Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977091 Link tải miễn phí bài giảng TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ CHUNG VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1. KHOA HỌC
1.1. Khái niệm
Khoa học được hiểu là „hệ thống những tri thức về mọi loại qui luật của vật
chất, qui luật về xã hội tư duy.
Khoa học được hiểu là một hệ thống tri thức về tự nhiên xã hội và tư duy về
những qui luật phát triễn khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó giải thích một
cách đúng đắn nguồn gốc của những sự kiện ấy, phát hiện ra những mối liên hệ của
các hiện tượng, vũ trang cho con người những tri thức về qui luật khách quan của thế
giới hiện thực để con người áp dụng váo thực tiễn sản xuất và đời sống.
1
Khoa học còn được hiểu là một hoạt động xã hội nhằm tìm tòi, phát hiện qui
luật, hiện tượng và vận dụng các qui luật ấy để sáng tạo ra nguyên lý các các giải pháp
tác động vào các sự vật, hiện tượng, nhằm biến đổi trạng thái của chúng.
1.2. Ý nghĩa của KH
Người ta vẫn nói rằng KH là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội, làm cho
con người ngày càng văn minh hơn, nhân ái hơn, sống tốt hơn và vững tin hơn vào
chính bản thân mình trong cuộc sống. Cụ thể những nội dung đó là:
- Con người hiểu được tự nhiên, nắm được các qui luật biến đổi, chuyển hóa
của vật chất, chinh phục tự nhiên theo qui luật của nó.
- Con người nắm được các qui luật vận động của chính xã hội mình đang sống
và vận dụng chúng để thúc đẩy xã hội ấy phát triển nhanh chóng hơn.
- Con người ngày càng có ý thức, càng thận trọng hơn trong việc nhận thức
KH: không vội vã, không ngộ nhận, không chủ quan, tiến vững chắc đến chân lí của tự
nhiên.
- Khoa học chân chính chống lại những quan điểm sai trái (mê tín dị đoan,
phân biệt chủng tộc...).
- Khoa học làm giảm nhẹ lao động của con người, cải thiện chất lượng cuộc
sống.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement