Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983912 Link tải miễn phí luận văn
TÓM LƯỢC
Tỉnh Bạc Liêu có nghề sản xuất muối rất lâu đời và đã trở thành một nghề truyền thống
của địa phương. Chất lượng muối Bạc Liêu được đánh giá là phù hợp làm thực phẩm cho
nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ và Campuchia. Hàm lượng các tạp
chất trong muối thấp nên muối có ít vị đắng, có độ mặn đậm rất rõ rệt. Tuy nhiên, chất
lượng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của muối công nghiệp và xuất khẩu
và yêu cầu nội địa, mặc dù yêu cầu của thị trường khá lớn. Do đó, đề tài “Đánh giá chất
lượng muối Long Điền tỉnh Bạc Liêu” nhằm mục tiêu đánh giá các điều kiện tự nhiên ảnh
hưởng đến chất lượng muối bên cạnh đó so sánh chất lượng muối thô Long Điền so với
muối thô Việt Nam.
Qua kết quả phân tích các điều kiện tự nhiên của địa bàn nghiên cứu cho thấy điều kiện
khí hậu của vùng ven biển Bạc Liêu rất thuận lợi cho sản xuất muối. Nhìn chung chế độ
nắng, chế độ gió, độ ẩm không khí, lượng mưa đều đáp ứng tốt cho sản xuất muối bốc hơi
từ nước biển. Qua kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học đất cho thấy đất vùng muối ít
chứa phèn tiềm tàng, đất ngập mặn có pH (5,7 – 8,5) và EC (3,9 – 27,8 mS/cm) khá cao.
pH và EC ít biến động lớn giữa các tầng.
Muối sản xuất tại Long Điền có hàm lượng NaCl trung bình 91,1% đối với muối sản xuất
trên nền đất và 92,8% đối với muối trải bạt. So sánh với muối thô Việt Nam (86,8%) thì tỷ
lệ %NaCl của muối Long Điền hoàn toàn cao hơn. Hàm lượng chất không tan trong muối
được sản xuất trên nền đất và các tạp chất khác như MgSO4, KCl cao hơn muối thô Việt
Nam, nhưng hàm lượng CaSO4, MgCl2 nằm trong mức cho phép của muối thô Việt Nam.
Dựa trên những phân tích đánh giá chất lượng muối Long Điền và những khó khăn thực tế
của Diêm dân từ đó đề xuất một số giải pháp như sau:
Đẩy mạnh áp dụng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao như mô hình sản xuất muối
trải bạt vào sản xuất nhằm tận dụng tối ưu diện tích sản xuất, góp phần tạo đuợc việc làm
và tăng thêm thu nhập thường xuyên cho Diêm dân trong năm.
Quy trình sản xuất muối thủ công không đáp ứng được điều kiện thực tế để sản xuất ra
sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Do đó để góp phần nâng cao chất
lượng muối thì vấn đề đầu tiên được quan tâm là việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng
muối, đề xuất quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của địa
phương.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial phiên bản Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
ix
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ................................................................................................. 1
Chương 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ............................................................. 2
1.1 Tổng quan về quy hoạch và phát triển của ngành sản xuất muối từ nước
biển................................................................................................................. 2
1.1.1 Tổng quan sự phát triển nghề muối trên thế giới ........................................ 2
1.1.2 Tổng quan sự phát triển nghề muối tại Việt Nam ....................................... 4
1.2 Những khái quát về sự phát triển nghề muối Bạc Liêu ............................... 8
1.2.1 Hiện trạng và quy hoạch sản xuất nghề muối Bạc Liêu .............................. 8
1.2.2 Tóm tắt quy trình sản xuất muối NaCl đang áp dụng tại Bạc Liêu ............. 9
1.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường ..................................... 10
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần nước biển và chất lượng muối ...... 11
1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đền thành phần nước biển .................................. 11
1.4.2 Đánh giá các nguyên nhân tác động xấu đến chất lượng muối ................. 12
Chương 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ...................................... 16
2.1 Phương tiện ............................................................................................. 16
2.1.1 Địa điểm và thời gian .............................................................................. 16
2.2.2 Phương tiện ............................................................................................. 17
2.2 Phương pháp ........................................................................................... 17
2.2.1 Thu thập số liệu ....................................................................................... 17
2.2.2 Các phương pháp phân tích mẫu đất và mẫu muối................................... 17
2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................ 18
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..................................................... 19
3.1 Các yếu tố tự nhiên về đất đai, khí hậu, thủy văn ..................................... 19
3.1.1 Vị trí địa lý và địa hình ............................................................................ 19
3.1.2 Thổ nhưỡng ............................................................................................. 20
3.1.3 Chế độ nhiệt, chế độ nắng và chế độ ẩm .................................................. 20
3.1.4 Chế độ mưa và chế độ gió ........................................................................ 22
3.1.5 Chế độ thủy triều, nguồn nước và chế độ mặn.......................................... 23
3.1.6 Một số chỉ tiêu hóa học của đất ảnh hưởng đến chất lượng muối ............. 24
3.2 Đánh giá chất lượng muối Long Điền ....................................................... 27
3.2.1 Hàm lượng chất không tan trong muối ..................................................... 28
3.2.2 Độ ẩm muối ............................................................................................. 30
3.2.3 Hàm lượng % NaCl trong muối Long Điền .............................................. 30
3.2.4 Hàm lượng phần trăm các tạp chất khác .................................................. 31
3.3 Đánh giá chất lượng muối Long Điền dựa trên cơ sở kết quả phân tích .... 35
3.3.1 So sánh và nhận xét về chất lượng muối Long Điền với muối vùng khác .. 35
3.3.2 So sánh chất lượng muối Long Điền với muối thô của Việt Nam .............. 36
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 39
4.1 Kết luận .................................................................................................. 39
4.2 Kiến nghị ................................................................................................. 39
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement