Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974668 Link tải miễn phí đồ án Thiết Kế Công Nghệ Nhà Máy Thực Phẩm
A. TỔNG QUAN 2
I. í nghĩa của ngành cụng nghiệp sản xuất đường: 2
1. Gớa trị dinh dưỡng 2
2. Hiệu quả kinh tế: 2
3. Tỡnh hỡnh phỏt triển mớa ở Việt Nam: 2
II. Những nguyờn tắc xõy dựng nhà mỏy 2
1. Chọn địa điểm xõy dựng phải phự hợp với quy hoạch tổng thể. 2
2. Sơ đồ cụng nghệ quy trỡnh sản xuất đường thụ: 2
3. Mặt bằng nhà mỏy sản xuất đường 2
B. TÍNH CÂN BẰNG CễNG NGHỆ 2
I. Cõn bằng vật chất 2
1. Công đoạn ộp 2
2. Công đoạn làm sạch 2
3. Tính cho công đoạn bốc hơi và sông SO2 lần II. 2
II. Tính cho công đoạn nấu đường 2
1. Cở sở tớnh cho 100 tấn mật chố 2
1.1 Tớnh cho nấu đường non C 2
1.2 Tớnh cho nấu đường non B 2
1.3 Tớnh cho nấu đường non A 2
2. Tính cho năng suất nhà mỏy: 2
2.1 Nguyờn liệu mật chè thao năng suất 2
2.2 Tính non A theo năng suất: 2
2.3 Tính non B theo năng suất: 2
2.4 Tính non C theo năng suất: 2
2.5 Tính lượng giống B, C theo năng suất nhà mỏy: 2
III. TÍNH HIỆU SUẤT TỔNG THU HỒI VÀ TỔN THẤT 2
1. Tớnh hiệu suất trong đường 2
2. Thành tớch nhà mỏy: 2
C. TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ 2
I. Băng tải mớa 2
II. Mỏy ộp mớa 2
1. Tớnh cụng suất mỏy ộp 2
2. chức năng suất ộp 2
III. Tớnh và chọn lũ đốt lưu huỳnh 2
IV. Tớnh và chọn thiết bị xụng SO2 và trung hũa: 2
1. Thỏp xụng lần 1: 2
2. Thỏp xụng lần 2 2
3. Thiết bị trung hũa: 2
V. Thiết bị lắng liờn tục: 2
VI.Mỏy lọc chõn khụng: 2
VII. Thiết bị gia nhiệt: 2
1. Gia nhiệt nước mớa hỗn hợp: 2
a. Gia nhiệt cấp 1: 2
b. Gia nhiệt cấp 2: 2
2. Gia nhiệt nước mớa trung hũa: 2
a. Gia nhiệt cấp 1: 2
b.Gia nhiệt cấp 2: 2
3. Gia nhiệt nước mớa trong: 2
a. Gia nhiệt cấp 1: 2
b. Gia nhiệt cấp 2: 2
VIII.Tớnh nồi nấu đường. 2
1.Tớnh số nồi nấu. 2
IX. Tớnh và chọn thiết bị trợ tinh. 2
XI. Tớnh và chọn mỏy li tõm. 2
XII.Tớnh và chọn thiết bị ngưng tụ tạo chõn khụng. 2
1. Tớnh cho bốc hơi: 2
2. Tớnh cho nấu đường: 2
a. Tính cho đường A: 2
b. Tính cho đường B: 2
c. TÍnh cho nấu đường non C: 2
D. KẾT LUẬN: 2
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 2

A. TỔNG QUAN
I. Ý nghĩa của ngành công nghiệp sản xuất đường:
1. Giá trị dinh dưỡng
Đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với con người và động vật.Đường được chế biến từ cây mía và củ cải đường. Đường cung cấp cho cơ thể một năng lượng lớn, cứ 1kg đường saccaroza cho ta khoảng 3900 - 4000 kcalo.
Ngoài ra đường saccaroza còn có một đặc tính khác như: vị ngọt, màu sắc trong suốt, không có mùi khó chịu. chính vì vậy mà đừờng chiếm một vị trí quan trọng trong khẩu phần ăn của con người.
Mặt khác đường còn được dùng rộng rãi trong ngành quan trọng khác như Y dược, Hoá học.
Trong công nghiệp sản xuất đường mía ngoài sản phẩm chính là đường saccaroza người ta còn sử dụng sản phẩm phụ như: bã mía, mật rỉ để làm nguyên liệu cho sản xuất cồn, mì chính, giấy , thức ăn gia súc , hoá chất và một phần làm phân bón.
2. Hiệu quả kinh tế:
Công nghệ sản xuất đường mía chiếm một vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân , nó được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày của con người dưới nhiều hình thức khác như : Bánh kẹo, đồ uống, đồ hộp...
Ngành đường mía phát triển thì đòi hỏi các ngành công nghiệp khác cũng phát triển theo như: Ngành công nghiệp nặng cung cấp máy móc thiết bị , các ngành công nghiệp nhẹ như giấy và một số ngành cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường, các ngành chế biến các sản phẩm thực phẩm khác cũng có liên quan mật thiết với ngành đường. Chính sự tương quan này đã tạo thế cân đối vững chắc trong nền kinh tế quốc dân .
Hàng năm lượng đường trên thế giới đạt 1,5 triệu tấn bình quân 21Kg/người trong một năm, còn ở nước ta bình quân 4 Kg/người trong một năm. Như vậy đang còn thấp hơn nhiều so với lượng đường bình quân trên thế giới .
Bởi vậy việc xây dựng các nhà máy đường là cần thiết và phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho nhân dân . Đồng thời thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển.
3. Tỡnh hỡnh phỏt triển mớa ở Việt Nam:
Cùng với sự phát triển chung của ngành mía đường trên thế giới, công nghiệp đường ở Việt Nam đã có bước phát triển nhất định .
Năm 1995 Chính phủ đã giao bộ nông Nghiệp và phát triển Nông thôn thành lập chương trình mía đường.
Theo thống kê của chương trình mía đường năm 2000 thì cả nước có 44 nhà máy sản xuất đường mía, trong đó có 6 nhà máy được mở rộng công suất và đầu tư chiều sâu. Tổng công suất đạt khoảng 80.000 tấn mía/ngày.
Các nhà máy được phân bổ theo 3 vùng chủ yếu:
- Miền bắc có 16 nhà máy chiếm 44%, sản lượng đường là 430.000 tấn.
- Nam bộ có 15 nhà máy chiếm 37%, sản lượng đường là 400.000 tấn.
- Miền trung có 13 nhà máy chiếm 19%, sản lượng đường là 200.000 tấn.
Vì hiện nay trong nền kinh tế quốc dân các nhà máy đường mía lợi nhuận thu được là rất cao và phát triển ngành dường vì nó sẽ kéo theo các ngành công nghiệp khác phát triển. Vì thế mà ngành đường mía có một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp Công Nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước.
II. Những nguyên tắc chọn địa điểm xây dựng nhà máy
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement