Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980392 Link tải miễn phí luận văn


Ngày nay điện năng là một phần thiết yếu trong sản xuất công nghiệp cũng
nhƣ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con ngƣời. Để đảm bảo sản lƣợng và
chất lƣợng điện năng cần thiết, tăng cƣờng độ tin vậy cung cấp điện cho các hộ tiêu
thụ, đảm bảo an toàn cho thiết bị và sự vận làm việc ổn định trong toàn hệ thống
cần sử dụng một cách rộng rãi và có hiệu quả những phƣơng tiện bảo vệ, thông
tin đo lƣờng, điều khiển và điều chỉnh tự động trong hệ thống điện.
Trong các phƣơng tiện đó, rơle và các thiết bị bảo vệ bằng rơle đóng vai trò
rất quan trọng. Trong quá trình vận hành hệ thống điện, không phải lúc nào hệ
thống cũng hoạt động bình thƣờng ổn định, thực tế chúng luôn gặp tình trạng làm
việc không bình thƣờng hay sự cố nhƣ ngắn mạch, quá tải,…mà nguyên nhân có
thể do chủ quan hay khách quan. Hệ thống rơle sẽ phát hiện và tự động bảo vệ các
sự cố, tình trạng làm việc bất bình thƣờng của hệ thống, để từ đó con ngƣời có biện
pháp xử lý kịp thời.
Hiện nay, dƣới sự phát triển vƣợt bậc của khoa học kỹ thuật, thiết bị bảo vệ
rơle ngày càng hiện đại, có nhiều chức năng, tác động chính xác hơn và đã khắc
phục đƣợc những nhƣợc điểm của rơle điện cơ. Ở nƣớc ta hiện nay, xu hƣớng sử
dụng rơle số để thay thế dần các rơle điện cơ và rơle tĩnh đã quá cũ, hoạt động
không an toàn và thiếu chính xác.
Đề tài “Ứng dụng rơle MICOM P633 bảo vệ so lệch và quá tải máy biến áp
điện lực” nhằm mục đích tìm hiểu và nghiên cứu một số thiết bị bảo vệ rơle số đang
và sẽ đƣợc sử dụng rộng rãi trong hệ thống cung cấp điện.
Đề tài gồm 7 chƣơng:
Chƣơng I: Tìm hiểu chung về bảo vệ rơle.
Chƣơng II: Rơle kỹ thuật số.
Chƣơng III: Tìm hiểu về máy biến áp và các sự cố trong máy biến áp.
Chƣơng IV: Các loại bảo vệ máy biến áp.
Chƣơng V: Giới thiệu về rơle MICOM P633.
Chƣơng VI: Ứng dụng rơle MICOM P633 bảo vệ so lệch và quá tải máy
biến áp điện lực.
Chƣơng VII: Kết luận và kiến nghị.


CHƢƠNG I


TÌM HIỂU CHUNG VỀ BẢO VỆ RƠLE


1.1 Giới thiệu chung

Trong bất cứ một hệ thống điện nào cũng luôn luôn tồn tại một mối đe dọa
đƣa hệ thống đến chế độ làm việc không bình thƣờng. Những hỏng hóc dẫn đến sự
ngừng làm việc của các phần tử hệ thống điện gọi là sự cố. Trong số các sự cố, sự
cố ngắn mạch thƣờng xảy ra nhiều nhất, các loại sự cố này thƣờng kèm theo hiện
tƣợng quá dòng và giảm áp trong mạng điện và tần số lệch khỏi giá trị cho phép.
Các phần tử hệ thống điện khi có dòng điện lớn chạy qua có thể bị phá hủy do đốt
nóng quá mức, bị hỏng cách điện do nhiệt lƣợng lớn của dòng điện, do hồ quang
hay do sự quá điện áp gây nên. Một số dạng sự cố thƣờng xảy ra ở các phần tử
mạng điện đƣợc thể hiện trong bảng 1.1.
Bảng 1.1 Các dạng hƣ hỏng và chế độ làm việc không bình thƣờng của các phần tử
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm
Ứng dụng rơle SEL-387E bảo vệ so lệch máy biến áp điện lực
Tìm hiểu thiết bị cảm biến của máy biến áp chính và sơ lược thiết bị cảm biến trong Nhà máy Đạm Cà Mau
Ứng dụng rơle SEL-387E bảo vệ so lệch máy biến áp điện lực
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement