Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977088 Link tải miễn phí
I - Những thắc mắc khi sử dụng nhiên liệu.
1 - Độ ẩm nhiên liệu là gì vậy ? ảnh hưởng của nó đến quá trình cháy nhiê
liệu ra sao?Có mấy loại độ ẩm?
Đối với nhiên liệu rắn nào cũng có một lượng nước ở trong nó,đó chính là độ ẩm
của nhiên liệu. Được ký hiệu là w tính theo %. Nó là thành phần vô dụng trong
nhiên liệu,sự có mặt của nó làm giảm các thành phhần cháy trong nhiên liệu.Quá
trình cháy phải tốn thêm một lượng nhiệt để sấy loại trừ nó.
C Trong nhiên liệu có 2 loại độ ẩm đó là độ ẩm trong và độ ẩm ngoài.
- Độ ẩm ngoài là độ ẩm duy trì trên bề mặt nhiên liệu .Nó có thể thải ra khỏi
nhiên liệu khi để ngoài không khí khô 30°C.
- Độ ẩm trong là độ ẩm bề vững không xử lý được trong điệu kiện không khí
khô, mà nó chỉ được xử lý ở nhiệt độ 105°C.Thực ra ở nhiệt 105°C cũng chưa đủ
để thải hoàn toàn độ ẩm,vì một số loại độ ẩm trong ở dạng tinh thể thì ở nhiệt độ
800°C mới thải nó ra khỏi nhiên liệu được.
2 - Chất bốc là gì thế' ? Nó có ảnh hưởng gì đến quá trình cháy nhiên liệu
trong lò hơi không?
hất bốc là những chất khí dễ bắt cháy nó là sản phẩm của quá trình phân huỷ
Cnhiệt của nhiên liệu. Nó là một trong các thành phần của nhiên liệu,ký hiệu là
V thứ nguyên là %. Nói một cách khác khi đem đốt nhiên liệu trong môi trường
không có ô-xy thì mối liên kết giưã các phần tử chất hữu cơ bi phá vỡ.Quá trình
ấy gọi là quá trình phân hủy nhiệt.sản phẩm của quá trình này là những chất
bốc.bao gồm các khí hyđrô, cácbua hyđrô, các bon ô xít.
C Trong quá trình cháy nhiên liệu chất bốc cháy đầu tiên và sinh nhiệt. trong
vận hành lò hơi khi lò bi tắt AZK tác động mà lò không cháy lại được,nghĩa là
hai vòi dầu dưới đã đốt nhưng không cháy với điều kiện dầu và vòi phun hoàn
hảo,thì dừng ngay việc cấp nhiên liệu vào lò,và thông gió buồng đốt 10-15 phút
mới được đốt lại.Nếu lúc ấy mà cố tình phun than dầu vào lò thì nguy cơ nổ lò là
rất lớn.vì khi đó nhiệt quán tính của lò còn tương đối lớn nên sẽ diễn ra quá trình
phân huỷ nhiệt nhiên liệu mà sản phẩm của quá trình này là những chất bốc, nó
tích lại và sẽ bùng nổ khi nồng độ và nhiệt độ thích hợp.
3 - Độ tro là gì ? ảnh hưởng của độ tro đến các ống lò trong quá trình cháy
ra sao?
ộ tro là một trong những thành phần của nhiên liêu,nó ký hiêu là A thứ nguyên
Đlà % .Nó chính là các vật chất ở dạng khoáng chất trong nhiên liêu khi cháy trở
thành tro. Sự có mặt của nó làm giảm các thành phần cháy của nhiên liêu.Hay
nói một cách khác độ tro là những chất còn lại sau khi nhiên liêu cháy hoàn
toàn.Độ tro ký hiêu là A,đơn vi là %.
Trong quá trình vận hành lò lượng tro càng nhiều, nếu hê số tro bay (b) càng
lớn thì gây ra sự mài mòn bền mặt đốt của các ống lò càng lớn.Mặt khác nó còn
bám bẩn bè mặt đốt làm giảm hê số truyền nhiêt và còn gây ra ô nhiễm môi
trường.
Trong thiết kế' lò hơi người ta căn cứ vào nhiêt độ nóng chảy của tro để chọn
nhiêt độ khói thoát ra khỏi buồng lửa.Nhiêt khói thoát ra khỏi buồng lửa phải
nhỏ hơn nhhiêt độ nóng chảy của tro để tránh xỉ nóng chảy đóng vào bộ quá
nhiêt và bề mặt đốt phàn đuôi lò .
4 - Cứ nói đến than là nói đến nhiêt tri ,vậy nhiêt tri là gì ? Qlvt Qlvc là
những ký hiêu gì đấy?
hiêt tri của nhiên liêu là lượng nhiêt sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn lkg nhiên
NHêu rắn hay lỏng hay lm3tc nhiên liêu khí. Nhiêt tri được ký hiêu là Q, thứ
nguyên là kj/kg hay kJ/m3tc.Người ta phân nhiêt tri ra hai loại,đó là nhiêt tri
thấp (Qlvt )và nhiêt tri cao(Qlvc). Có 2 cách xác đinh nhiêt tri của nhiên liêu là
tính toán và thực nghiêm.
Phương pháp thực nghiêm người ta đo lượng nhiêt khi cháy nhiên liêu trong
bm nhiêt lượng kế' .bm nhiêt lượng kế' là một các thùng bằng thép chứa o-xy ở
áp suất 2,5 - 3 MN/m2.bm được đặt ngập trong một thùng nhỏ chứa nước
.Thùng nước được cách nhiêt với môi trường .Đo nhiêt độ của nước trong thùng
suy lượng nhiêt của nhiên liêu toả ra .
Khi nhiên liêu cháy trong bm nhiêt lượng kế' trong điều kiên giàu o-xy và
áp suất cao thì S và N sẽ cháy hết tạo thành S03 và N02.Những chất này kết hợp
với nước do độ ẩm nhiên liêu mang lại tạo thành a-xit H2S04và HN03 .Đây là
những phản ứng toả nhiêt. Nếu nhiêt tri mà không tính lượng nhiêt này thì gọi
nhiêt tri làm viêc thấp ký hiêu là Qlvt còn nhiêt tri có tính đến cả lượng nhiêt này
gọi là nhiêt tri làm viêc cao ký hiêu là Qlvc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement