat răng – thanh răng 222
2. Cơ cấu ngàm gạt 224
2. Cơ cấu vít me – đai ốc 225
6.4.3.2. Hệ thống điều khiển tập trung 225
1. Hệ thống điều khiển một tay gạt 225
2. Hệ thống điều khiển dùng cam thùng 227
3. Hệ thống điều khiển dùng cam mặt đầu 229
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online