Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978024 Link tải miễn phí tài liệu mạch điện. đủ 2 phần
Lời Giải - đáp số - chỉ dẫn

3.1. Hình 3.48.
1. a) Phương trình định luật Kiêckhop 2:
uR+uC=E. Chọn biến số là uC thì i= .
Từ đó có R. i+uC=R +uC=E hay +uC=E

Trong đó =1/RC=1/= [1/s]
Nghiệm là:
.
Vì uC(0)=E+C=0 (đây là điều kiện ban đầu) nên C=-E uC(t)=E(1-e-t)=100(1-e-10t)
Từ đó uR(t)=E-uC(t)=Ee-t=100e-10t; i(t)= =0,02e-10t hay tính
i(t)= =0,02e-10t[A]
Đồ thị các đại lượng hình 3.49.
b) Theo công thức 3.7. thì uC(t)=Ae-t +B
Hệ số  theo (3.8) thì =1/Rtđược=1/RC=10[1/s] vì Rtđ=R (khi đã đóng khoá K và cho nguồn tác động bằng 0). Khi t thì uC()=B=E vì lúc đó mạch ở chế độ một chiều khi C nạp đầy đến điện áp bằng E. Khi t=0 thì uC(0)=A+B=A+E=0 nên A=-E và uC(t)=E(1-e-t)= 100(1-e-10t)
2. Nếu không mắc R thì tại t=0 có uC(0)=0 nên nguồn bị chập qua tụ C gây hỏng nguồn.

3.2. i(t)=0,5(1-e-200t) [A];uL(t)=50e-100t [V] ; uR(t)=50(1-e-100t). [V]

3.3. R1=10  ; L1=0,2H ; R2=20 ; L2=0,1H

3.4. Từ mạch hình 3.50 a) ngắt bỏ C, nhìn từ 2 điểm vừa cắt vào mạch khi cho nguồn tác động bằng 0 sẽ có mạch hình 3.50b).Từ đó có:
;
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement