Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974845 link tải miễn phí
Phần I. Máy điện một chiều
Phần II. Máy biến áp
Phần III. Lý luận chung về máy điện xoay chiều
Phần IV. Máy điện không đồng bộ
Phần V. Máy điện đồng bộ
PHẦN III
LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU

C©u 1 Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới , chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?A) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có một mạch nhánh; dây quấn đồng khuôn.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có một mạch nhánh; dây quấn đồng khuôn.
C) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có một mạch nhánh; dây quấn đồng khuôn.
D) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có hai mạch nhááiong song; dây quấn đồng khuôn.
§¸p ¸n
C©u 2 Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới , chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?


A) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có hai nhóm phần tử; dây quấn đồng tâm hai mặt.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có hai nhóm phần tử; dây quấn đồng tâm hai mặt.
C) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có hai nhóm phần tử; dây quấn đồng tâm hai mặt.
D) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có một nhóm phần tử; dây quấn đồng tâm hai mặt.
§¸p ¸n
C©u 3 Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới , chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?


A) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có bốn nhóm phần tử, được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=3; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có bốn nhóm phần tử, được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
C) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có bốn nhóm phần tử, được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
D) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có bốn nhóm phần tử, được nối thành một mạch nhánh; dây quấn xếp.
§¸p ¸n
C©u 4 Cho sơ đồ khai triển của dây quấn máy điện xoay chiều như hình dưới , chọn một phương án với các thông số đúng cho loại dây quấn này ?


A) Bước dây quấn bằng 6; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có thể đấu thành một mạch nhánh hay hai mạch nhánh song song; dây quấn sóng.
B) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có thể đấu thành một mạch nhánh hay hai mạch nhánh song song; dây quấn sóng.
C) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 5; mỗi pha có thể đấu thành một mạch nhánh hay hai mạch nhánh song song; dây quấn sóng.
D) Bước dây quấn bằng 5; lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp bằng 30 độ; q=2; γ=600 ; lệch pha tính theo số rãnh bằng 4; mỗi pha có thể đấu thành một mạch nhánh hay hai mạch nhánh song song; dây quấn xếp.
§¸p ¸n
C©u 5 Ở dây quấn một lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dưới mỗi đôi cực có :
A) hai nhóm phần tử.
B) ba nhóm phần tử.
C) một nhóm phần tử.
D) bốn nhóm phần tử.
§¸p ¸n
C©u 6 Ở dây quấn một lớp máy điện xoay chiều, mỗi tia của hình sao sức điện động biểu thị cho :
A) sức điện động một thanh dẫn.
B) sức điện động một phần tử.
C) sức điện động một nhóm phần tử.
D) sức điện động một cạnh tác dụng.
§¸p ¸n
C©u 7 Trong dây quấn một lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dây quấn có thể đấu thành :
A) k mạch nhánh song song, với k là ước số của p.
B) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 2p.
C) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 4p.
D) chỉ một mạch nhánh.
§¸p ¸n
C©u 8 Ở dây quấn hai lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dưới mỗi đôi cực có :
A) hai nhóm phần tử bước đủ.
B) hai nhóm phần tử bước ngắn.
C) một nhóm phần tử bước đủ.
D) một nhóm phần tử bước ngắn
§¸p ¸n
C©u 9 Ở dây quấn hai lớp máy điện xoay chiều, mỗi tia của hình sao sức điện động biểu thị cho :
A) sức điện động một cạnh tác dụng.
B) sức điện động một phần tử.
C) sức điện động một nhóm phần tử.
D) ưưcs điện động một thanh dẫn.
§¸p ¸n
C©u 10 Ở dây quấn hai lớp máy điện xoay chiều, mỗi pha dây quấn có thể đấu thành :
A) k mạch nhánh song song, với k là ước số của p
B) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 2p.
C) k mạch nhánh song song, với k là ước số của 4p.
D) hai mạch nhánh song song.
§¸p ¸n
C©u 11 Ở dây quấn máy điện xoay chiều một lớp, kiểu đồng tâm, số cực 2p=4, phần đầu nối có thể bẻ thành :
A) bốn mặt.
B) hai mặt.
C) ba mặt
D) một mặt.
§¸p ¸n
C©u 12 Bước dây quấn trong máy điện xoay chiều là :
A) khoảng cách giữa hai cạnh tác dụng của một phần tử đo bằng số rãnh.
B) khoảng cách giữa cạnh tác dụng thứ hai của phần tử thứ nhất với cạnh tác dụng thứ nhất của phần tử thứ hai nối tiếp với phần tử thứ nhất đo bằng số rãnh.
C) khoảng cách giữa hai cạnh tác dụng tương ứng của hai phần tử nối tiếp nhau.
D) khoảng cách giữa hai cạnh tác dụng của một phần tử.
§¸p ¸n


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement