Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983827 Link tải miễn phí Nissan RESTRAINTS Manual
CONTENTS
PRECAUTION . 3
PRECAUTIONS . 3
Precaution for Supplemental Restraint System
(SRS) "AIR BAG" and "SEAT BELT PRE-TEN-
SIONER" . 3
Precaution for SRS "AIR BAG" and "SEAT BELT
PRE-TENSIONER" Service 3
SYSTEM DESCRIPTION 4
COMPONENT PARTS . . 4
Component Parts Location 4
Component Description . 4
Driver Air Bag Module . 5
Front Passenger Air Bag Module 5
Front Side Air Bag Module 5
Side Curtain Air Bag Module . 5
Front Seat Belt Pre-tensioner 6
Air Bag Diagnosis Sensor Unit 6
Crash Zone Sensor . 6
Side Air Bag Satellite Sensor 7
Door Satellite Sensor 7
SRS Component Connectors 7
SYSTEM . . 9
SRS AIR BAG SYSTEM 9
SRS AIR BAG SYSTEM : System Diagram 9
SRS AIR BAG SYSTEM : System Description . 9
OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM 9
OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM : Sys-
tem Diagram 10
OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM : Sys-
tem Description . 10
SEAT BELT WARNING LAMP SYSTEM 11
SEAT BELT WARNING LAMP SYSTEM : System
Diagram . 11
SEAT BELT WARNING LAMP SYSTEM : System
Description 12
DIAGNOSIS SYSTEM (AIR BAG) 13
Diagnosis Description 13
SRS Operation Check . 13
Trouble Diagnosis with CONSULT 14
Trouble Diagnosis without CONSULT . 15
SRS History Check 15
SRS Final Check . 15
CONSULT Function (AIR BAG) . 15
ECU DIAGNOSIS INFORMATION . .17
DIAGNOSIS SENSOR UNIT .17
DTC Index . 17
Flash Code Index 20
WIRING DIAGRAM . .24
SRS AIR BAG CONTROL SYSTEM .24
Wiring Diagram 24
BASIC INSPECTION .33
DIAGNOSIS AND REPAIR WORK FLOW .33
Work Flow 33
INSPECTION AND ADJUSTMENT 35
ADDITIONAL SERVICE WHEN REPLACING
CONTROL UNIT 35
ADDITIONAL SERVICE WHEN REPLACING
CONTROL UNIT : Description . 35
ADDITIONAL SERVICE WHEN REPLACING
CONTROL UNIT : Special Repair Requirement 35
ZERO POINT RESET . 35
ZERO POINT RESET : Description . 35
ZERO POINT RESET : Special Repair Require-
ment . 35
INTERMITTENT INCIDENT 36
Inspection Procedure 36
Trouble Diagnosis with CONSULT 36
DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS . 37
B1049 – B1052, B1054 – B1057 DRIVER AIR-
BAG MODULE . 37
Description . . 37
DTC Logic . 37
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 38
B1065 – B1068, B1070 – B1073 PASSEN-
GER AIRBAG MODULE . . 40
Description . . 40
DTC Logic . 40
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 41
B1134 – B1137 SIDE AIRBAG MODULE LH . 43
Description . . 43
DTC Logic . 43
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 44
B1129 – B1132 SIDE AIRBAG MODULE RH . 46
Description . . 46
DTC Logic . 46
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 47
B1150 – B1153 SIDE CURTAIN AIR BAG
MODULE LH . . 49
Description . . 49
DTC Logic . 49
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 50
B1145 – B1148 SIDE CURTAIN AIR BAG
MODULE RH . . 52
Description . . 52
DTC Logic . 52
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 53
B1086 – B1089 SEAT BELT PRE-TENSION-
ER LH . 55
Description . . 55
DTC Logic . 55
Diagnosis Procedure . . 56
B1081 – B1084 SEAT BELT PRE-TENSION-
ER RH 58
Description . . 58
DTC Logic . 58
Diagnosis Procedure . . 59
B1033 – B1035 CRASH ZONE SENSOR . 61
Description . . 61
DTC Logic . 61
Diagnosis Procedure . . 62
B1118 – B1120 SATELLITE SENSOR LH . . 64
Description . . 64
DTC Logic . 64
Diagnosis Procedure . . 65
B1113 – B1115 SATELLITE SENSOR RH . 67
Description . . 67
DTC Logic . 67
Diagnosis Procedure . 68
B1343 - B1349 FRONT DOOR SATELLITE
SENSOR LH 70
Description . . 70
DTC Logic . 70
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 71
B1336 - B1342 FRONT DOOR SATELLITE
SENSOR RH . . 73
Description . . 73
DTC Logic . 73
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 74
B1350 FRONT DOOR SATELLITE SENSORS
. 76
Description . . 76
DTC Logic . 76
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 77
B1XXX AIR BAG DIAGNOSIS SENSOR UNIT . 79
Description . . 79
DTC Logic . 79
Diagnosis Procedure . 80
B1023 PASSENGER AIR BAG OFF INDICA-
TOR . . 81
Description . . 81
DTC Logic . 81
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 82
B1017, B1018, B1020, B1021, B1022, B1025,
B1032, B1048 OCS SYSTEM . 84
Description . . 84
DTC Logic . 84
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 85
B1209 – B1210 COLLISION DETECTION . . 87
Description . . 87
DTC Logic . 87
Diagnosis Procedure (Component Diagnosis) . . 87
SYMPTOM DIAGNOSIS 88
SRS AIR BAG WARNING LAMP DOES NOT
TURN ON . 88
AIR BAG Warning Lamp Does Not Turn On . 88
SRS AIR BAG WARNING LAMP DOES NOT
TURN OFF . 89
AIR BAG Warning Lamp Does Not Turn Off . 89
SEAT BELT WARNING SYSTEM . 90
Seat Belt Warning System Does Not Function . 90
< PRECAUTION >
S
PRECAUTION
PRECAUTIONS
Precaution for Supplemental Restraint System (SRS) "AIR BAG" and "SEAT BELT
PRE-TENSIONER" INFOID:0000000007618785
The Supplemental Restraint System such as “AIR BAG” and “SEAT BELT PRE-TENSIONER”, used along
with a front seat belt, helps to reduce the risk or severity of injury to the driver and front passenger for certain
types of collision. This system includes seat belt switch inputs and dual stage front air bag modules. The SRS
system uses the seat belt switches to determine the front air bag deployment, and may only deploy one front
air bag, depending on the severity of a collision and whether the front occupants are belted or unbelted.
Information necessary to service the system safely is included in the SR and SB section of this Service Man-
ual.
WARNING:
• To avoid rendering the SRS inoperative, which could increase the risk of personal injury or death in
the event of a collision which would result in air bag inflation, all maintenance must be performed by
an authorized NISSAN/INFINITI dealer.
• Improper maintenance, including incorrect removal and installation of the SRS, can lead to personal
injury caused by unintentional activation of the system. For removal of Spiral Cable and Air Bag
Module, see the SR section.
• Do not use electrical test equipment on any circuit related to the SRS unless instructed to in this
Service Manual. SRS wiring harnesses can be identified by yellow and/or orange harnesses or har-
ness connectors.
PRECAUTIONS WHEN USING POWER TOOLS (AIR OR ELECTRIC) AND HAMMERS
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement