Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978026 Link tải miễn phí luận văn Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện 2
Từ bản chất giải quá trình quá độ mạch tuyến tính là giải hệ phương trình vi
phân hệ số hằng cho thỏa mãn sơ kiện ta sử dụng lý thuyết phương trình vi phân đưa ra
phương pháp như sau :
§1. Phương pháp tích phân kinh điển giải quá trình quá độ mạch tuyến
tính.
Phương pháp phân tích quá trình quá độ dựa trên sự tích phân phương trình vi
phân cho thỏa mãn sơ kiện gọi là phương pháp tích phân kinh điển.
I. Nội dung và tinh thần phương pháp :
Theo lý thuyết phương trình vi phân thì nghiệm của phương trình vi phân tuyến
tính không thuần nhất sẽ là xếp chồng nghiệm phương trình vi phân thuần nhất và
nghiệm riêng của phương trình vi phân không thuần nhất. Tức biểu thức nghiêm co û ï
dạng : xTQKTN = xTQTN + xRKTN (14-1)
Trong đó : xTQKTN là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân có vế 2
(phương trình vi phân không thuần nhất).
xTQTN là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân không có vế 2
(phương trình vi phân thuần nhất).
xRKTN là nghiệm riêng của phương trình vi phân có vế 2 (phương
trình vi phân không thuần nhất).
Áp dụng tinh thần này để giải hệ phương trình vi phân tuyến tính biểu diễn giai
đoạn quá độ của mạch điện.
Ta thấy rằng trong phương trình mạch điện thì vế 2 chỉ nguồn kích thích, cho
nên phương trình không có vế 2 tức là không có kích thích cưỡng bức, mà khi mạch
không có kích thích cưỡng bức thì trong nó chỉ có thể có quá trình tạo ra do quá trình
cũ (trước đóng mở), nên tạo gọi nghiệm này là nghiệm tự do : xTQTN = xTd
Khi có kích thích cưỡng bức tác động vào mạch sau khi đóng mở (với thời gian
đủ lớn) thì quá trình trong mạch sẽ xác lập, vì vậy nghiệm riêng của phương trình vi
phân có vế 2 chính là nghiệm xác lập nên : xRKTN = xXL.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement