Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973476 Link tải miễn phí báo cáo khoa học

Báo cáo chuyên đề

Tên chuyên đề:
Hiện trạng và khả năng đầu tư hệ thống xử lý, kiểm
soát khí thảI tại các cơ sở công nghiệp của thành
phố hà nội

Thuộc nhiệm vụ năm 2007: “điều tra, khảo sát thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải
công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
môi trường do khí thải công nghiệp”
Thuộc dự án: “ Cải thiện chất lượng không khí các đô thị do nguồn thải công nghiệp”
NHÓM CHUYÊN ĐỀ 3
HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT KHÍ THẢI TẠI CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP

Thuộc dự án:
“ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỐNG KÊ LƯỢNG THẢI, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP”

I. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CÔNG NGHIỆP VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
DO NGUỒN THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
I.1. Hiện trạng công nghiệp thành phố Hà Nội
I.1.1. Hoạt động của các Khu công nghiệp (KCN) tại TP. Hà Nội
Hà Nội có 5 khu công nghiệp mới với tổng diện tích quy hoạch là
1.229,06 ha (giai đoạn I là 769,06 ha). Trong đó có 3 khu do các doanh nghiệp
trong nước liên doanh với nước ngoài, 1 khu do doanh nghiệp trong nước và 1
khu do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Đến năm 2000 mới thu hút được 20
dự án đầu tư (trong đó có 11 dự án đang hoạt động) với tổng vốn đầu tư 325 triệu
USD và diện tích đất thuê là 38 ha, tập trung vào KCN Nội Bài và Sài Đồng B.
Các KCN Thăng Long, Đài Tư đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, KCN
Daewoo ư Hanel đang tính toán đền bù đất. Năm 1999, các doanh nghiệp ở các
KCN của Hà Nội đạt doanh thu gần 120 triệu USD, xuất khẩu đạt 65 triệu USD.
Đến nay đã thu hút được khoảng 3.000 lao động Việt Nam làm việc tại các KCN
này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement