Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980411 Link tải miễn phí luận văn
TRẮC NGHIỆM ĐTM
Câu 1: dự án quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên phạm vi liên tỉnh bền vững phải thực hiện.
A. báo cáo môi trường chiến lược.
B. báo cáo đánh giá tác dộng môi trường
C. cam kết bảo vệ môi trường
D. đề án bảo vệ môi trường
Câu 2: chọn câu sai: hội nghị tổng kết công tác đánh giá tác động môi trường theo luật BVMT 1993 đã nêu ra những hạn chế sau thời gian thực hiện là:
a. sự phối hợp các ban ngành đồng bộ nhưng trách nhiệm chưa rõ ràng
b. công tác giám sát thẩm định còn yếu kém
c. chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược
d. kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động chưa rõ ràng
câu 3: chọn câu sai: đánh giá tác động môi trường là:
a. căn cứ giúp quản lý ra quyết định 1 kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội
b. là khâu tất yếu phải có trong các thủ tục xét duyệt dự án phát triển và quản lý các cơ sở sản xuất đang hoạt động
c. là công cụ quản lý môi trường có hiệu quả giúp các cấp chính quyền các tổ chức và nhân dân nhận thức rõ các tác động đến môi trường
d. là công việc chủ yếu phải làm tác động đến các cơ quan quản lý nhà nước
câu 4: dự án “sử dụng 1 phần diện tích đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đã được ( phải lập đánh giá tác động môi trường)
câu 5: tổ chức quốc tế nào sau đây không quan tâm đến công tác đánh giá tác động môi trường
a. ngân hàng thế giới (WB)
b. ngân hàng phát triển châu á (ADB)
c. chương trình môi trường liên hợp quốc (ULEP)
d. tổ chức thương mại thế giới (WTO)
câu 6: đối tượng bắt buộc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường:
a. quy định tại điều 14 (DMC) của luật bảo vệ môi trường 2005
b. quy định tại điều 18 (DTM) của luật bảo vệ môi trường 2005
c. cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình có nguy cơ gây ô nhiễm
d. tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng trong điều 14 và 18 của luật BVMT 2005
Câu 7: theo nghị quyết 25/NQ –CP năm 2010, thủ tục báo cáo nào sau đây đã được bãi bỏ:
a. đánh giá tác động môi trường
b. đánh giá tác động môi trường chiến lược
c. đề án bảo vệ môi trường
d. đánh giá tác động môi trường bổ sung
câu 8: tổ chức nào sau đây không thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:
a. bộ tài nguyên và môi trường
b. ủy ban nhân dân tỉnh
c. ủy ban nhân dân huyện
d. ban quản lý các khu công nghiệp
câu 9: tổ chức nào sau đây thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
a. bộ tài nguyên và môi trường
b. ủy ban nhân dân tỉnh
c. ủy ban nhân dân huyện
d. quốc hội
câu 10: văn bản nào sau đây bác bỏ báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung:
a. nghị định 21/2008/NĐ – CP
b. thông tư số 04/2008/TT-BTNMT
c. nghị định số 41 của bộ chính trị
d. nghị quyết 25/2010/ NQ – CP
câu 11: chọn câu sai: mục đích của báo cáo đánh giá tác động môi trường là:
a. cung cấp 1 quy trình xem xét tất cả các tác động có hại đến môi trường của dự án
b. loại trừ các dự án cơ bản không đạt yêu cầu hay đạt sai vị trí
c. bảo vệ môi trường và cân nhắc hạn chế tăng nền kinh tế nhằm giảm thiểu ô nhiễm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
d. giúp cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền duyệt các dự án và đưa ra quyết định đúng đắn cho phép dự án có đủ điều kiện thực hiện
câu 12: trong trường hợp đánh giá tác động môi trường chấp nhận sự phát thải cũng như việc sử dụng không hợp lý tài nguyên ở mức nào đấy được hiểu là:
a. phát triển bền vững
b. bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
c. bảo vệ môi trường phải gắn liền với phát triển kinh tế
d. chấp nhận phát triển, tăng trưởng kinh tế
câu 13: đối tượng của DTM chính thường gặp và có số lượng nhiều nhất là:
a. cơ sở sản xuất vừa và nhỏ
b. các dự án phát triển
c. kế hoạch phát triển kinh tế xã hôi cấp tỉnh
d. quy hoạch phát triển kinh tế cấp tỉnh, cấp huyện
câu 14: ngân hàng phát triển châu á (ADB) phân loại dự án thành
a. 2 nhóm
b. 3 nhóm
c. 4 nhóm
d. 5 nhóm
câu 15: theo phân loại dự án của ngân hàng phát triển châu á “nhóm C: nhóm các dự án không phải tiến hành lập báo cáo DTM” là nhóm dự án:
a. không gây tác động đáng kể hay tác động có thể khắc phục được
câu 18: dự án quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh bắt buộc phải thực hiện:
a. báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
b. báo cáo đánh giá tác động môi trường
c. cam kết bảo vệ môi trường
d. đề án bảo vệ môi trường
câu 19: dự án về “công trình quan trọng quốc gia” bắt buộc phải thực hiện:
a. báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
b. báo cáo đánh giá tác động môi trường
c. cam kết bảo vệ môi trường
d. đề án bảo vệ môi trường
câu 20: dự án về “xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập thể” bắt buộc phải thực hiện:
a. báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
b. báo cáo đánh giá tác động môi trường
c. cam kết bảo vệ môi trường
d. đề án bảo vệ môi trường
câu 21: định nghĩa “đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó theo:
a. luật BVMT năm 1993
b. luật BVMT năm 2005
c. tác giả Maclaren năm 1994
d. tác giả Morgan năm 1998
câu 22: trong công tác đánh giá tác động môi trường để thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ở việt nam thường dựa vào:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement