Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975942 Link tải miễn phí giáo trình

Sách dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp
Lời giới thiệu
Việc tồ chức biên soạn, và xuất bản một số giáo trình phục vụ cho đào tạo các chuyên ngành Điện -Điện tử, Cơ khí - Động lực ở các trường THCN -DN là một sự cố gắng lởn của Vụ Trung học chuyên nghiệp -Dạy nghề và Nhà xuất bản Giáo dục nhằm từng bưởc thống nhất nội dung dạy rà học ở các trường THCN trẽn toàn quôb.

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mói nhằm đáp ứng yêu cầu năng cao chất lượng đào tạo phục vụ Bự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghé tham khảo ý kiến của một 8ô' trường như : 7'rường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, Trường TH Việt - Hung, Trường TH Công nghiệp II, Trường TH Công nghiệp III u.v... và đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, giúp cho tác giã biên soạn phù hợp hơn.

Giáo trinh do các nhà giáo có-nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, THCN biên soạn. Giáo trinh được biÊn soạn ngắn gọn, dễ hiếu, bổ 8ung nhiều kiến thức mói và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bàn, cốt yếu đê tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái vời quy định của chương trinh khung đáo tạo THCN.

Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trinh chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vị/ Trung họe chuyên nghiệp -Dạy nghề để nghị các trường sử dụng Tihững giáo trình xuất bản lẩn này để bổ sung cho nguồn giáo trinh đang rất thiếu hiện nay, nhằm phục vụ cho việc dạy. và học của các trường đạt chất lượng cao hơn. Giáo trinh này cũng rất bổ ích đôi với đội ngũ kỹ thuật viên, công nhăn kỹ thúật để nâng cao kiến thức và tay nghề cho mình.

Hy vọng nhận được Bự góp ý của các trường và bạn đọc để những giáo trinh được biền soạn tiếp hay lần tái bản sau có chất lượng tốt hơn. Mọi góp ý xin gửi về NXB Giáo dục -81 Trần Hưng Đạo -Hà Nội.

YTJTHCN-DN
3
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement