Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977600 Link tải miễn phí luận văn

Bài giảng ETAB - Biên soạn : Trần Văn Tám - Bộ môn: Tin học ứng dụng - Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
ứng dụng phần mềm etabs trong tính toán thiết kế kết cấu
I. Phần cơ bản:
1. Giới thiệu tổng quan về ph-ơng pháp phần tử hữu hạn, các hệ phân tích kết cấu thông
dụng và chức năng của phần mềm Etab.
2. Tổng quan về các b-ớc cơ bản để thực hiện dựng mô hình, tính toán, phân tích kết cấu
bởi ch-ơng trình Etab.
3. Những quy định chung trong phần mềm Etab.
4. Các dữ liệu, đối t-ợng cơ bản của Etab.
5. Màn hình ch-ơng trình, các biểu t-ợng, menu cơ bản.
6. Định nghĩa vật liệu, tiết diện cấu kiện.
7. Các công cụ xây dựng mô hình kết cấu.
8. Định nghĩa các ph-ơng án chất tải, gán tải trọng chi tiết.
9. Định nghĩa các ph-ơng án tổ hợp tải trọng .
10. Định nghĩa các ph-ơng án phân tích kết cấu.
11. Chạy và phân tích nội lực.
12. Thiết kế BTCT cho hệ thanh
II. Phần nâng cao:
13. Thiết kế BTCT cho lõi vách
14. Tính tần số và dạng dao động riêng.
15. Tính toán phần động của tải trọng gió và gán chi tiết lên công trình.
16. Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên công trình.
17. Phân tích ảnh h-ởng của biến dạng P delta tác động lên công trình.
18. Phân tích kể đến giai đoạn thi công.
19. Phân tích mô hình có cả móng vào sơ đồ kết cấu.

I. Phần cơ bản
Bài 1 : Giới thiệu tổng quan về ph-ơng pháp phần tử hữu hạn, các hệ phân
tích kết cấu thông dụng và chức năng của phần mềm Etabs
1. Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn:
- Khi phân tích kết cấu công trình ta cần xác định đ-ợc nội lực của từng cấu kiện từ đó dựa
vào các tiêu chuẩn về vật liệu ta đ-a ra ph-ơng án kết cấu cho công trình.
- Để xác đinh đ-ợc nội lực cấu kiện ta có những ph-ơng pháp: Chính xác, gần đúng, đúng
dần.
- Vấn đề đặt ra là : có ph-ơng pháp nào giải bài toán một cách tự động?
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement