Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#979690 Link tải miễn phí luận văn
Lời nói đầu
Bảng các từ viết tắt
Chương 1: Tổng quan về hệ thống MIMO-OFDM. Trang 1
1.1 Tổng quan hệ thống OFDM. .Trang 1
1.2 Hệ thống MIMO .Trang 2
1.3 Dung lượng kênh MIMO Trang 3
1.4 Các phương pháp truyền dẫn MIMO Trang 4
1.4.1 Phân kênh theo không gian thời gian SDM Trang 5
1.4.2 Mã hóa không gian thời gian STC .Trang 6
Chương 2: Mô hình tín hiệu hệ thống MU-MIMO .Trang 8
2.1 Mô hình tín hiệu phát trong hệ thống MU-MIMO .Trang 8
2.2 Mô hình tín hiệu thu trong hệ thống MU-MIMO .Trang 9
2.3 Tiền xử lý cưỡng bức không ( ZF) .Trang 10
2.4 Ước lượng krrnh truyền (CE) .Trang 11
Chương 3: Xây dựngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Xây Dựng và mô phỏng hệ thống MU-MIMO Trang 12
bằng Matlab
3.1 Thiết lập tín hiệu thu phát bằng Matlab .Trang 12
3.2 Xử lý ZF tại máy phát Trang 12
3.3 Ước lượng kênh tại máy thu Trang 13
3.4 Tính toán các thông số đầu ra hệ thống Trang 13
3.5 Kết quả mô phỏng Trang 13
3.6 Kết luận Trang 17
Tài liệuThư Viện Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Đặc thù của tín hiệu OFDM là nó hoàn toàn được tạo ra trong miền số, do rất khó để
chế tạo các máy thu phát khóa pha dải rộng trong miền tương tự. Tại khối phát, dữ liệu số sau khi được điều chế vào các sóng mang được đem đi thực hiện phép biến đổi Fourier để tạo sự trực giao giữa các sóng mang .

OFDM chuyển đổi kênh lựa chọn tần số sang nhóm các tần số kênh sóng mang
phẳng. Tần số gốc của sóng mang phụ sẽ bằng một số nguyên lần ngịch đảo thời gian tồn tại của ký tự (symbols). Như vậy, mỗi sóng mang phụ sẽ có tần số khác nhau , mặc dù phổ của chúng vẫn chồng lên nhau nhưng không gây ảnh hưởng đến nhau, đảm bảo tính trực giao của hệ thống.

Hệ thóng OFDM điều chế một chuỗi N ký tự thông tin được truyền đi trên N sóng
mang phụ. Thời gian tồn tại của các ký tự OFDM là lớn hơn so với hệ thống đơn sóng mang. Bộ điều chế OFDM có thể thực hiện như một bộ chuyển đổi ngược Fourier rời rạc trên một chuỗi các ký tự thông tin liên tiếp, theo sau là bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. Để giảm thiểu những ảnh hưởng của nhiễu xuyên ký tự (ISI: Inter Symbol Interference) gây ra do thời gian lan truyền của các khung ký tự, mỗi chuỗi thông tin OFDM được chèn thêm một tiền tố vòng (CP: Cyclic Prefix), chiều dài mỗi CP ít nhất phải bằng số đáp ứng kênh của đường truyền.

Hình 2: Cách chèn CP vào mẫu thông tin OFDM

Với điều kiện này, một phép chập tuyến tính của chuỗi truyền và kênh được
chuyển thành một phép chập vòng, kết quả là nhũng ảnh hưởng của nhiễu ISI được loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa phương pháp này cho phép bên thu sử dụng biến đổi Fourier nhanh cho OFDM, Kỹ thuật tương tự có thể được sử dụng trong các hệ thống đơn sóng mang, bằng cách chèn các CP vào trước mỗi khung dữ liệu truyền đi , sử dụng cân bằng miền tần số ở bên thu.

1.2 Hệ thống MIMO

MIMO ( Multiple Input – Multiple Output ) là hệ thống vô tuyến sử dụng đồng
thời đa anten ở máy phát và anten ở máy thu . Chuỗi tín hiệu phát được mã hóa theo cả hai miền không gian (theo hướng các anten phát) và thời gian nhờ bộ mã hóa không gian thời gian (STE: Space-Time Encoder). Tín hiệu sau khi được mã hóa không gian-thời gian được phát đi nhờ MT anten phát. Máy thu sử dụng phân tập thu với MR anten thu. Kênh tổng hợp giữa máy phát (Tx) và máy thu (Rx) có MT đầu vào và MR đầu ra,và vì vậy, được gọi là kênh MIMO

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement