Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977790 Link tải miễn phí đồ án


LỜI MỞ ĐẦU
Sự bùng nổ nhu cầu thông tin vô tuyến nói chung và thông tin di động nói riêng trong những năm gần đây đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ truyền thông vô tuyến. Trong đó phải kể đến các công nghệ mới như MIMO-OFDM, anten thông minh, đặc biệt kỹ thuật MIMO-OFDM được sử dụng rất hiệu quả trong việc hạn chế ảnh hưởng fading đa đường, nâng cao được chất lượng và dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến. Từ những ưu điểm nổi bật của hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM, việc kết hợp hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM là một giải pháp hứa hẹn cho hệ thống vô tuyến băng rộng tương lai như LTE, WiMAX
Trong phạm vi thời gian và khả năng cho phép, cũng như thấy được vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực thông tin di động của kỹ thuật OFDM và hệ thống MIMO. Em đã chọn đề tài tốt nghiệp của mình là “ Nghiên cứu kỹ thuật STBC-OFDM trong thông tin di động”. Nội dung đồ án này gồm 5 chương, trong đó 4 chương lý thuyết và một chương cuối thực hiện mô phỏng tín hiệu bằng phần mềm Matlab:
Chương 1: Kênh truyền vô tuyến
Chương 2: Tổng quan về kỹ thuật OFDM
Chương 3: Hệ thống MIMO và kỹ thuật STBC
Chương 4: Kỹ thuật STBC-OFDM
Chương 5: Kết quả mô phỏng
Trong đồ án này ta sẽ đi sâu vào việc tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM và kỹ thuật mã hóa khối không gian-thời gian STBC. Trong chương Tổng quan về kỹ thuật OFDM trình bày một cách khá đầy đủ về lịch sử hình thành và phát triển của OFDM, nguyên lý cơ bản và các khối chức năng trong hệ thống thu phát OFDM. Về phần hệ thống MIMO và kỹ thuật STBC, chương trình bày về hệ thống MIMO trong thông tin vô tuyến, các kỹ thuật phân tập, các độ lợi trong hệ thống MIMO. Phần cuối chương này đi sâu vào việc tìm hiểu kỹ thuật mã hóa khối không gian-thời gian STBC – một kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến và hiệu quả trong thông tin vô tuyến nhằm giảm ảnh hưởng của fading, tăng dung lượng kênh truyền.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do thời gia có hạn, khả năng dịch và hiểu tài liệu chưa tốt nên nội dung Đồ án này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành Thank thầy hướng dẫn TS Nguyễn Văn Tuấn và các thầy cô trong khoa Điện tử Viễn thông trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ em rất nhiều và tạo điều kiện để em hoàn thành Đồ án tốt nghiệp này.

Note : Có file code mo phỏng đầy đủ bằng Matlab ( full )
Slide thuyết trình đồ án + Lý Thuyết bản full

MỤC LỤC
Trang
Các từ viết tắt . v
Lời mở đầu viii
Chương 1. Kênh truyền vô tuyến . 01
1.1 Giới thiệu chương . 01
1.2 Khái niệm hệ thống thông tin vô tuyến 01
1.3 Các đặc tính của truyền vô tuyến 03
1.3.1 Suy hao tín hiệu trên đường truyền vô tuyến 03
1.3.2 Hiệu ứng đa đường 04
1.3.3 Hiệu ứng che chắn và fading chậm . . 05
1.3.4 Dịch Doppler và fading nhanh 06
1.3.5 Trải trễ (Delay spread) . 08
1.3.6 Fading phẳng và fading lựa chọn tần số . . 09
1.4 Kết luận chương 09
Chương 2. Tổng quan về kỹ thuật OFDM . . 10
2.1 Giới thiệu chương 10
2.2 OFDM vans so high than, pat trine . . 10
2.3 Guyed lee cơ bản của OFDM . 12
2.4 Vấn đề trực giao trong OFDM . 15
2.5 Sơ đồ khối hệ thống thu phát OFDM . 16
2.5.1 Chuyển đổi S/P và P/S . 17
2.5.2 Điều chế sóng mang con . 18
2.5.3 Biến đổi IFFT và FFT . . 22
2.5.4 Chèn khoảng bảo vệ GP . . 23
2.5.5 Chuyển đổi A/D cà D/A . 24
2.6 Ưu và nhược điểm của OFDM 25
2.6.1 Các ưu điểm 25
2.6.2 Nhược điểm . . 26
2.7 Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong thông tin di động 27
2.8 Kết luận chương 27
Chương 3. Hệ thống MIMO và kỹ thuật STBC . 28
3.1 Giới thiệu chương . 28
3.2 Kỹ thuật phân tập 28
3.2.1 Phân tập thời gian 29
3.2.2 Phân tập tần số . . 30
3.2.3 Phân tập không gian . 31
3.3 Khái niệm và mô hình hệ thống MIMO 31
3.4 Các độ lợi trong hệ thống MIMO 33
3.4.1 Độ lợi Beamforming . . 33
3.4.2 Độ lợi ghép kênh không gian . 34
3.4.3 Độ lợi phân tập không gian . . 34
3.5 Các mô hình và dung lượng hệ thống thông tin vô tuyến 35
3.5.1 Hệ thống SISO 35
3.5.2 Hệ thống SIMO 35
3.5.3 Hệ thống MISO . 36
3.5.4 Hệ thống MIMO . . . 37
3.6 Kỹ thuật mã hóa không gian-thời gian STC . 38
3.6.1 Mã hóa Alamouti STBC 39
3.6.2 STBC mở rộng với nhiều anten thu . 44
3.7 Kết luận chương 45
Chương 4. Kỹ thuật STBC-OFDM . 46
4.1 Giới thiệu chương 46
4.2 Mô hình hệ thống STC-OFDM 46
4.3 Hệ thống STBC-OFDM . 51
4.4 Kết luận chương . . 55
Chương 5. Kết quả mô phỏng 56
5.1 Giới thiệu chương . 56
5.2 Mô phỏng BER tín hiệu OFDM . . 56
5.2.1 BER của tín hiệu OFDM có chèn CP và không chèn CP . 56
5.2.2 BER của tín hiệu điều chế OFDM và QAM . 57
5.3 Mô phỏng hệ thống STBC . 59
5.3.1 Mô phỏng Alamouti STBC . 59
5.3.2 Mô phỏng STBC với 2 anten thu . . 61
5.4 Mô phỏng hệ thống STBC-OFDM . . 62
Kết luận và hướng phát triển đề tài . 64
Tài liệu tham khảo . 66
Phụ lục . 68
CHƯƠNG 1
KÊNH TRUYỀN VÔ TUYẾN
1.1 Giới thiệu chương
Trước khi đi vào nội dung chính của đồ án, ta đi tìm hiểu về kênh truyền tín hiệu vô
tuyến. Khi mà nhu cầu sử dụng môi trường vô tuyến để truyền tín hiệu ngày càng lớn
và thông dụng hơn thì việc nghiên cứu tìm hiểu về kênh truyền vô tuyến và các đặc
tính của nó trở nên rất quan trọng và cần thiết.
Chương này cung cấp một cách ngắn gọn các đặc điểm chính của kênh truyền vô
tuyến, và những vấn đề này gây ra trong việc truyền thông tin số. Những hiệu ứng
truyền vô tuyến như suy hao đường truyền, fading lựa chọn tần số, dịch Doppler và trải
trễ đa đường làm hạn chế hiệu quả của việc truyền thông tin vô tuyến. Hiểu được
truyền vô tuyến là cần thiết trước khi đi sâu vào tìm hiểu kỹ thuật OFDM, hệ thống
MIMO và ứng dụng trong môi trường vô tuyến. Chương này cung cấp một cách tổng
quát những hiệu ứng truyền quan trọng và mở rộng những vấn đề này để xem xét các
hiệu ứng trên băng thông rộng.
1.2 Khái niệm về hệ thống thông tin vô tuyến
Kênh truyền tín hiệu là môi trường truyền sóng giữa máy phát và máy thu. Trong kênh
truyền vô tuyến lý tưởng, tín hiệu nhận được bên thu được truyền theo tầm nhìn thẳng
(Line Of Sight). Tuy nhiên trong thực tế, kênh truyền tín hiệu vô tuyến chịu tác động
của rất nhiều yếu tố làm cho tín hiệu bị thay đổi. Việc nghiên cứu các đặc tính của
kênh truyền là rất quan trọng vì chất lượng của hệ thống truyền vô tuyến là phụ thuộc
vào các đặc điểm này.
Chất lượng của các hệ thống thông tin phụ thuộc nhiều vào kênh truyền, nơi mà tín
hiệu được truyền từ máy phát đến máy thu. Tín hiệu được phát đi, qua kênh truyền vô
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989471 ghi rõ ở trên rồi còn gì
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement