Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#981903 Link tải miễn phí luận văn
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao, vì thế bài toán về cung – cầu đang được các nhà sản xuất tìm cách giải quyết. Tự động hóa trong dây chuyền sản xuất là một phương án tối ưu, nó đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu được nhân công lao động. Quá trình sản xuất càng được tự động hóa cao càng nâng cao năng suất sản xuất giảm chi phí tăng tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA: “Supervisory Control And Data Acquisition ) là giải pháp hiện đại, giúp việc sản xuất hay kiểm tra sản phẩm, thu thập, quản lý dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng và ít sai sót. Người ta hoàn toàn có thể theo dõi và vận hành một nhà máy từ phòng Điều Khiển Trung Tâm mà không cần xuống tận các phân xưởng, đặc biệt là trong các nhà máy có môi trường sản xuất độc hại đối với sức khỏe người như nhà máy hóa chất, nhà máy xử lí chất thải
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
LỜI CẢM ƠN 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 3
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN 4
MỤC LỤC 5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI. 8
1.1. Đặt vấn đề. 8
1.2. Mục đích của luận văn. 9
1.3. Hướng tiếp cận luận văn. 9
1.4. Cách thức tiến hành. 9
1.5. Giới hạn luận văn. 10
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 11
2.1. Nguồn gốc và đặc tính của nước thải sinh hoạt 11
2.1.1. Nguồn gốc nước thải sinh hoạt 11
2.1.2. Đặc tính của nước thải sinh hoạt 11
2.2. Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt 11
2.3. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 12
2.3.1. Phương pháp cơ học. 12
2.3.2. Phương pháp hóa lý. 14
2.3.3. Các phương pháp hóa học. 15
2.3.4. Phương pháp sinh học. 16
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SUNYAD – VIỆT NAM . 24
3.1. Giới thiệu chung về công ty. 24
3.2. Thông tin hoạt động sản xuất 24
3.3. Qui trình sản xuất của công ty. 24
3.4. Vấn đề gây ô nhiễm của công ty. 26
3.4.1. Ô nhiễm do nước thải. 26
3.4.2. Ô nhiễm không khí. 26
3.4.3. Chất lượng nước thải sinh hoạt của công ty. 28
3.5. Lựa chọn công nghệ xử lý. 29
3.6. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị 32
3.6.1. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị cho phương án 1. 32
3.6.2. Phương án 2. 59
CHƯƠNG 4. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PLC S7-200. 66
4.1. Giới thiệu. 66
4.2. Ưu điểm của PLC 67
4.3. Ứng dụng PLC trong công nghiệp. 67
4.4. Các vùng nhớ. 68
4.5. Modul Analog EM 235. 71
4.6. Qui ước định địa chỉ trong PLC S7-200. 74
CHƯƠNG 5. PHẦN MỀM MICRO/WIN VÀ PC ACCESS. 78
5.1. Soạn thảo chương trình với phần mềm STEP7-Micro/Win V4.0. 78
5.2. Kết nối truyền thông S7-200 với thiết bị lập trình: 84
5.3. Tập lệnh của S7-200. 85
5.3.1. Lệnh vào / ra. 85
5.3.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm 87
5.3.3. Các lệnh logic đại số Boolean. 87
5.3.4. Các lệnh đếm (Counter) và lệnh thời gian (Timer). 89
5.4. Cách sử dụng S7-200 PC Access. 91
CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 97
6.1. Qui trình công nghệ. 97
6.2. Nguyên lý hoạt động. 97
6.3. Sơ đồ tủ điện. 98
6.4. Lưu đồ giải thuật 100
6.5. Lập trình điều khiển với S7-200 cho mô hình xử lý nước thải: 104
6.6. Tạo giao diện winCC cho mô hình xử lý nước thải 111
6.6.1. Khởi động chương trình. 111
6.6.2. Thiết kế giao diện Graphic Designer. 115
6.7 Mô hình. 144
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN 145
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Đặt vấn đề.
Hệ thống xử lý nước thải ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội, nó góp phần cải thiện môi trường đang ô nhiễm hiện nay, cụ thể ở đây là môi trường nước. Vì vậy, bảo vệ môi trường trở thành vấn đề toàn cầu, là quốc sách của hầu hết các nước trên thế giới.
Trong những năm gần đây, cùng với xu thề hội nhập và phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới, tốc độ công nghiệp hóa của Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất ra đời, nhiều ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh. Vì thế, hằng ngày khối lượng nước thải không nhỏ được thải ra nguồn tiếp nhận mà chưa qua hệ thống xử lý. Điều này làm môi trường ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng.
Để tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội – môi trường một cách bền vững thì các biện pháp bảo vệ môi trường phải được quan tâm và thực hiện đúng mức. Việc đặt ra tiêu chuẩn môi trường và thực hiện luật môi trường là một điều hết sức cần thiết đối với môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy mà việc lựa chọn thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các công ty xí nghiệp là một trong những vấn đề cấp bách đối với chính sách bảo vệ môi trường của nước ta. Và để có thể thiết kế và vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải thì yêu cầu phải có kiến thức về hóa sinh, các quá trình xử lý, kiến thức chuyên ngành, sử dụng được các phần mềm thiết kế điều khiển, giao diện giám sát. Để nâng cao khả năng quản lý, giảm chi phí nhân công, chi phí vận hành thì giải pháp hiện nay là ứng dụng tự động hóa vào nhà máy, thường sử dụng PLC kết hợp phần mềm winCC để mà điều khiển.WinCC (Windows Control Center) là phần mềm tích hợp giao diện người máy HMI (Intergrate Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mềm điều khiển với quá trình tự động hoá. Những thành phần dễ sử dụng của WinCC giúp tích hợp những ứng dụng mới hay có sẵn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.Đặc biệt với WinCC, người sử dụng có thể tạo ra một giao diện điều khiển giúp quan sát mọi hoạt động của quá trình tự động hoá một cách dễ dàng. Phần mềm này có thể trao đổi trực tiếp với nhiều loại PLC của các hãng khác nhau như: SIEMENS,
MITSUBISHI, ALLEN BRADLEY,... , nhưng nó truyền thông rất tốt với PLC của hãng SIEMENS. Nó dược cài đặt trên máy và tính giao tiếp với PLC thông qua cổng COM1 hay COM2 (chuẩn RS-232) của máy tính. Do đó, cần có một bộ chuyển đổi từ chuẩn RS-232 sang chuẩn RS-485 của PLC. Ngoài khả năng thích hứng cho việc xây dựng các hệ thống có qui mô lớn nhỏ khác nhau, WinCC còn có thể dễ dàng tích hợp với những hệ thống cấp cao như MES (Manufacturing Excution System - Hệ thống quản lý việc thực hiện sản suất) và ERP (Enterprise Resourse Planning). WinCC cũng có thể sử dụng trên cơ sở qui mô toàn cầu nhờ hệ thống trợ giúp của SIEMENS có mặt trên khắp thế giới.
Với những chức năng ưu việt đó của winCC, em chọn phần mềm winnCC để ứng dụng vào việc giám sát và điều khiển mô hình xử lý nước thải. Luận văn xây dựng trên nền tảng của công nghệ xử lý nước thải có áp dụng tự động hóa, mặc dù chỉ là mô hình nhỏ nhưng cũng phản ánh một phần nào chức năng của hệ thống.
1.2. Mục đích của luận văn
Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý thích hợp cho một trường hợp cụ thể nhằm giảm thiểu các chỉ tiêu ô nhiễm có trong nước thải.
1.3. Hướng tiếp cận luận văn
- Thu thập và tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải qua sách vở và tài liệu trên mạng.
- Thu thập và tìm hiểu các nhà máy xử lý nước thải.
- Tìm hiểu hướng vận hành và giám sát hệ thống.
- Tìm hiểu công cụ lập trình qua các kiến thức đã học ở trường, qua hướng dẫn của Thầy Cô, hỗ trợ từ bạn bè, tìm hiểu từ sách vở tài liệu liên quan.
1.4. Cách thức tiến hành
- Nghiên cứu các quá trình xử lý nước thải, mô hình xử lý nước thải.
- Liệt kê các danh mục thiết bị trong mô hình.
- Xác định cơ cấu vận hành và giám sát phù hợp với mô hình, đưa ra lưu đồ giải thuật điều khiển.
- Lập trình PLC S7-200
- Xây dựng giao diện winCC giám sát và vận hành hệ thống.
- Kết nối giao diện và chương trình PLC.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement