Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#981738 Link tải miễn phí luận văn
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH HÀN NỐI VÀ ĐO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC TUYẾN CÁP QUANG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG HÀ NỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN . 1
PHẦN II: NỘI DUNG . 2
I. KỸ THUẬT HÀN NỐI CÁP QUANG 2
1. Qui định chung . 2
2. Qui trình hàn nối cáp quang tại ODF 3
2.1. Công tác chuẩn bị 3
2.1.1. Chuẩn bị công cụ công cụ . 3
2.1.2. Chuẩn bị máy hàn quang 4
2.1.3. Chuẩn bị ODF . 4
2.2. Tuốt vỏ cáp và cắt sợi quang . 6
2.2.1. Tuốt vỏ cáp và vỏ sợi quang . 6
2.2.2. Cắt sợi quang 10
2.3. Các công đoạn hàn nối 12
2.4. Các công đoạn bảo vệ sợi quang 13
2.5. Cố định cáp quang sau khi hàn nối 14
2.5.1. Cố định sợi quang đã hàn nối vào khay chứa mối hàn 14
2.5.2. Cố định cáp quang sau khi hàn nối . 14
3. Qui trình hàn nối cáp quang tại măng xông 16
3.1. Công tác chuẩn bị 16
3.1.1. Chuẩn bị công cụ công cụ . 16
3.1.2. Chuẩn bị máy hàn quang 16
3.1.3. Chuẩn bị măng xông . 17
3.2. Tuốt vỏ cáp, vỏ sợi quang và cắt sợi quang . 18
3.2.1. Tuốt vỏ cáp và vỏ sợi quang . 18
3.2.2. Cắt sợi quang 20
3.3. Các công đoạn hàn nối 22
3.4. Các công đoạn bảo vệ sợi quang 22
3.5. Cố định cáp quang sau khi hàn nối 23
3.5.1. Cố định sợi quang đã hàn nối vào khay chứa mối hàn 23
3.5.2. Cố định cáp quang sau khi hàn nối . 24
II. KỸ THUẬT ĐO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TUYẾN CÁP QUANG . 26
1. Quy định chung 26
2. Kiểm tra thông tuyến 27
2.1. Thực hiện phép đo sử dụng máy phát quang và máy thu quang . 27
2.2. Thực hiện phép đo sử dụng bút phát ánh sáng đỏ hay OTDR
(Optical Time Domain Reflectometer) có tích hợp chức năng này29
3. Kiểm tra suy hao 30
3.1. Kiểm tra suy hao tuyến quang không có măng xông và
điểm đấu nhẩy 30
3.1.1. Thực hiện phép đo sử dụng máy phát quang
và máy thu quang . 30
3.1.2. Thực hiện phép đo sử dụng máy OTDR 31
3.2. Kiểm tra suy hao tuyến quang có măng xông hay
điểm đấu nhẩy 33
3.3. Kiểm tra suy hao phản xạ của tuyến quang 35
4. Kiểm tra chiều dài tuyến . 37
5. Đánh giá chất lượng tuyến quang 39
6. Quy định về bảo quản, bảo dưỡng máy hàn, máy đo quang . 42
6.1. Bảo quản, bảo dưỡng máy hàn cáp quang . 42
6.2. Bảo quản, bảo dưỡng máy đo cáp quang . 42
PHẦN III : PHỤ LỤC 44
1. Giới thiệu về cáp quang 44
1.1. Sợi quang đa mode . 46
1.2. Sợi quang đơn mode 47
1.3. Các đặc tính kỹ thuật của sợi quang Silica . 48
1.3.1. Chịu lực căng . 48
1.3.2. Luật màu sợi quang 48
1.3.3. Phạm vi nhiệt độ . 49
2. Cấu trúc cáp quang . 49
2.1. Các thành phần cấu trúc cáp . 49
2.1.1. Ruột cáp . 49
2.1.2. Lớp gia cường 55
2.1.3. Vỏ cáp 56
2.2. Cấu trúc các loại cáp 56
2.2.1. Cáp treo 57
2.1.2. Cáp thả cống 58
2.1.3. Cáp chôn trực tiếp 59
2.1.4. Cáp đi trong nhà . 61
2.1.5. Các loại cáp đặc biệt 61
2.3. Các loại cáp hiện đang sử dụng phổ biến tại VTHN . 62
3. Các loại máy hàn cáp quang đang được sử dụng chủ yếu tại VTHN 62
4. Các loại máy đo cáp quang đang được sử dụng chủ yếu tại VTHN . 62
PHẦN IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO . 63
PHẦN I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Việc sử dụng rộng rãi cáp quang vào mạng Viễn thông thế giới nói chung và Việt Nam
nói riêng như hiện nay đã đặt ra một vấn đề lớn đó là công tác thi công, hàn nối và đo kiểm
chất lượng các tuyến quang.
Hiện tại Viễn Thông Hà Nội đang quản lý ước tính trên 4000 tuyến cáp quang với chiều
dài hàng chục ngìn km.
Căn cứ nhu cầu thực tế đó nhóm biên soạn đề tài đã mạnh dạn đăng ký đề tài “Nghiên
cứu xây dựng qui trình hàn nối và đo kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cáp
quang trên mạng Viễn thông Hà Nội” và đã được các cấp lãnh đạo đồng ý cho tiến hành
nghiên cứu xây dựng qui trình.
Sau 6 tháng nghiên cứu nhóm biên soạn đề tài đã hoàn thành cuốn đề tài về các qui
trình hàn nối và đo kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cáp quang trên mạng VTHN.
Đề tài này chỉ áp dụng trong phạm vi Viễn thông Hà Nội, đối tượng áp dụng chính là các
kỹ thuật viên quản lý khai thác thác mạng cáp quang của VTHN.
Mục tiêu của đề tài là đưa ra được một tài liệu ngắn gọn, rõ ràng về măt lý thuyết và
thực hành mang tính cẩm nang của kỹ thuật hàn nối, đo kiểm tra, đánh giá chất lượng tuyến
quang. Đồng thời xây dựng được các bước qui trình thực hiện công việc, các thao tác cơ
bản, chuẩn tắc, đúng kỹ thuật trong quá trình hàn nối để các mối hàn và cáp quang sau khi
hàn đạt chất lượng tốt nhất về chỉ tiêu suy hao và độ bền cơ học, cũng như việc đánh giá,
phân tích chất lượng tuyến quang để tìm kiếm, phát hiện các lỗi của tuyến quang và có
phương án xử lý lỗi chính xác.
Tuy đã tiến hành nghiên cứu một cách khoa học cả lý thuyết đến thực hành nhưng cuốn
đề tài không thể tránh khỏi những sai sót vậy nhóm biên soạn đề tài rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học, các kỹ sư, kỹ thuật viên của các đơn vị trong
VTHN để cuốn đề tài được hoàn thiện, sớm được đưa vào áp dụng trong VTHN.
Cuối cùng nhóm đề tài chân thành Thank các các cấp lãnh đạo của VTHN, Công ty
ĐTHN2 và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm trong quá trình nghiên
cứu, biên soạn cuốn đề tài KHKT.
PHẦN II
NỘI DUNG
I. KỸ THUẬT HÀN NỐI CÁP QUANG
1. Qui định chung:
- Công tác hàn nối cáp quang được tiến hành căn cứ vào yêu cầu thực tế của tuyến truyền dẫn
như: ghép nối các đoạn cáp quang với nhau, xử lý sự cố đứt cáp quang, thực hiện việc xen, rẽ
tuyến quang, kết nối với các thiết bị đầu cuối, bộ tập trung quang…
- Mục đích của công tác hàn nối là kết nối 2 sợi quang với nhau để tăng khoảng cách truyền dẫn
(hàn măng xông) hay tạo kết nối với các thiết bị đầu cuối (hàn ODF).
- Việc hàn nối để kết nối các sợi quang trong cáp quang với các dây nối quang có gắn đầu
Connetor gọi là hàn nối ODF (Optical Fiber Distribution Frame).
- Việc hàn nối để kết nối các sợi quang trong cáp quang này với các sợi quang trong cáp quang
khác gọi là hàn nối măng xông.
- Quy trình hàn nối này được nghiên cứu và áp dụng cho máy hàn hồ quang.
- Đối tượng của việc hàn hồ quang là ghép nối sợi quang với nhau sao cho: suy hao thấp, phản
xạ thấp, chịu được kéo cơ học và độ ổn định cao
- Sợi cáp quang, dây nối và dây nhẩy quang được nói đến trong tài liệu này là loại đơn mode
(Single mode).
- Để mối hàn sau khi hàn nối đạt chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ngành (<0,1dB/1 mối hàn
TCN-68-139:195) phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:
 Vệ sinh khu vực làm việc và các công cụ (dao tuốt, dao cắt, máy hàn).
 Trước khi hàn cần vệ sinh các bộ phận của máy hàn gồm: Rãnh chữ V, thấu
kính, gương và đầu kẹp sợi quang trên nắp chắn gió.
 Chất lượng sợi quang tốt hay loại phù hợp với máy hàn hồ quang.
 Chuẩn bị sợi quang tốt.
 Đồng chỉnh chính xác các tham số của máy hàn
 Đặt chính xác đầu cuối sợi quang vào máy hàn.
 Bảo vệ mối hàn tốt với loại ống co nhiệt phù hợp.
 Cố định cáp quang sau khi hàn nối đúng hướng dẫn.
2. Qui trình hàn nối cáp quang tại ODF:
Công tác hàn nối cáp quang được chia làm 5 bước sau:
Bước 1: công tác chuẩn bị.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By quynhson1202
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement