Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977548 Link tải miễn phí luận văn
BÀI 15 • PHAY THANH RĂNG THẲNG NG
Môn học: Phay TRƯỜNG ĐHSPKT THỰC HÀNH PHAY Mã MH : KHOA CTM Tín chỉ : BM:Thực hành nghề PHAY THANH RĂNG THẲNG Bài tập : 16 module 2 24 100 16 40° 2,167m m m 20° 0,167m Pc=m. π 40° 1 THANH RĂNG THẲNG C45 1 30 x 105 SL Tên gọi Bản vẽ số Vật liệu STT Kích thước phôi Ghi chú THANH RĂNG Tỉ lệ: 1:1
PHAY THANH RANG THANG 1. CÁC THƠNG SỐ HÌNH HỌC CỦA THANH RĂNG THẲNG 40° 2,167m m m 20° 0 ,1 6 7 m P c=m .π 40° Bước răng : PC = m.π Bánh răng mơ đun :α = 20° gĩc đỉnh răng 40° Chiều cao đỉnh răng :h’ = m Chiều cao chân răng :h” = 1,167.m Chiều cao răng :h = h’ +h” = 2,167.m Bán kính gĩc lượn chân răng : R ≤ 0,4.m
CÁC TRƯỜNG HỢP GIA CÔNG THANH RĂNG TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGẮN TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG DÀI TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ Phay thanh răng trên máy phay vạn năng. Chọn Dao Phay: Dao số 8 (đối với bộ dao phay Mơđun 8 con) Dao số 1 (đối với bộ dao phay Pitch 8 con)
TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGẮN Phay bằng cánh dịch chuyển bàn máy ngang Dùng trong trường hợp phay những thanh răng ngắn, độ chính xác khơng cao. Thanh răng được giá trên Êtơ hay trên bàn máy của máy phay ngang. Sau mỗi răng cần dịch chuyển bàn máyđi một bước răng Pc để chuẩn bị phay răng kế tiếp. Thí dụ: m=3 Pc = 3x3.1416 = 9,424 Vạch du xích chỉ đến 0,05 nên cĩ thể xảy ra sai số. hạn chế của phương pháp này là khơng gia cơng những thanh răng dày được (do hành trình ngang hạn chế và chiều dài trục dao ngắn). Tr×nh Tù Gia C«ng
TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG DÀI Phay thanh răng bằng đầu phay vạn năng: Trên một số máy phay vạn năng cĩ trang bị đầu phay vạn năng dùng để phay các thanh răng dài. Phơi được giá dọc theo bàn máy phay, dịch chuyển bước răng bằng tay quay bàn dao dọc.
TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG Bằng cách lắp thêm bộ bánh răng thay thế ở đầu visme bàn máy dọc(ở một số máy cĩ lắp sẳn cơ cáu này). Khi quay một số vịng chẳn (1,2 vịng) của bánh răng thay thế thơng qua tỷ số truyền của bộ bánh răng lắp ngồi đế vísme bàn máy để được 1 bước răng tương đối chính xác. a c P c Cơng thức tính bộ bánh răng thay thế: . = b d n .t x a c . Với b d là số răng của bánh răng thay thế Pc : bước răng cần gia cơng n : số vịng tay quay (bánh răng a) tx : bước visme bàn máy. khi chọn bánh răng a,b,c,d khi phay thanh răng cĩ m = 3 biết tx = 6 Chọn n = 1: a c P c m . 22 44 60 . = = = . b d n .t x 1 .6 .7 56 30
TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ Bằng cách lắp thêm bộ bánh răng thay thế ở đầu visme bàn máy dọc với trục chính của ụ phân độ a N .P c N . m .π Cơng thức tính bộ bánh răng thay thế: i = = = b n .t x t .n x a Vĩi là số răng của bánh răng thay thế b N : đặt tính của ụ phân độ Pc : bước răng cần gia cơng n : số vịng quay cua tay quay tx : bước visme bàn máy. Thí dụ: để chế tạo thanh răng cĩ m = 3mm bước bàn máy tx = 6 và N = 40 Ta cĩ:với a N . m .π 40 . 3 . 3 , 14 4 12 = = n = 10.3,14 = 31,4 = 31 = 31 b n .t x 6 .n 10 30 40.3.3,14 120 60 ⇒i= = = Bánh răng a = 60; b = 30 6.31,4 60 30 Như vây ta phải quay 31 vịng 12 khoảng trên vịng lỗ 30
TRÌNH TỰ PHAY THANH RĂNG THẲNG Bước 1:Chọn dao đúng số hiệu Bước 2:Chọn chế độ cắt n, s, t. Bước 3:Lắp dao, lắp chi tiết lên máy Bước 4:Chạm dao và ăn đúng chiều sâu cắt, và cho dao ăn hết chiều dài răng, lùi dao về vị trí ban đầu Bước 5:Mở khóa hãm bàn máy, dịch chuyển bàn máy đúng bước răng, hãm bàn máy lại và tiến hành cắt răng kế tiếp cho đến khi hoàn thành Bước 6: Dừng máy và tháo chi tiết gia công, lấy ba vớ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement