Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978455 Link tải miễn phí giáo trình

Chương 3:QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘTRONG
MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN


I. NGẮN MẠCH 3 PHA TRONG MẠCH ĐIỆN ĐƠN
GIẢN:
Xét mạch điện 3 pha đối xứng đơn giản (hình 3.1) bao gồm điện trở, điện cảm tập
trung và không có máy biến áp.
Qui ước mạch điên được cung cấp từ nguồn công suất vô cùng lớn (nghĩa là điện áp
ở đầu cực nguồn điện không đổi về biên độ và tần số).

Khái niệm quá trình quá độ trong mạch điện
KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH ĐIỆN
§1. Định nghĩa quá trình quá độ trong mạch điện.
Như ta đã biết, mạch điện tồn tại ở hai chế độ :
− Chế độ xác lập : Mạch điện đi vào làm việc sau khi đóng nguồn với thời
gian đủ lớn. Nói chung quá trình đi đến ổn định nên đáp ứng của chế độ này mặc dù
cũng là nghiệm của hệ vi phân nhưng không phụ thuộc vào sơ kiện, đáp ứng có cùng
tần số với kích thích.
− Chế độ thứ hai là chế độ quá độ, đây là giai đoạn tồn tại khi mạch mới được
đóng (cắt) nguồn (chưa đi đến xac lâ ï ûp ), nên rõ ràng nghiệm của quá trình tùy thuộc
vào giá trị ban đầu là giá trị tại thời điểm đóng (mở) gọi là sơ kiện , nên đây là bài toán
phương trình vi phân cho thỏa mãn sơ kiện.
Ví dụ : Đóng khóa K vào mạch một chiều như hình vẽ (h.13-1). Ta xét xem có
những quá trình gì xảy ra. Trước khi đóng khóa K (thời
gian đủ lớn ) coi là mạch ở trạng thái xác lập A, có
phương trình là E = I.(R+r), đây là phương trình cũ ứng
với sơ đồ nguồn E cấp vào mạch R nối tiếp với r. Tại
thời điểm t0 (là mốc thời gian để đóng, mở) ta đóng khóa
K làm kết cấu mạch thay đổi (nối tắt điện trở R), nên
phương trình thay đổi có dạng :
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement