Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977567 Link tải miễn phí luận văn

- 1 -
Luận văn thạc sĩ sinh học
LỜI MỞ ĐẦU

Nhân tố tăng trƣởng nguyên bào sợi FGF-2 (Fibroblast Growth Factor-2) là một
protein đa chức năng, tham gia điều hòa hoạt động của nhiều quá trình trong cơ thể nhƣ
cân bằng nội mô, duy trì và tăng sinh tế bào thần kinh, chữa lành xƣơng bị tổn thƣơng,
kích thích hình thành tế bào bạch cầu và sự hình thành mạch máu mới từ mạch máu sẵn
có, kích thích sự tăng trƣởng của tế bào cơ mềm, ngăn chặn quá trình xơ hóa ở phổi,
chữa lành vết thƣơng và sửa chữa mô…
Do sự đa dạng về chức năng, FGF-2 đang đƣợc quan tâm nghiên cứu để ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực. Nhờ khả năng kích thích tăng sinh, ức chế biệt hóa, FGF-2
đang đƣợc sử dụng nhƣ là thành phần không thể thiếu trong nuôi cấy tế bào gốc phôi
ngƣời. Trong công nghệ mỹ phẩm, một số nghiên cứu cho thấy FGF-2 có khả năng làm
đen tóc, ngăn ngừa sự lão hóa da nên ngày càng đƣợc các hãng mỹ phẩm tin tƣởng và
bổ sung vào các bộ sản phẩm chăm sóc da, tóc. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực y học, việc
sử dụng FGF-2 đã đem lại nhiều kết quả khả quan trong việc điều trị nhiều căn bệnh
nhƣ bệnh thiếu máu tim cục bộ, điều trị bỏng, ngăn ngừa sẹo lồi do phẫu thuật, chữa
bệnh viêm nha chu…
Trƣớc đây, sản phẩm FGF-2 thƣờng đƣợc thu nhận bằng cách tách chiết từ các
dòng tế bào động vật. Việc sản xuất FGF-2 bằng phƣơng pháp này đảm bảo về hoạt
tính của sản phẩm nhƣng sản lƣợng thấp và giá thành cao. Nhằm khắc phục những
nhƣợc điểm trên, ngƣời ta đã tiến đến việc ứng dụng công nghệ DNA tái tổ để sản xuất
nhân tố FGF-2. Do đặc điểm của FGF-2 là không có cấu nối disulfide nội phân tử và
không cần sự biến đổi sau dịch mã cho hoạt tính sinh học nên hệ thống chủng chủ
E.coli có thể đảm nhiệm việc sản xuất FGF-2 có hoạt tính thay cho các dòng tế bào
động vật.
Ở Việt Nam, FGF-2 chủ yếu đƣợc nhập từ các công ty nƣớc ngoài nên giá thành
rất cao (1mg protein FGF-2 ngƣời đƣợc sản xuất nhờ kĩ thuật gen có giá khoảng 1260
- 2 -
Luận văn thạc sĩ sinh học
USD, hãng ProSpec) gây khó khăn trong việc ứng dụng. Do đó, việc sản xuất FGF-2
trong nƣớc nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trên diện rộng với giá thành thấp cần đƣợc
quan tâm đầu tƣ.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, chúng tui tiến hành đề tài “Tạo dòng, biểu
hiện và tinh chế hFGF-2 (human fibroblast growth factor 2) tái tổ hợp từ Escherichia
coli” nhƣ là bƣớc đầu để nghiên cứu, sản xuất FGF-2 hiệu quả, kinh tế cho những ứng
dụng trong nƣớc. Tuy nhiên, một trong những hạn chế của việc sử dụng E. coli làm tế
bào chủ là protein thƣờng đƣợc tạo ra dƣới dạng thể vùi không có hoạt tính, cần
trải qua quá trình gấp cuộn phức tạp, tốn kém. Do vậy, luận văn này đƣợc thực hiện với
mục đích xây dựng quy trình sản xuất FGF-2 trong đó sử dụng chủng chủ E. coli để
cảm ứng biểu hiện protein dạng tan trong tế bào chất. Đây là hƣớng chiến lƣợc hiệu
quả và triển vọng cho phép sản xuất FGF-2 có hoạt tính một cách đơn giản với hiệu
suất cao, giúp hạ giá thành sản phẩm.
Với mục tiêu trên, chúng tui thực hiện luận văn với những nội dung sau:
- Tạo dòng vi khuẩn E. coli DH5α mang vector pET-fgf2.
- Tạo dòng vi khuẩn E. coli BL21(DE3) mang vector pET-fgf2 có khả năng biểu
hiện rhFGF-2 trong tế bào chất.
- Tiến hành lên men và thu nhận đƣợc protein rhFGF-2 từ 1L dịch lên men, đánh
giá hiệu quả lên men.
- Tinh chế protein rhFGF-2 từ dịch lên men bằng sắc ký trao đồi ion và sắc kí ái
lực; đánh giá độ tinh sạch và hiệu suất của quá trình tinh chế.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement