Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977969 Link tải miễn phí bài tập lớn
ĐỒ ÁN VI MẠCH TƯƠNG TỰ- Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và thông báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại
tính toán, thiết kế mạch đo và thông báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại.
Yêu cầu: - Dải đo từ: t0C =tmin – tmax = 0-(100+10*n)0C.
- Đầu ra: + Chuẩn hóa đầu ra: U=0-10V và I=0-20mA.
+ Dùng cơ cấu đo để chỉ thị.
- Đưa ra tín hiệu thông báo bằng đèn, còi khi nhiệt độ vượt giá trị cảnh báo: Ud=(tmax-tmin)/2
- n: Số thứ tự sinh viên trong danh sách.
- Lời nói đầu
Nhiệt độ là tín hiệu vật lý mà ta thường gặp trong đời sống hằng ngày
cũng như kỹ thuật và công nghiệp. Việc đo nhiệt độ cũng chính vì thế
là một yêu cầu thiết thực. Hiện nay cảm biến đo nhiệt độ là loại cảm biến
được sử dụng nhiều nhất trong công nghiệp cũng như dân dụng.
Bài tập lớn này nghiên cứu dùng các vi mạch tương tự tinh toán,thiết kế
mạch đo và thông báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại.
Nội dung bài làm có những phần chính sau :
Chương 1: tổng quan về đo nhiệt độ
Chương 2: Tổng quan về mạch đo
Chương 3: Giới thiệu về các thiết bị chính
Chương 4: Tính toán, thiết kế mạch đo
- Tính toán, lựa chọn cảm biến
- Tính toán, thiết kế mạch đo
- Tính toán, thiết kế mạch nguồn cung cấp
- Tính toán, thiết kế mạch khuếch đại, chuẩn hóa
- Tính toán, thiết kế mạch cảnh báo.
- Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG I.Tổng quan về đo nhiệt độ
1.1 Đo lường
Đo lường là một quá trình đánh giá định hướng đại lượng cần đo để có kết quả bằng số với đơn vị đo.
Kết quả đo lường là giá trị bằng số của đại lượng cần đo Ax , nó bằng tỷ số của đại lượng cần đo X và đơn vị đo X0.
Vậy quá trình có thể viết dưới dạng:
Ax= Ax. X0
Đây là phương trình cơ bản của phép đo, nó chỉ rõ sự so sánh đại lượng cần đo với mẫu và cho ra kết quả bằng số.
Quá trình đo được tiến hành thong qua các thao tác cơ bản về đo lường sau:
-Thao tác xác định mẫu và thành lập mẫu.
- Thao tác so sánh.
-Thao tác biến đổi
-thao tác thể hiện kết quả hay chỉ thị.

Phân loại các cách thực hiện phương pháp đo.
+ Đo trực tiếp :là cách đo mà kết quả nhận được trực tiếp từ một phếp đo duy nhất.
+Đo gián tiếp : là cách đo mà kết quả đo được suy ra từ phép đo, từ sự phối hợp của nhiều phép đo trực trực tiếp.
+Đo thống kê : là phếp đo nhiều lần một đại lượng nào đó, trong cùng một điều kiện và cùng một giá trị. Từ đó dung phếp tính xác suất để thể hiện kết quả đo có độ chính xác cần thiết.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement