Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980124 Link tải miễn phí tóm tắt luận văn
TÓM TẮT LUẬN VĂN
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TUABIN GIÓ SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN
KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP (DFIG)
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM – 11/2012

Năng lƣợng gió là nguồn năng lƣợng tái tạo đáng tin cậy và phát triển nhất.
Sự đóng góp của các nhà máy điện gió trong tổng các nhà máy điện đƣợc lắp đặc
ngày càng tăng trên toàn thế giới. Hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát điện không
đồng bộ nguồn kép (DFIG) với tốc độ và góc bƣớc răng có thể thay đổi đƣợc là hệ
thống tuabin gió phổ biến nhất trong ngành công nghiệp điện gió. Hệ thống có khả
năng vận hành độc lập hay nối với lƣới. Nghiên cứu về hệ thống tuabin gió - DFIG
thực sự cần thiết để tối ƣu hóa quá trình sản xuất điện năng từ gió và đoán chính
xác kết quả của quá trình đó.
Luận văn thực hiện nghiên cứu về hệ thống tuabin gió – DFIG nối với lƣới
trong môi trƣờng Matlab/Simulink với khả năng điều chỉnh độc lập công suất tác
dụng, công suất phản kháng và khả năng điều chỉnh điện áp của hệ thống nhờ khả
năng phát hay tiêu thụ công suất phản kháng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement