Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978622 Link tải miễn phí luận văn
Thiết kế modul điều khiển động cơ bước dùng 8051
+ Yêu cầu :
+ Điều khiển động cơ bước hoạt động ở 2 chế độ full - step, half- step ,với 5 nút nhấn điều khiển hoạt động như sau :
Nhấn nút START động cơ dịch bước đầu tiên. Sau đó ,chọn tiếp điều khiển quay tương ứng với nút được nhấn:
- Nhấn nút full - step thuận động cớ quay full- step thuận.
- Nhấn nút full - step nghịch động cớ quay full- step nghịch.
- Nhấn nút half - step thuận động cớ quay half- step thuận.
- Nhấn nút half - step nghịch động cớ quay half- step nghịch .
* Chú ý : có nhấn nút thì động cơ hoạt động quay tương ưng với chức năng nút được nhấn .
Đầu tiền, nếu nút START không được nhấn thì động cơ không hoạt động.

3. Để thực hiện đề tài trên, tui đã thực hiện -lựa chọn các phương án sau :
- Phương án 1 :Để điều khiển động cơ bước dùng IC ULN2803 ,nhưng dùng IC này chi chịu dòng tải của động cơ lớn nhất là 500mA, nên chỉ có thể điều khiển động cơ có dòng nhỏ hơn 500 mA ,tốc độ đáp ứng không cao, điều khiển động cơ yếu nên tui không chọn.phương án nay.
- Phương án 2: dùng mạch công suất ( fet IRF540 điều khiển động cơ ) Nhưng tui gặp vướng là dòng ngõ ra từ vi điều khiển qua diode, qua opto kích FET trên thì không đủ dòng điều khiển để kích opto điều khiển FET dẫn ,từ đó điều khiển đông cơ, ngoài ra do FET khá mắt ,nên phương án này tui không chọn.
- Phương án3 : tui dùng hai con transitor C1815 và C2383,nối kiểu kích : con c1815 dẫn kích cho con c2383 dẫn để điều khiển động cơ bước hoạt động .vi con C1815 chịu được dòng ở lớn nhất là 150mA nhỏ không đủ điều khiển động cơ, nên tui dùng C1815 kích con C2383 chịu dòng chân C 1A,đủ điều khiển động cơ. Ngoài ra mạch này thì đáp ứng khá nhanh ,điều khiển động cơ khá tốt, giá thành khá rẽ.nên tui chọn phương án này.

4. Sơ đồ mạch nguyên lý :- Mạch nguyên lý này tui thiết kế gồm 3 modun:
+ modun : nút nhấn


- Nút nhấn nối port 1 của vi điều khiển
- Nút nhấn được treo ở mức cao .khi nhấn sẽ tác động mức thấp vào vi điều khiển , điều khiển từng chức năng.
+ modun : nguồn ,reset, khối tạo dao động vi điều khiển


+ modun : điều khiển động cơ bước+ Mạch layout :


5. Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển động cơ bước :+ Code chương trình hoạt động :
Mã: Chọn tất cảORG 00H   
    start    equ   p1.0   
   fullthuan   equ   p1.1
   fullnghich   equ   p1.2
   haftthuan   equ  p1.3
   haftnghich   equ   p1.4
    
   STEPPER   equ p2
   
MAIN:
   mov A,#00000000B      ; NAP TRẠNG THÁI ĐẦU ĐỘNG CƠ BƯỚC
   mov STEPPER,A         ; XUẤT RA ĐỘNG CƠ
   mov R0,#0        ; GẮN BIẾN KIỂM TRA
;================================================================

KIEMTRAPHIM:          
;-------------------
nutstart: mov r5,#50   
   a0: jb start,nutso1
      djnz r5,a0
     mov R0,#1
    
nutso1:  mov r5,#100   
   a1:  jb fullthuan,nutso2
   djnz r5,a1            
       mov R0,#2   
;-------------------
nutso2:  mov r5,#100
    a2:  jb fullnghich,nutso3
    djnz r5,a2

         mov R0,#3    
   
;-------------------
nutso3:  mov r5,#100
   a3:   jb haftthuan ,nutso4
   djnz r5,a3    
          mov R0,#4   
   
;-------------------
nutso4:  mov r5,#100
    a4:    jb haftnghich,sosanh
    djnz r5,a4    
    mov R0,#5
   
;================================================================
sosanh:
;-------------------------- chương trình bắt đầu --------------------------- 
batdau:   
cjne R0,#1,quayfullthuan        ;
     mov A,#00000011B
     acall quay      
     mov R0,#0
    
;-------------------------chương trình quay full-step thuận-------------------------- 
quayfullthuan:   

  cjne R0,#2,quayfullnghich   
   rl A
   rl A       
   acall quay
   mov R0,#0      
;-------------------------chương trình quay full-step nghịch-------------------------- 
quayfullnghich:

  cjne R0,#3,quayhaftthuan 
   rr A
   rr A       
   acall quay
   mov R0,#0
;-------------------------chương trình quay half-step thuận--------------------------
quayhaftthuan:
      
   cjne R0,#4,quayhaftnghich   
   rl A      
   acall quay
    mov R0,#0;-------------------------chương trình quay half-step nghịch--------------------------

quayhaftnghich: 
      
   cjne R0,#5,quit   
   rr A            
   acall quay   
    mov R0,#0      
;-------------------
quit:   
   ajmp KIEMTRAPHIM   
   ret
;================================================================
quay:
   acall delay
   mov STEPPER,A
   PUSH ACC
   call delay10ms
   POP ACC                
   ret      
   
;================================================================
;******  TAO THOI GIAN TRE KHOANG 200mS - TIME 0 - MODE1

delay:
   push 00H      
   mov R0,#2      
   mov TMOD,#01H    
loop2:
   mov TH0,#HIGH(-50000)   
   mov TL0,#LOW(-50000)
   setb TR0      
   jnb TF0,$      
   clr TR0      
   clr TF0      
   djnz R0,loop2    
   pop 00H      
   ret
;=================THOI GIAN DELAY DU DE TAT TRANG THAI LED TRUOC ;================================DO ============================

delay10ms:
   mov R5,#100
del1:  mov R6,#048
   djnz R6,$
   djnz R5,del1
   ret            
end


6. Hình ảnh mà tui thi công đạt được :
+ Hình mạch điều khiển tui đã làm :


+ Kết nối điều khiển động cơ bước:


--Hình ảnh trên là mạch tui đã thi công -----
7.
+ Kết quả đạt được :
- tui đã thi công hoàn thành mô hình mạch điều khiển động cơ bước trên ,đáp ứng đúng yêu cầu đề ra.
- Chương trình hoạt động cho vi điều khiển trên, khá ổn định.

+ Hạn chế của đề tài :
- Đề tài trên chỉ hoạt động ở mức điều khiển động cơ bước ở chế độ là : Full -step thuận,Full -step nghịch, Half-step thuận, Half-step nghịch
- Mạch điều khiển chỉ đáp ứng điều khiển động cơ dòng tối đa là 1A.
Mạch này tui chỉ dùng vi điều khiển 89S52 để điều khiển động cơ bước.

+ Hướng phát triển đề tài :
Với đề tài trên,thi tui có những hướng phát triển sau :
- A. Dùng mạch vi điều khiển kết nôi với mạch công suất ( chẵng hạn : dùng FET IRF 540,...) để điều khiển động cơ lớn hơn ,tốc độ đáp ứng nhanh hơn,mạch hơn.
- B. Giao tiếp vi điều khiển với máy tính qua cổng COM hay cổng LPT
- C. Dùng ngôn ngữ cấp cao để lập trình như ( C,C++,Bascom ,..).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

8. Bạn dowload chương trình hoạt động,bài báo cáo ,..ở đây :

+ Bạn có thể dowload file .ASM và file .HEX của chường trình trên ở đây :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
file mạch điện :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Powerpoint báo cáo giữa kì của tui :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9. Nguồn tài liệu tham khảo :
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- ebook : giáo trình họ vi điều khiển 8051
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By duong5695
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement