Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#973618 Link tải miễn phí bài giảng cho ae
CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU
I.1. Giới thiệu
Sự kết hợp giữa ngành khoa học máy tính (computer science) và kỹ thuật truyền
số liệu (data communication) từ những năm 70 và 80 của thế kỷ 20 đã làm thay đổi
một cách toàn diện công nghệ, sản phN m của các công ty trong công nghiệp công nghệ
thông tin và truyền thông. Mặc dù cuộc cách mạng này vẫn tiếp tục nhưng có thể
khẳng định rằng cuộc cách mạng này đã xảy ra và bất kỳ một nghiên cứu hay điều tra
nào về lĩnh vực truyền số liệu đều nằm trong ngữ cảnh này.
Cuộc cách mạng máy tính - truyền thông đã làm xuất hiện một số thực tế sau:
- Không còn sự phân biệt cơ bản giữa việc xử lý dữ liệu (máy tính) và việc truyền
số liệu (công nghệ truyền và thiết bị chuyển mạch).
- Không còn sự phân biệt giữa truyền thông dữ liệu, tiếng nói hay video.
- Ranh giới giữa máy tính đơn bộ vi xử lý (single-processor computer), máy tính
đa bộ vi xử lý (multi-processor computer), mạng nội bộ (local network), mạng
đô thị (metropolitan network) và mạng diện rộng (long-haul network) ngày
càng bị mờ đi.
Một hiệu ứng của những xu hướng phát triển này là sự phát triển giao thoa giữa
công nghiệp máy tính và công nghiệp truyền thông, từ việc sản xuất các thành phần
riêng rẽ đến các hệ thống tích hợp (system integration). Một kết quả khác là sự phát
triển của các hệ thống tích hợp có thể truyền và xử lý tất cả các loại dữ liệu và thông
tin khác nhau. Ngày nay, cả các tổ chức chuN n hoá kỹ thuật (technical-standards
organizations) lẫn công nghệ đều đang hướng về hình thành một hệ thống công cộng
đơn giản tích hợp mọi kiểu truyền thông và tạo ra khả năng truy xuất và xử lý mọi
nguồn dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới một cách dễ dàng và đồng nhất.
I.2. Mô hình truyền thông
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một mô hình truyền thông đơn giản, được minh hoạ
bằng sơ đồ khối trên hình vẽ 1.a.
Source System Destination System

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài giảng Truyền dữ liệu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement