Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982501 Link tải miễn phí tài liệu
Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến giá
đất ở đô thị của thành phố Bắc Ninh năm
2011 thông qua điều tra thị trường.
Số liệu điều tra sau khi được xử lý bằng phần
mềm Primer 5.0 đã thể hiện mối quan hệ giữa
các chỉ tiêu cần theo dõi và đối chiếu rất rõ.
Các chỉ tiêu có mối quan hệ với nhau, quyết
định đến giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng sẽ
tập trung gần nhau hay chồng ghép lên nhau.

Sơ đồ 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở
thành phố Bắc Ninh năm 2011 (MDS)
Qua sơ đồ trên, chúng ta thấy các yếu tố tác
động đến giá đất ở chia làm 3 nhóm
- Nhóm 1: Nhóm thông tin chung bao gồm:
tuổi, nghề nghiệp, trình độ và thu nhập
- Nhóm 2: Nhóm thông tin sử dụng đất bao
gồm: Diện tích, hình thể, vị trí, khoảng cách
từ thửa đất đến đường phố gần nhất, gần công
trình công cộng và các bất động sản gắn liền.
- Nhóm 3: Nhóm pháp lý bao gồm các câu hỏi
có đồng ý với bảng giá đất hàng năm của Nhà
nước, có thường xuyên tiếp cận với các văn
bản của Nhà nước về giá đất và yếu tố pháp lý
của thửa đất.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement