Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980400 Link tải miễn phí luận văn
LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay , nền công nghệ ứng dụng vi xử lý vào đời sống ngày càng khá phổ biến và không ngừng đƣợc phát triển ,hiện nay nó đƣợc đƣa vào giảng dạy rộng rãi trong các trƣờng đại học, cao đẳng và cả trung cấp dạy nghề. Trong đời sống nó đƣợc ứng dụng khá rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhƣ điều khiển tự động , trang trí quảng cáo, các đèn giao thông ...đặc biệt chúng ta hay bắt gặp nhất là ứng dụng trong trang trí quảng cáo của vi xử lý.Những biển quảng cáo rất nổi bật làm chúng ta không khỏi tò mò .Đó chính là thành công của những ngƣời thiết kế. Trong cuốn sách này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về kết cấu và nguyên lý hoạt động của bảng ma trận led và lập trình hiển thị nội dung mà chúng ta muốn thể hiện trên ma trận led thông qua phần mềm mô phỏng Proteus Từ yêu cầu của môn học Điện Trang Trí Mỹ Thuật và thực tiễn trên ,chúng em quyết định chọn đề tài cho bài tập lớn môn học la: THIẾT KẾ MẠCH HIỂN THỊ DÙNG LED MATRIX Mục đích bài thực hành : - Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về led matrix , bộ vi xử lý
- Nguyên lý hoạt động và sơ đồ chân cua IC AT89C51 Thông qua hình ảnh minh họa kem theo lời đẫn. Nội dung thực hành : - Tìm hiểu về IC AT89C51 - Kết nối phần cứng ,nguyên lý hoạt động của bảng led ma trix - Soạn thảo chƣơng trình và mô phỏng trên Proteus Trong quá trình làm bài tập lớn và viết tài liệu chúng em không tránh khỏi những thiếu sót . Kính mong thầy và các bạn đóng góp ý kiến ! GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP Lê Nho Khanh Đoàn Văn Bản Hà Nội , tháng 12 năm 2010 1 BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ MẠCH HIỂN THỊ DÙNG LED MATRIX I/ Ý TƯỞNG: Dựa vào phƣơng pháp quét bàn phím , ta có thể thực hiện việc hiển thị thông tin trên led matrix bằng cách quét theo hàng hay theo cột . Mỗi led ma trận có thể coi nhƣ một điểm ảnh . Địa chỉ mỗi điển ảnh này đƣợc xác định đồng thời bởi mạch giải mã hang hay gải mã cột. Điểm ảnh này đƣợc xác định trạng thái nhờ bảng dữ liệu đƣa ra từ bộ vi điều khiển 89C51. II. Tóm tắt lí thuyết 1. Mô tả thiết bị phần cứng Bảng thông tin điện tử gồm 60 cột, mỗi cột gồm 7 Led, trong mỗi cột các Led đƣợc nối nhƣ hình 12.1
P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P3.1 1 2 3 Bộ ghi dịch vào nối tiếp ra song song 59 60 P3.0 P3.4 Hình 12.1 2 Nếu coi mỗi Led là một điểm sáng thì bảng hiển thị của chúng ta coi nhƣ một ma trận gồm 7 hàng và 60 cột. Mỗi Led tƣơng ứng với một điểm sáng hay tắt. Nhìn vào sơ đồ ta thấy rằng mỗi Led ij sẽ sáng khi i = 0, j = 1 (i chạy từ 0 – 6 tƣơng ứng từ P1.0 đến P1.6, j chạy từ 1 đến 60). Khi cột thứ j có giá trị là 1 sẽ làm cho các Led trên cột thứ j sáng tƣơng ứng với giá trị của cổng P1. Ví dụ: Muốn bảng thông tin hiển thị chữ I bắt đầu từ cột thứ nhất thì ta xuất ra cổng P1 giá trị là 80H, và chân ra số 1 ở thanh ghi dịch phải có giá trị là 1 (5V). Qua ví dụ trên ta thấy rằng: Tại một thời điểm tƣơng ứng với giá trị ở cổng P1 đƣợc đọc ra thì có duy nhất 1 cột có giá trị là 1 hay nói khác đi trong thanh ghi dịch 60 bit chỉ có duy nhất một bit = 1
- Cấu tạo thanh ghi dịch (xem hình 12.2): P3.1 1 2 3 Bộ ghi dịch vào nối tiếp ra song song 59 60 P3.0 P3.4 Hình 12.2 Ghi chú: - Chân P3.1 là đầu dữ liệu vào (data) - Chân P3.0 là xung (clock). Mỗi khi có 1 xung clock thì dữ liệu sẽ dịch phải 1 bít. - Chân P3.4 là chân xoá dữ liệu (clear). Khi P3.4=0 thì toàn bộ dữ liệu trong thanh ghi dịch sẽ bị xoá. Nhƣ vậy để quét theo cột thì số “1” phải đƣợc nạp vào cột 1 trong thanh ghi dịch ( ngay sau xung đầu tiên thì đƣờng dữ liệu phải đƣợc cắt). Sau 60 xung thì số “1” chạy hết 1 lƣợt từ cột đầu tiên đến cột cuối cùng. 3 III/ SƠ ĐỒ GHÉP NỐI LED MATRIX 16 HÀNG: - Trong mạch ta sẽ sử dụng 12led matrix 8x8 ghép nối tiếp nhau - Các led này đƣợc hàn với nhau và đƣợc nối 0 v - Ta thực hiện quét led theo hang nhƣ đã hƣớng dẫn ở phần II MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6
- Ở đây ta chọn quét theo led hàng : + Các cột đƣợc nối 0v ,(12 ma trận này đƣợc ghép nhƣ trên sơ đồ) + Sau đó ta quét lần lƣợt các hàng 1,2,3,4…..nhƣ sau: - Xét cột thứ 1: +LED cột 1 và hàng 1 tắt - Điện áp đƣa vào hàng 1 bằng 0 v +LED cột 1 và hàng 2 tắt - Điện áp đƣa vào hàng 2 bằng 0 v +LED cột 1 và hang 3 sáng - Điện áp đƣa vào hàng 3 bằng 5 v ………………….. …………………. …………………. +LED cột 1 và hàng 16 sáng - Điện áp đƣa vào hàng 16 bằng 5v - Chý ý : theo cách quét nhƣ trên thì cứ khi hàng nào sang thì đƣợc sẽ hiển thị . - Tiếp tục quét cột thứ 2 đến cột thứ 8 bằng cách tƣơng tự nhƣ trên sau đó ta chuyển sang ma trận tiếp theo. - Để hiển thị đƣơc rõ ràng ta tiến hành quét nhiều lần - Trong khi quét ta nên kiểm tra thật kỹ bảng mã tránh nhầm lẫn. cách tốt nhất là quét từng chữ lần lƣợt - Chú ý khoảng cách các chữ phải phân bố hợp lý 4 IV/TIẾN HÀNH THIẾT KẾ: - Để thực hiện việc quét theo hàng hay theo cột ta phả làm những công việc sau: + Tìm hiểu về bộ vi điều khiển 89C51 + Kết nối giữa 89C51 vói ma trận Led + Thiết kế bộ ổn định dữ liệu + Xử lý nhiễu 1) SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement