Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980393 Link tải miễn phí luận văn
LỜI NÓI ĐẦU


Nhƣ chúng ta đã biết, xu thế xã hội đang càng ngày hiện đại theo hƣớng công
nghiệp hóa hiện đại hóa của nền kinh tế. Đặt biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, một
lĩnh vực đƣợc xem là rất quan trọng, đóng vai trò quyết định sự nghiệp phát triển
đất nƣớc. Vì thế để đáp ứng nhu cầu đó thì các doanh nghiệp ngày càng đổi mới
thiết bị và công cụ sản xuất nhằm mục đích làm tăng hiệu suất làm việc, giảm lao
động và nâng cao chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng sản phẩm. Chính vì lẽ đó việc đầu
tƣ để tự động hóa dây chuyền tạo ra một sản phẩm là một việc làm quan trọng.
Hòa vào xu hƣớng ấy, tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và nhà máy
Đạm Cà Mau nói riêng, đang dần dần hiện đại hóa quy trình sản xuất nâng cao chất
lƣợng sản phẩm để có thể vững vàng cạnh tranh với nhiều đối thủ trong và ngoài
nƣớc, trƣớc tình hình khó khăn của nền kinh tế nhƣ hiện nay.
Vì thế , trong học phần luận văn tốt nghiệp của mình, em đã chọn đề tài: Tìm
hiểu thiết bị cảm biến máy biến áp chính và sơ lược thiết bị cảm biến trong nhà
máy Đạm Cà Mau. Nhằm mục đích:
- Xác định đƣợc những kiến thức cơ bản về sự ứng dụng các thiết bị tự
động hóa trong công nghệ sản xuất Đạm của nhà máy.
- Có cơ hội làm quen và tiếp xúc với nhiều loại thiết bị cảm biến trong nhà
máy. Đây là một trong những thiết bị mang lại nhiều lợi ích thiết thực
cho nhiều nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài nƣớc.
Đề tài của em đã đƣợc hoàn thành với những nội dung chính sau đây:
 Chƣơng 1: Mở đầu
 Chƣơng 2: Tổng quan nhà máy Đạm Cà Mau
 Chƣơng 3: Tổng quan hệ thống điện trong nhà máy
 Chƣơng 4: Tổng quan máy biến áp trong nhà máy
 Chƣơng 5: Thiết bị cảm biến máy biến áp chính và sơ lƣợc thiết bị
cảm biến trong nhà máy Đạm Cà Mau
 Chƣơng 6: Kết luận – Kiến nghị
Trong quá trình làm luận văn mặc dù đã nhận đƣợc nhiều sự quan tâm của
thầy Trần Anh Nguyện và các anh(chị) thuộc xƣởng Điện - Điều khiển tại nhà máy
Đạm Cà Mau, cùng với rất nhiều sự cố gắng từ phía bản thân. Song, do thời gian
sau khi thực tập trở về trƣờng không nhiều và một phần do kiến thức của em còn
hạn hẹp. Chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong nhận đƣợc
những ý kiến đóng góp và nhận xét đánh giá từ quý thầy (cô) trong bộ môn, để
luận văn của em ngày càng đƣợc hoàn thiện hơn.
Trân trọng kính chào!


CHƢƠNG I


MỞ ĐẦU


1.1 Đặt vấn đề

Theo xu hƣớng toàn cầu hóa nhƣ hiện nay, áp lực của nền kinh tế thế giới
buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải trở mình để hội nhập và phát triển phù hợp,
đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp nƣớc ta, để vƣợt qua
những thách thức đó không những đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết áp dụng công
nghệ kĩ thuật tiên tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm mà cần kiểm soát tốt chi
phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trong vài năm trở lại đây nhu cầu sử dụng năng lƣợng ngày càng tăng, để
phục vụ cho nhu cầu đó Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã đầu tƣ vào 3 dự án lớn
đó là nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy lọc dầu Dung Quất và dự án khí điện
Đạm Cà Mau. Đặt biệt cụm khí điện Đạm Cà Mau với tổng vốn 1,4 tỉ USD sẽ góp
phần lớn vào việc phát triển vùng đồng bằng song Cửu Long và đóng góp vào nền
kinh tế quốc dân.
Đƣợc sự giúp đỡ của bộ môn và sự cho phép của ban quản lý nhà máy Đạm
Cà Mau để em có điều kiện tham quan và tìm hiểu quá trình hoạt động nhà máy
Đạm Cà Mau do đó đề tài em chọn là: “Tìm hiểu thiết bị cảm biến của máy biến
áp chính và sơ lƣợc thiết bị cảm biến trong nhà máy Đạm”.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

Bất kì nhà máy nào thì cảm biến là một phần quan trọng không thể thiếu
trong hệ thống thiết bị nhà máy. Đây là một trong những thiết bị rất cần thiết và phổ
biến. Với việc em chọn đề tài này là để hiểu đƣợc nhƣ thế nào là cảm biến, đồng
thời hiểu rỏ hơn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức năng và tổ đấu dây của từng
thiết bị cảm biến trong máy biến áp chính của nhà máy.
Xác định đƣợc kiến thức cơ bản về ứng dụng các thiết bị, cảm biến trong nhà
máy Đạm.

1.3 Ý nghĩa thực tiễn

Cảm biến là một trong những thiết bị rất cần thiết cho nhà máy công nghiệp
hiện đại hoạt động an toàn và chính xác. Chúng đƣợc sử dụng để điều khiển quá
trình nhằm đạt đƣợc các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm, tăng độ tin cậy cho thiết bị,
đảm bảo an toàn cho ngƣời vận hành và còn giúp chúng ta theo dõi đƣợc tình trạng
sự cố của thiết bị.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
Ứng dụng rơle SEL-387E bảo vệ so lệch máy biến áp điện lực
Tìm hiểu thiết bị cảm biến của máy biến áp chính và sơ lược thiết bị cảm biến trong Nhà máy Đạm Cà Mau
Ứng dụng Rơle Micom P633 bảo vệ so lệch và quá tải máy biến áp điện lực
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement