Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973738 Link tải nhanh nào


BÀI 1 : THÔNG TIN VÀ SỰ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 Tin tức - dữ liệu - tín hiệu
Dữ liệu (Data): bao gồm các sự kiện, khái niệm hay các chỉ thị được diễn tả dưới
một hình thức thích hợp cho việc thông tin, thông dịch hay xử lý bởi con người hay máy
móc.
Tin tức (Information): Ý nghĩa mà con người qui cho dữ liệu theo các qui ước cụ
thể.
Tin tức có thể biểu thị bởi tiếng nói, hình ảnh, các văn bản, tập hợp các con số, các
ký hiệu, thông qua nó con người hiểu nhau . . .. Trong hệ thống truyền thông, thường người
ta không phân biệt dữ liệu và tin tức.
Tín hiệu (Signal): là tin tức, dữ liệu đã được chuyển đổi, xử lý (bởi các bộ phận mã
hóa và /hay chuyển đổi) cho phù hợp với môi trường truyền thông.
Có hai loại tín hiệu: tín hiệu tương tự và tín hiệu số.
Tín hiệu tương tự:
Tín hiệu có bất cứ giá trị nào trong một khoảng thời gian xác định.
Tín hiệu tương tự quen thuộc có dạng hình sin. Một tín hiệu tương tự có thể được số
hóa để trở thành tín hiệu số.
Ba đặc điểm chính của tín hiệu analog bao gồm
9 Biên độ (Amplitute)
9 Tần số (Frequency)
9 Pha (Phase)
Biên độ của tín hiệu analog
ƒ Đo độ mạnh của tín hiệu, đơn vị: decibel (dB) hay volts.
ƒ Biên độ càng lớn, tín hiệu càng có cường độ mạnh.
Tần số của tín hiệu analog
ƒ Tốc độ thay đổi của tín hiệu trong một giây, đơn vị Hz hay số chu kỳ trong một
giây (cycles per second)
ƒ Một chu kỳ là sự di chuyển sóng của tín hiệu từ điểm nguồn bắt đầu cho đến
Pha của tín hiệu analog
ƒ Tốc độ thay đổi quan hệ của tín hiệu đối với thời gian, được mô tả theo độ
(degree)
ƒ Sự dịch pha xảy ra khi chu kỳ của tín hiệu chưa kết thúc, và một chu kỳ mới
của tín hiệu bắt đầu trước khi chu kỳ trước đó chưa hoàn tất
Tín hiệu số:
Là tín hiệu mà biên độ chỉ có một trong hai giá trị duy nhất, tương ứng với hai trạng
thái logic đặc trưng bởi hai số 0 và 1 trong hệ nhị phân. Hệ thống truyền tín hiệu này là hệ
thống truyền nhị phân.
Tín hiệu số bao gồm chỉ hai trạng thái, được diễn tả với hai trạng thái ON hay OFF
hay là 0 hay 1. Tín hiệu số yêu cầu khả năng băng thông lớn hơn tín hiệu analog
Các vấn đề khi sử dụng kênh thoại trong việc truyền tín hiệu số
ƒ Một tín hiệu số là một tổ hợp của các tín hiệu khác. Đặc biệt, tín hiệu số có thể
được biểu diễn như sau
Signal = f + f3 + f5 +f7 +f9 +f11 +f13 ....f∞
ƒ Do đó một tín hiệu số gồm 1 tần số cơ bản (f), cộng thêm tần số 3f (hài tần bậc 3),
cộng thêm tần số 5f (hài tần bậc 5), …Nếu biên độ của tần số f, f3, f5, … là a, a3,
a5, … thì a = 3a3 = 5a5 …
ƒ Để gởi tín hiệu số qua kênh truyền thoại, băng thông của kênh truyền phải cho
phép tần số cơ bản f, tần số 3f và tần số 5f đi qua mà không ảnh hưởng nhiều đến
các tần số này. Đây là yêu cầu tối thiểu để bên nhận nhận đúng được tín hiệu số
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài giảng Kỹ thuật truyền tin
Bài giảng Truyền dữ liệu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement