Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982861 Link tải miễn phí luận văn
Tên học phần:
Truyền dẫn vô tuyến số (Digital radio transmission)
Tổng lượng kiến thức:
60 tiết
Lý thuyết: 50 tiết; Thực hành: 10 tiết
Mục tiêu học phần:
Giới thiệu chung về truyền dẫn vô tuyến số; Các vấn đề cơ bản: Lý thuyết truyền dẫn dạng sóng; Mã hoá kênh; Điều chế và giải điều chế số; Ngẫu nhiên hoá; Mật mã hoá và giải mật mã;
Giới thiệu các vấn đề của hệ thống truyền dẫn vô tuyến số: Các mạch điện tích cực và các bộ lọc; Thiết bị và hệ thống truyền dẫn vô tuyến số; Phân tích đường truyền; Thiết kế và đo đạc hệ thống; Hệ thống truyền dẫn băng siêu rộng.
Nội dung học phần:
Chương 1: Giới thiệu chung
Vai trò, đặc điểm, sơ đồ khối chung
Chương 2: Các dạng tín hiệu
Hàm tín hiệu, tín hiệu băng gốc, đặc tính đường truyền
Chương 3: Không gian tín hiệu và điều chế
Biểu diễn không gian tín hiệu, kỹ thuật điều chế: BPSK, QPSK, ASK, MQAM
Chương 4: Mã hóa kênh
Nguyên tắc, các phương pháp: Mã khối tuyến tính, mã xoắn
Chương 5: Thiết bị truyền dẫn vô tuyến
Chỉ tiêu kỹ thuật, sơ đồ khối, nguyên lý làm việc
Chương 6: Quy hoạch tần số và cấu hình hệ thống
Phân bổ tần số, cấu hình làm việc cơ bản, chuyển mạch bảo vệ
Chương 7: Phân tích đường truyền vô tuyến số
Quỹ đường truyền, tính toán các thông số tuyến, dự trữ đường truyền
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement