Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974104 Link tải miễn phí giáo trình cho anh em

`


LỜI GIỚI THIỆU

Trong lĩnh vực công nghệ hoá học hiện nay có rất nhiều phần mềm mô
phỏng của các công ty phần mềm được phát triển và sử dụng rộng rãi trong
thiết kế công nghệ, như: PRO/II, DYNSIM (Simsci); HYSIM, HYSYS, HTFS,
STX/ACX, BDK (AspenTech); UNISIM (Honeywell-UOP); PROSIM,
TSWEET (Bryan Research & Engineering); Design II (Winsim); IDEAS
Simulation; Simulator 42,…, trong đó phổ biến nhất là PRO/II, DYNSIM
(Simsci), HYSYS (AspenTech) và UNISIM (Honeywell-UOP).
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hoá học trong thế kỷ 21, đòi hỏi mỗi
kỹ sư công nghệ cần hiểu và sử dụng thành thạo ít nhất một trong số các
phần mềm mô phỏng phổ biến trên.
Các phần mềm mô phỏng đều có cơ sở nhiệt động học rất vững chắc và
đầy đủ, khả năng thiết kế linh hoạt, cùng với mức độ chính xác và tính thiết
thực của các hệ nhiệt động cho phép thực hiện các mô hình tính toán rất gần với
thực tế công nghệ. Các công cụ mô phỏng công nghệ rất mạnh phục vụ cho
nghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ của các kỹ sư trên cơ sở hiểu biết về
các quá trình công nghệ hoá học, đáp ứng các yêu cầu công nghệ nền tảng cơ
bản cho mô hình hoá và mô phỏng các quá trình công nghệ từ khai thác tới chế
biến trong các nhà máy xử lý khí và nhà máy làm lạnh sâu, cho đến các quá
trình công nghệ lọc hoá dầu và công nghệ hoá học.
Ở mức độ cơ bản, việc hiểu biết và lựa chọn đúng các công cụ mô phỏng
và các cấu tử cần thiết, cho phép mô hình hoá và mô phỏng các quá trình công
nghệ một cách phù hợp và tin cậy. Điều quan trọng nhất là phải hiểu biết sâu
sắc quá trình công nghệ trước khi bắt đầu thực hiện mô phỏng, bởi vì mô phỏng
chỉ cung cấp các công cụ phục vụ cho mô phỏng tính toán công nghệ, mà không
thể suy nghĩ thay cho các kỹ sư.
Trong số đó UNISIM và HYSYS là các phần mềm mô phỏng công nghệ
hóa học đang được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học công nghệ. Quyển
sách này sẽ giới thiệu cho sinh viên lần đầu tiên sử dụng UNISIM và có ít hay
chưa có kinh nghiệm mô phỏng trên máy tính, và cung là giáo trình dành cho
sinh viên năm thứ ba của các trường đại học công nghệ, đồng thời quyển sách
có thể sử dụng như một chỉ dân cho các khóa học cao hơn trong công nghệ hóa học, khi đó UNISIM như một công cụ mô phỏng để giải quyết các vấn đề công
nghệ. Hơn nữa có thể sử dụng quyển sách này đồng thời cho cả sinh viên và kỹ
sư thực hành, như một tài liệu hướng dân hay một quyển sổ tay cho các khóa
học UNISIM.
Phần mềm UNISIM chạy trong môi trường Windows có giao diện thân
thiện với người sử dụng. UNISIM cung giống như tất cả các phần mềm khác
luôn luôn có sự phát triển phiên bản mới, tuy nhiên phần cơ bản hầu như không
thay đổi từ phiên bản này đến phiên bản khác, quyển sách này hướng dân sử
dụng UNISIM DESIGN, được công ty Honeywell-UOP cung cấp có bản quyền
tại phòng thí nghiệm Công nghệ Lọc Hoá dầu và Vật liệu xúc tác trường Đại
học Bách khoa Hà Nội. Sau khi cài đặt người sử dụng chỉ cần có hiểu biết cơ
bản về máy tính là có thể sử dụng được. UNISIM là chương trình mô phỏng rất
phức tạp và vì thế trong một cuốn sách không thể đề cập đến tất cả các vấn đề.
Quyển sách này đặt trọng tâm vào phần cơ bản của UNISIM, nhằm giúp cho
những sinh viên lần đầu tiên làm quen với mô phỏng có thể nắm bắt được và
dần dần sử dụng thành thạo trong tính toán thiết kế công nghệ.
Trong phạm vi quyển sách này sẽ nghiên cứu tìm hiểu các thiết bị được mô
phỏng trong UNISIM, sử dụng các công cụ của UNISIM để mô phỏng một số
quá trình công nghệ hoá học đơn giản, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số
công nghệ đến chất lượng sản phẩm. Chương 7 sẽ đưa ra các ứng dụng mô
phỏng trong đó vận dụng các kiến thức đã được cung cấp trong các chương
trước đó để mô phỏng một số quá trình công nghệ hoá học từ đơn giản đến
phức tạp. Vì vậy đòi hỏi người sử dụng phải học nghiêm túc và thực hành thành
thạo toàn bộ các chương trước thì mới có thể làm được các bài ứng dụng trong
chương này, và khi đó sẽ thấy hết sức thú vị và hiệu quả.
Đặc biệt năm 2012 các sinh viên K52 ngành Công nghệ Hoá Dầu đã tham
gia cuộc thi “Sử dụng phần mềm UNISIM Design thiết kế mô phỏng công
nghệ” do Honeywell tổ chức hàng năm cho sinh viên Châu Á - Thái Bình
Dương, đã đạt giải nhất và một giải nhì.
Các sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ Hoá Dầu, trường
Đại học Bách khoa Hà Nội - các trợ giảng - tham gia rất nhiệt tình, làm việc rất
nghiêm túc và có hiệu quả đã góp phần rất quan trọng để tài liệu này có thể
hoàn thành.
Giáo trình này được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót, rất
mong nhận được sự góp ý của những người sử dụng để sửa chữa bổ sung cho
những lần tái bản sau được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.


MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG ...................................... 3
1.1 Mục đích của mô phỏng .................................................................... 3
1.2 Giới thiệu các phần mềm mô phỏng công nghệ hóa học ..................... 5
1.3 Phần mềm mô phỏng UNISIM DESIGN ........................................... 6
Chương 2. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI ............................... 27
2.1 Phương trình trạng thái – Các biểu thức toán học............................. 28
2.2 Thực hiện mô phỏng ....................................................................... 28
2.3 Nhập thêm biến trong Workbook ..................................................... 31
2.4 Sử dụng Case Studies ...................................................................... 34
2.5 Thay đổi Fluid Package ................................................................... 37
2.6 Tóm tắt và ôn tập chương 2 ............................................................. 37
2.7 Bài tập ............................................................................................ 38
Chương 3. CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ......................................... 39
3.1 Bơm ................................................................................................ 40
3.2 Máy nén .......................................................................................... 45
3.3 Tuốc bin giãn nở khí (Expander) ..................................................... 51
3.4 Thiết bị trao đổi nhiệt ...................................................................... 55
3.5 Tháp tách pha ................................................................................. 58
3.6 Cyclon ............................................................................................ 64
3.7 Ejector ............................................................................................ 68
3.8 Tóm tắt và ôn tập chương 3 ............................................................. 85
3.9 Bài tập nâng cao.............................................................................. 86
Chương 4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG ...................................... 87
4.1 Thiết bị phản ứng chuyển hoá ......................................................... 88
4.2 Thiết bị phản ứng cân bằng ............................................................. 96
4.3 Thiết bị phản ứng Gibbs ................................................................ 106
4.4 Thiết bị phản ứng khuấy liên tục (CSTR) ...................................... 112
4.5 Thiết bị phản ứng dòng đẩy (PFR)................................................. 127
Chương 5. CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN .................................. 136
5.1 Công cụ logic Adjust ..................................................................... 137
5.2 Công cụ logic Set .......................................................................... 140
5.3 Công cụ logic Recycle ................................................................... 144
5.4 Tính toán thông số tháp chưng bằng Shortcut Distillation .............. 147
5.5 Phân chia dòng các cấu tử bằng Component Splitter ...................... 150
5.6 Bảng tính (Spreadsheet) ................................................................ 153
5.7 Tối ưu hoá (Optimizer) .................................................................. 161
5.8 Tóm tắt và ôn tập chương 5 ........................................................... 184
Chương 6. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÁCH .................................. 186
6.1 Tháp hấp thụ ................................................................................. 187
6.2 Tháp chưng luyện ......................................................................... 196
Chương 7. MÔ PHỎNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
HOÁ HỌC .............................................................. 215
7.1 Quá trình dehydro hoá n-Heptan sản xuất Toluen .......................... 216
7.2 Quá trình hydroclo hoá etylen ....................................................... 218
7.3 Quá trình oxi hoá Etylen ............................................................... 221
7.4 Quá trình chưng tách hỗn hợp hydrocacbon nhẹ ............................ 223
7.5 Quá trình tổng hợp Ethylene Glycol (EG) từ Ethylene ................... 224
7.6 Quá trình tổng hợp Maleic Anhydride (MA) từ Benzene ............... 225
7.7 Quá trình tổng hợp Styrene từ Ethyl Benzene (EB) ........................ 227
7.8 Quá trình tổng hợp Amoniac ......................................................... 228
7.9 Quá trình cô đặc dung dịch ............................................................ 229
PFD Chương 7 ........................................................................................ 231
GIẢI NGHĨA MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH TRONG MÔ PHỎNG
................................................................................ 236
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 238


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phần mềm Aspen Plus
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement