Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973153 Link tải miễn phí luận văn cho anh em ketnooi


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chúng ta đã và đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công
nghệ thông tin và truyền thông, cái đang tạo ra những sự thay đổi mạnh mẽ
trên thế giới cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Sự phát triển này là tiền đề cho
việc hình thành và phát triển một mô hình xã hội mới: xã hội thông tin với
kinh tế tri thức. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin – thư viện cũng đã và
đang có những biến đổi sâu sắc trong mọi hoạt động của mình. Chính vì vậy,
ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các cơ quan thông tin thư viện đã
và đang trở thành mục tiêu chiến lược phát triển của sự nghiệp Thông tin –
thư viện Việt Nam. Chỉ thị số 58-CT/TƯ về đẩy mạnh công nghệ thông tin
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó khẳng định: “Ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược
phát triển kinh tế-xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt, đón đầu, rút ngắn
khoảng cách phát triển so với các nước đi trước.”
Hoạt động thông tin – thư viện đại học là một lĩnh vực hoạt động quan
trọng, sử dụng một đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đặc thù, một hệ
thống cơ sở vật chất kỹ thuật đặc biệt, có những tác động to lớn và quyết định
đến toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của trường đại
học. Nhu cầu đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục – đào tạo và nghiên cứu
khoa học đang đặt ra trước các thư viện đại học những cơ hội và thách thức
vô cùng to lớn, đòi hỏi công tác thư viện đại học phải thay đổi và cải tiến
không ngừng. Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ bản và
phát triển toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã chỉ rõ:
“…Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Khai thác các nguồn tư liệu giáo dục mở và nguồn tư liệu trên mạng Internet…” hướng tới đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ
tiên tiến trên thế giới.
Thư viện trường Đại học Hà Nội là một trong những Thư viện lớn
trong hệ thống thư viện trường đại học của cả nước. Với phương châm lấy
khoa học công nghệ tiên tiến làm nền tảng; lấy mục tiêu, chương trình đào tạo
và nghiên cứu khoa học của trường làm nội dung hoạt động; lấy thông tin và
tư liệu làm phương tiện phục vụ theo tinh thần: “Trung thực, tận tâm, thân
thiện”.
Trong những năm gần đây, khi quá trình tin học hoá thư viện ngày càng
phát triển mạnh, việc cài đặt và sử dụng các phần mềm quản trị thư viện là
một trong những yêu cầu bức thiết và tất yếu. Nhận thức rõ điều này, từ năm
2003 Thư viện đã tiến hành đưa phần mềm Hệ quản trị Thư viện tích hợp
Libol 5.5 do Công ty Tinh Vân thiết kế và phát triển vào sử dụng, phục vụ
công tác lưu trữ, xử lý thông tin và phục vụ bạn đọc.
Phần mềm Libol đã ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để, tự
động hoá tất cả các chu trình hoạt động của một thư viện hiện đại, cung cấp
các chức năng cần thiết cho một thư viện để sẵn sàng hội nhập với hệ thống
thư viện quốc gia và quốc tế. Hiện nay, Thư viện Đại học Hà Nội đã nâng cấp
phần mềm lên phiên bản Libol 6.0 với ưu điểm nổi bật là cho phép thư viện
quản lý các dạng tài liệu số phổ biến (âm thanh, hình ảnh, video, text), cung
cấp tài liệu số tới mọi đối tượng người dùng.
Đối với Thư viện Đại học Hà Nội, sau một thời gian sử dụng, Thư viện
đã thu được những kết quả khả quan nhưng đồng thời trong quá trình sử dụng,
phần mềm này cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần được nghiên cứu xử lý và khắc
phục kịp thời nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình
từ đó nâng cao hiệu quả công tác thư viện. Với những lý do trên, tui đã chọn
đề tài: “Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ
khoa học thư viện của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về vấn đề ứng dụng phần mềm Libol đã có nhiều luận văn
thạc sĩ chuyên ngành Thư viện học thực hiện.
- Luận văn cao học Khảo sát việc ứng dụng hệ quản trị thư viện tích
hợp Libol 5.5 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
(2006) của tác giả Chu Văn Khánh.
- Luận văn cao học Nghiên cứu nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm
Libol 5.0 tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội (2008) của tác giả
Nguyễn Thị Ngọc Anh.
- Luận văn cao học Khảo sát ứng dụng phần mềm Libol 6.0 tại Trung
tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Kinh tế quốc dân (2011) của tác giả
Phạm Thị Thanh Mai.
- Luận văn cao học Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin
tại thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (2011) của tác giả Tạ Thị Mỹ
Hạnh.
Ngoài ra, còn có một số các khoá luận, các bài báo được đăng trên các
tạp chí chuyên ngành, trên các Website,…Các công trình nghiên cứu này đi
sâu và khảo sát, phân tích thực trạng ứng dụng phần mềm. Trên cơ sở đó các
tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm
ở các đơn vị mà tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên, mỗi một người nghiên cứu
đều có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau. Căn cứ vào các đặc thù
của mỗi đơn vị người nghiên cứu có thể đưa ra các giải pháp hợp lý và phù
hợp.
Chọn đề tài: “Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội” làm luận văn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement