Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983073 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3
1.1.Nhiên liệu thay thế.3
1.1.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Diesel.3
1.1.1.1 Nhiệt trị.3
1.1.1.2 Độ nhớt .5
1.1.1.3 Tính tự bốc cháy .5
1.1.1.4 Hàm lượng tạp chất .7
1.1.2 Nhiên liệu biodiesel .9
1.1.2.1 Khái niệm .9
1.1.2.2 Tình hình sản xuất và sử dụng Diesel sinh học từ dầu thực vật 10
1.1.2.3 Đặc tính của biodiesel .12
ESTER . 12
Metyl dầu cải 12
1.1.2.4 Quá trình điều chế biodiesel. .13
1.1.3 Nhiên liệu LPG (Liquefied Petroleum Gases) 15
1.1.3.1 Khái niệm LPG .15
1.1.3.2 Trữ lượng LPG và thị trường tiêu thụ16
1.1.3.3 Đặc tính nhiên liệu khí hóa lỏng17
1.2.Ứng dụng nhiên liệu thay thế cho động c ơ diesel xe buýt ở Thành Phố
Nha Trang22
1.2.1 Giới thiệu chung về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 22
1.2.1.1 Sơ lược về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 22
1.2.1.2 Thông số kỹ thuật của xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 23
1.2.2 Đặc điểm kỹ thuật và cấu tạo của động cơ D6BR sử dụng trên xe buýt
ở Thành Phố Nha Trang .29
1.2.2.1 Giới thiệu chung và vị trí động cơ trên xe buýt29
1.2.2.2 Đặc điểm kỹ thuật của động cơ .29
1.2.2.3 Nhóm piston, xylanh, nắp xylanh 31
1.2.2.4. Hệ thống nhiên liệu 36
1.2.2.5 Hệ thống nạp - xả48
CHƯƠNG 2. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO ĐỘI
XE BUÝT THÀNH PHỐ NHA TRANG . 53
2.1. Phương án l ắp đặt hệ thống sử dụng nhi ên liệu thay thế cho động c ơ
diesel D6BR trên xe buýt thành phố Nha Trang. 53
2.1.1. Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế đơn .53
2.1.2 Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế và diesel song song. .53
2.1.3 Lựa chọn giải pháp. .54
2.2 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu Biodiesel. .54
2.2.1 Bình sấy sử dụng nước làm mát để làm nóng nhiên liệu 56
2.2.2 Bình sấy sử dụng nguồn điện một chiều.58
2.2.3 Bình sấy tận dụng nguồn nhiệt khí xả 59
2.2.4 Lựa chọn .60
2.2.5 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu sử dụng Biodiesel và Diesel song
song (H. 2-6 ) .60
2.3 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu LPG61
2.3.1 Giải pháp kỹ thuật để động c ơ có thể sử dụng LPG v à diesel song
song61
2.3.1.1 Giải pháp kỹ thuật để hệ thống nhiên liệu diesel có khả năng phun
mồi .61
2.3.1.2 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt hệ thống cung cấp LPG trên động cơ72
2.3.1.3 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt cơ cấu hạn chế tốc độ động cơ88
2.3.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu LPG và Diesel song song.93
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 95
3.1 Kết luận. 95
3.2 Đề xuất ý kiến. .96
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của n ền kinh tế, đời sống nhân dân ngày
một nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Song bên cạnh đó đất nước ta cũng phải
đối mặt với nhiều khó khăn như những nền kinh tế đang phát triển khác, đặc biệt là
vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên phục vụ đòi hỏi của
quá trình phát triển, đồng thời xả vào bầu khí quyển một lượng khí thải không nhỏ.
Đời sống người dân được cải thiện, khả năng mua sắm các vật dụng đắt tiền như ô
tô, xe máy…nằm trong tầm tay của nhiều gia đ ình. Mật độ phương tiện tham gia
giao thông ngày một cao, bên cạnh đó là sự thiếu đồng bộ trong quá trình quy hoạch
giao thông, việc quản lý chất lượng các phương tiện tham gia giao thông còn buông
lỏng. Những vấn đề này đang làm cho lượng khí thải của nghành giao thông vận tải,
đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ xả vào khí quyển ngày một tăng nhanh.
Để giải quyết vấn đề n ày cần phải có những chiến l ược dài hạn phát triển các
phương tiện giao thông công cộng nh ư đường sắt, tàu điện ngầm, mạng l ưới xe
buýt…,tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao quá trình cháy nhiên liệu và
sử lý khí thải, sử dụng các ph ương tiện dùng nhiên liệu sạch thay cho các loại xe
dùng nhiên liệu truyền thống xăng, dầu như hiện nay.
Đi tìm nguồn nhiên liệu mới sạch hơn thay thế cho nhiên liệu truyền thống
hiện đang sử dụng không chỉ góp phần làm giảm nồng độ các chất độc hại trong khí
thải, bên cạnh đó nó còn góp phần đa dạng hoá các nguồn nhiên liệu, đẩy lùi nguy
cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu truyền thống.
Thành Phố Nha Trang cũng như các thành phố khác trong cả nước, vấn đề
gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân như ôtô, xe máy, ô nhiễm môi trường
đang làm đau đầu các nhà quản lý. Đặc biệt với hướng phát triển của thành phố là
trở thành một thành phố du lịch thì việc kiểm soát các chất độc hại trong khí quyển
để có một bầu không khí trong l ành là vấn đề sống còn. Mở rộng mạng lưới giao
thông công cộng đặc biệt l à đội ngũ xe buýt, khuyến khích n gười dân giảm bớt
phương tiện cá nhân, sử dụng các loại xe dùng nhiên liệu sạch.
Hiện nay trên thế giới kỹ thuật chuyển đổi xe dùng nhiên liệu truyền thống
(xăng, diesel) sang dùng nhiên liệu thay thế (LPG, Biodiesel, NGV, LNG…) đạt
được nhiều thành tựu, đặc biệt là kỹ thuật chuyển đổi động cơ diesel sang dùng
nhiên liệu LPG có những bước đột phá mới. Động cơ sau khi chuyển đổi ít thay đổi
kết cấu ban đầu, giá thành chuyển đổi rẻ nhưng vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ
thuật
Với suy nghĩ t ìm kiếm nguồn nhi ên liệu mới thay thế nhi ên liệu truyền
thống, nhằm làm cho môi trường thành phố Nha Trang sạch h ơn. Khuyến khích,
tuyên truyền người dân thành phố ủng hộ việc sử dụng nhi ên liệu sạch cho các
phương tiện cá nhân của mình. Từ đó mở rộng mô hình phát triển rộng rãi trên cả
nước. Được sự hướng dẫn của thầy Phùng Minh Lộc, em xin đóng góp một phần
nhỏ để ý tưởng trên sớm thành hiện thực với đề t ài: “Nghiên cứu khả năng sử
dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang”.
Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan.
Chương 2: Khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố
Nha Trang.
Chương 3: Kết luận và đề suất ý kiến.
Sau hơn 3 tháng nỗ lực cố gắng, được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận t ình của
thầy Phùng Minh Lộc, Công ty cổ phần ô tô điện máy Nha Trang, quý thầy cô trong
Khoa Cơ Khí, bạn bè trong quá trình tìm kiếm tài liệu, đóng góp ý kiến. Em đã cơ
bản hoàn thành nội dung và trình bầy trong luận văn này.
Do trình độ và thời gian có hạn, mặt khác v ì đây là lần đầu tiên thực hiện
độc lập một công tr ình mang tính chất nghiên cứu khoa học nên không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm, chỉ dạy, góp ý của quý
thầy cô và bạn bè để bổ sung cho đề tài này được hoàn thiện hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement