Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977021 Link tải miễn phí luận văn
Mục lục

Mục lục ..............................................................................................................................I
Thuật ngữ viết tắt ....................................................................................................IV
danh mục các hình vẽ ..........................................................................................VIII
mở đầu ...............................................................................................................................1
Ch-ơng 1: giới thiệu về mạng truyền dẫn thế hệ mới hiện nay và
xu h-ớng phát triển .................................................................................................2
1.1 Giới thiệu chung .......................................................................................... 2
1.2 Cấu trúc mạng thế thệ mới hiện nay ........................................................... 2
1.3. Lớp truyền dẫn và truy nhập hiện nay ....................................................... 3
1.3.1 Phần truyền dẫn:................................................................................. 3
1.3.2. Phần truy nhập: ................................................................................. 4
1.4 Các công nghệ sử dụng cho mạng thế hệ mới hiện nay. ............................. 5
1.4.1. Công nghệ IP...................................................................................... 5
1.4.2. Công nghệ ATM ................................................................................. 7
1.4.3. Công nghệ IP / ATM .......................................................................... 8
1.4.4. MPLS................................................................................................ 10
1.4.5 Ghép kênh phân chia theo b-ớc sóng WDM và DWDM................... 11
1.5 Xu h-ớng tích hợp IP/quang trong mạng NGN. ........................................ 12
Ch-ơng 2: Mạng IP/WDM............................................................................................14
2.1 Giới thiệu mạng IP/WDM.......................................................................... 14
2.1.1 Giới thiệu mạng quang WDM ........................................................... 14
2.1.2 Mạng IP/WDM.................................................................................. 16
2.2 Các kiến trúc mạng IP/WDM................................................................... 18
2.2.1 Các kiểu kiến trúc mạng.................................................................... 18
2.2.1.1 Mạng IP/ WDM Điểm-Điểm.................................................... 19
2.2.1.2 Mạng IP/WDM có khả năng cấu hình lại ................................ 19
2.2.1.3 Mạng IP/WDM có khả năng chuyển mạch ............................... 20

2.2.2 Các mô hình liên kết mạng IP/WDM................................................ 24
2.2.2.1 IP/ WDM có thể cấu hình. ....................................................... 24
2.2.2.2 IP/WDM có khả năng chuyển mạch ......................................... 28
2-3 Kết luận..................................................................................................... 32
Ch-ơng 3: Điều khiển mạng trong mạng IP /WDM.......................................34
3.1 Địa chỉ mạng IP/WDM.............................................................................. 36
3.2 Nhận biết topo mạng. ................................................................................ 39
3.3 Định tuyến IP/WDM.................................................................................. 41
3.3.1 Xây dựng và duy trì cơ sở thông tin định tuyến OSPF ...................... 41
3.3.2 Tính toán đ-ờng đi và những ràng buộc chuyển mạch WDM. ........ 43
3.3.3 Hoạt động định tuyến........................................................................ 46
3.4 Báo hiệu trong mạng IP/WDM.................................................................. 48
3.4.1 Khái niệm RSVP................................................................................ 48
3.4.2 RSVP trong mạng quang ................................................................... 51
3.4.3 Kiến trúc triển khai RSVP................................................................. 52
3.4.4 Bản tin RSVP trong mạng quang....................................................... 53
3.4.5 Cơ chế phát nhãn lai cho mạng quang (Hybrid Label) .................... 57
3.5 GMPLS (Generalized-Multiprotocol Label Switching) ........................... 60
3.6 Phục hồi IP/WDM..................................................................................... 62
3.6.1 Tr-ờng hợp có dự phòng: .................................................................. 67
3.6.2 Tr-ờng hợp phục hồi:........................................................................ 69
3.7 Điều khiển mạng liên miền: ...................................................................... 71
3.7.1 Độ khả dụng và khả năng đến đích của mạng IP/WDM................... 73
3.7.2 Trao đổi thông tin định tuyến liên miền: .......................................... 76
3.8. Kết luận về điều khiển trong mạng IP/WDM........................................... 81
Ch-ơng 4:Kỹ thuật điều khiển l-u l-ợng trong mạng IP/WDM .........82
4.1 Ph-ơng pháp và mô hình........................................................................... 82 4-2 Điều khiển l-u l-ợng mạng IP/WDM theo mô hình chồng lấn................. 83
4-3 Điều khiển l-u l-ợng mạng IP/WDM tích hợp ........................................ 86
4.3.1 Kỹ thuật điều khiển l-u l-ợng- định tuyến tích hợp.......................... 87
4.3.2 Khái niệm liên kết ảo ........................................................................ 88
4.3.3 Thuật toán định tuyến tích hợp: ........................................................ 89
Ch-ơng 5: phát triển mạng truyền dẫn thế hệ mới tại Việt Nam.92
5.1. Các công nghệ đang đ-ợc sử dụng cho mạng truyền dẫn thế hệ mới tại
Việt Nam.......................................................................................................... 92
5.1.1 Mạng IP/ATM/SDH/WDM:............................................................... 92
5.1.2 Mạng IP/POS (Packet over Sonet)/WDM :....................................... 93
5.1.3 Mạng IP/WDM điểm-điểm:............................................................... 94
5.1.4 Triển khai mạng NGN của VNPT..................................................... 94
5.2 Khả năng ứng dụng lý thuyết IP/WDM vào mạng viễn thông................... 95
5.3 Đề xuất ứng dụng mạng IP/WDM cho mạng thế hệ mới của VNPT trong
t-ơng lai........................................................................................................... 99
5.4 Kết luận về triển khai mạng truyền dẫn thế hệ mới ............................... 100
Kết luận........................................................................................................................102
tài liệu tham khảo .................................................................................................103
Tóm tắt luận văn ....................................................................................................104
mở đầu
Hiện nay mạng viễn thông đang từng b-ớc thực hiện chuyển dịch từ
mạng viễn thông hiện có sang mạng thế hệ mới. Các công nghệ truyền dẫn
thế hệ mới đ-ợc đ-a vào sử dụng nh- :
Mạng SDH thế hệ sau sử dụng WDM cho phép phân phát dữ liệu ở tốc
độ cao và băng thông rộng đối với mạng Ethernet, cho phép truyền l-u l-ợng
IP trực tiếp trên mạng SDH.
Công nghệ IP làm nền cho thế hệ sau trong đó công nghệ ghép kênh
b-ớc sóng quang WDM chiếm lĩnh ở lớp vật lý; IP/MPLS làm nền cho lớp 3,
truyền dẫn trên mạng lõi dựa vào kỹ thuật gói cho tất cả các dịch vụ với chất
l-ợng dịch vụ QoS tùy yêu cầu cho từng loại dịch vụ. ATM hay IP/MPLS
hiện tại đ-ợc sử dụng làm nền cho truyền dẫn trên mạng lõi để đảm bảo QoS.
Trong t-ơng lai do sự bùng nổ l-u l-ợng IP dẫn đến cơ sở hạ tầng mạng
nên đ-ợc tối -u cho IP. Bên d-ới lớp IP, sợi quang sử dụng kỹ thuật WDM là
kỹ thuật truyễn dẫn hữu tuyến có nhiều hứa hẹn nhất, cung cấp một dung
l-ợng mạng lớn đòi hỏi để tồn tại trong sự phát triển liên tục mạng viễn
thông. Chính vì lý do trên hiện nay công nghệ IP/WDM là xu h-ớng cho mạng
truyền dẫn thế hệ mới, trong thời gian không xa sẽ đ-ợc chuẩn hoá và đ-a vào
sử dụng.
Dựa trên những hiểu biết về công nghệ mạng IP và công nghệ truyền
dẫn quang và các nghiên cứu về công nghệ mạng IP/WDM trong phạm vi luận
văn em đ-a ra những nghiên cứu lý thuyết, khả năng ứng dụng của “Công
nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM” bao gồm: Cấu trúc mạng, mô
hình liên kết, điều khiển mạng và điều khiển l-u l-ợng trong mạng IP/WDM.
Do hiểu biết, thời gian nghiên cứu hạn chế rất mong các thầy, cô và
các đồng nghiệp giúp đỡ, đóng góp ý kiến để luận văn của em đ-ợc hoàn thiện
hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement