Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982502 Link tải miễn phí luận văn

TÓM TẮT
Ứng dụng công nghệ thông tin cho đánh giá đất đai cấp Huyện được thực hiện tại huyện
Mỹ Tú nhằm mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm đánh giá đất đai tự
động (ALES) trong quản lý tài nguyên đất đai từ đó phát triển nông nghiệp bền vững. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, ứng dụng phần mềm ALES kết hợp với phần mềm PRIMER
trong đánh giá đất đai đã chọn ra được các vùng thích nghi theo từng điều kiện tự nhiên
bao gồm các kiểu sử dụng đất khác nhau. Sử dụng chức năng phân nhóm theo mức độ
tương đồng của các đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) cho từng kiểu sử dụng theo từng mục tiêu của
phần mềm PRIMER và phần mềm IDRISI thông qua modul ALIDRIS để tạo ra các bản đồ
thích nghi cho từng kiểu sử dụng đất. Kết quả đánh giá tổng hợp theo nhiều mục tiêu về
tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường đã chọn ra cho Huyện các kiểu sử dụng đất có tính
thích nghi theo thứ tự ưu tiên như sau: Chuyên màu, cây ăn trái, hai lúa - màu và lúa 3
vụ, chuyên mía và lúa-tôm. Từ kết quả thu được cho thấy phần mềm ALES kết hợp với
PRIMER có thể ứng dụng trong đánh giá đất đai một cách tổng hợp bao gồm điều kiện tự
nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường, cũng như cho kết quả nhanh chóng, tiện lợi và có
hiệu quả đáp ứng được cho từng mục đích sử dụng đất khác nhau trong quy hoạch sử
dụng đất đai bền vững.
Từ khóa: Đánh giá đất đai, công nghệ thông tin, phần mềm ALES, phần mềm
PRIMER

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

xem them
NGHIÊN CỨU VÀI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH NĂM 2011

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement