Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982597 Link tải miễn phí luận văn
Khi thực hiện đồ án môn học Động cơ đốt trong, các đồng chí học viên
ngành xe có dịp đ-ợc củng cố, mở rộng và nâng cao một b-ớc kiến thức các
môn học về động cơ đốt trong.
Đồ án còn trang bị cho học viên ph-ơng pháp nghiên cứu một động cơ
đốt trong cụ thể. Nội dung đồ án gồm:
- Tìm hiểu, giới thiệu và phân tích đặc điểm kết cấu của động cơ nói
chung, các cơ cấu và hệ thống của động cơ nói riêng.
- Tính toán kiểm tra các tham số đặc tr-ng cho tính kinh tế và hiệu
quả của động cơ.
- Tính toán động lực học.
- Tính toán nghiệm bền một số chi tiết chủ yếu của động cơ.
Nh- vậy, thông qua việc thực hiện và bảo vệ đồ án môn học, học viên
đ-ợc tập d-ợt ph-ơng pháp giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể nhằm góp
phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp cũng nh- giải quyết
những vấn đề kỹ thuật trong hoạt động thực tiễn sau này.
Để h-ớng dẫn học viên trong việc làm đồ án, tr-ớc đây bộ môn Động cơ
đã dịch tài liệu: "Tính chu trình công tác của động cơ ô tô - máy kéo" của E.I.
Acatốp (1969); đồng chí Hoàng Văn Dung biên soạn tài liệu: "H-ớng dẫn
tính nhiệt động cơ đốt trong" (1973), đồng chí Nguyễn Văn Châu biên soạn
tài liệu: "H-ớng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong" (1988). Chúng là
những tài liệu tham khảo bổ ích cho học viên ngành ô tô - tăng thiết giáp, xe
máy công binh và trạm nguồn điện khi thực hiện đồ án môn học và đồ án tốt
nghiệp về động cơ đốt trong.
Tuy nhiên những tài liệu ấy còn bộc lộ các nh-ợc điểm nh-: một số hệ
số dùng để tính toán theo đơn vị đo l-ờng hợp pháp đ-ợc quy đổi ch-a thật
sát (tài liệu năm 1988), một số kiểu động cơ mới ch-a đ-ợc đề cập theo đà
phát triển của ngành động cơ, ch-a có ch-ơng trình tính toán trên máy vi
tính để theo kịp sự phát triển của ngành tin học, ch-a đủ số hình vẽ cần
thiết, chức năng kỹ thuật và đặc tính ngoài của các loại động cơ điển hình để
Đ2. TÍNH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CỦA CHU TRÌNH CÔNG TÁC.
2.1. Tính toán quá trình trao đổi khí.
Mục đích của việc tính toán quá trình trao đổi khí là xác định các thông số chủ yếu cuối quá trình nạp chính (ở điểm a) như áp suất pa và nhiệt độ Ta.
Quá trình trao đổi khí ở các loại động cơ khác nhau có những đặc điểm riêng nên ở đây trình bày đối với từng trường hợp cụ thể.
a- Ở động cơ bốn kỳ không tăng áp.
Thứ tự tính toán phụ thuộc vào phương pháp tính được chọn trước Nếu
chọn trước hệ số nạp v thì tính theo thứ tự sau:
- Hệ số khí sót r.
Hệ số khí sót là tỷ số giữa lượng sản vật cháy Mr chứa trong thể tích buồng cháy Vc ở cuối quá trình thải cưỡng bức và lượng khí nạp mới, nghĩa là:

Khi tính toán, giá trị của r được xác định theo biểu thức:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement