Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978328 Link tải miễn phí bài giảng
Chircmg 6
CAC PHU0NG PHAP MA HOA VA GIAI MA
6.1. MO DAU
6.1.1. Khai quat
Trong chuang truac chung ta da de cap den ma khoi va dung no de
nghien cuu cac gioi han xac suat loi giai ma doi vai cac kenh co nhieu.
Nhin tu goc do toan hoc, ma hoa khong gi khac la phep anh xa mot thong
diep vao tap cac ma tu va giai ma la phep anh xa chuoi ma tu thu duoc
vao tap cac thong diep. Nhu vay bat ky phep anh xa toan hoc nao cung co
the dung de ma hoa. Tuy nhien de co the giai ma mot cach duy nhat, anh
xa do phai la anh xa mot-mot. Ngoai ra anh xa dung de ma hoa va giai
ma phai phu hop voi dac tinh vat ly cua cac kenh truyen thong trong thuc
te va phai thuan tien cho viec thuc hien bai cong nghe hien thai.
Ma hoa khong chi la bien phap de truyen chinh xac mot thong diep
qua mot kenh co nhieu nhu chung ta da tim hieu trong chuang 5. Ma hoa
con la giai phap de nen du lieu (data compression), mot trong nhung van
de dang duoc cong nghe thong tin rat quan tam. Muc dich cua nen du
lieu la lam giam do du thira, dong thoi cung lam tang mat do thong tin
huu dung cua nguon tin can luu tru hoac chuyen tai di xa. Viec nen du
lieu co irng dung rat quan trong trong ltnh vuc luu tru tep tin va o cac he
thong phan tan (nhu truyen hinh Internet). Cac kv thuat nen du lieu duoc
xay dung tren nen tang lv thuyet thong tin va thuang duac nhac den nhu
la mot truong hop cua ma hoa. trong do ma hoa dugc hieu mot cach
chung nhat. Nhiem vu quan trong nhat cua nen du lieu bao gom viec bien
doi mot xau thong tin (string) tir mot cach dien ta nao do (chang han
ASCII) sang mot xau thong tin khac (chang han chuoi nhi phan) sao cho
noi dung thong tin khong mat di nhimg co do dai xau ngan den muc co
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ebook Lý thuyết thông tin và mã hóa Phần 1 Vũ Ngọc Phàn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement