Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972109 CHia sẽ cho ae đồ án

Mở đầu
1. Đặt vấn đề.
Đất n-ớc ta đang vào thời kì công nghiệp hoá hiện đại, hoá đất n-ớc. Đảng và
nhà n-ớc đã chủ động khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu của
khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nhằm đ-a đất n-ớc phát triển. Trong đó tự
động hoá đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chung của đất n-ớc.
Trong nền kinh tế n-ớc ta sản xuất nông nghiệp chiếm một phần lớn trong
nền kinh tế đất n-ớc, mà sản phẩm sản xuất ra có sức cạnh tranh thấp. Để nâng cao
chất l-ợng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và giải quyết sản phẩm đầu ra cho nhân
dân là việc hết sức quan trọng. Với xuất phát điểm có trình độ khoa học kỹ thuật và
nền kinh tế lạc hậu nên việc sản xuất nông nghiệp của n-ớc ta chủ yếu là sản xuất
thủ công, năng suất không cao, chất l-ợng sản phẩm không đồng đều, không đáp
ứng đ-ợc với yêu cầu của thực tiễn trong nền kinh tế hiện nay.
Từ những yêu cầu cấp thiết đó việc ứng dụng tự động hoá vào các dây chuyền
sản xuất là một điều tất yếu nhằm giải phóng sức lao động và tăng năng suất, hiệu
quả kinh tế. Tự động hoá sản xuất đã đ-ợc ứng dụng trong rất nhiều ngành công
nghiệp và nông nghiệp. Trong ngành nông nghiệp n-ớc ta, tự động hoá quá trình
sản xuất đã đ-ợc ứng dụng vào các quá trình sản xuất nh- bia, r-ợu, chè, dứa, n-ớc
hoa quả…đã thu đ-ợc kết quả rất tốt nhằm thúc đẩy nền kinh tế n-ớc nhà. Đ-ợc sự
quan tâm đầu t- của Đảng và Nhà n-ớc “Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao”
đã đ-a vào ứng dụng các dây chuyền sản xuất tự động , đặc biệt là dây chuyền sản
xuất n-ớc dứa cô đặc và thu đ-ợc thành tích rất lớn.
Từ việc ứng dụng các dây chuyền sản xuất vào thực tế các công ty cần có
những kỹ s- vận hành các dây chuyền sản xuất đó. Để có những con ng-ời có khả
năng vận hành và làm chủ các dây chuyền sản xuất. Chính vì vậy, việc nghiên cứu
và ứng dụng tự động hoá vào trong các dây chuyền sản xuất đồng thời tạo ra các
chuyên gia về lập trình cũng nh- tự động hoá, sẽ góp phần tích cực vào công cuộc
xây dựng đất n-ớc.
Nh- vậy tự động hoá là sự lựa chọn của các ngành sản xuất nhằm tạo ra sản
phẩm có chất l-ợng, có khả năng cạnh tranh tốt. Đối với n-ớc ta nó là công cụ quan
trọng nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc.

2. Mục đích nghiên cứu.
- Tìm hiểu về PLC.
- Nghiên cứu về phần mềm S7 – 200.
- Nghiên cứu về dây chuyền công nghệ sản xuất n-ớc dứa cô đặc.
- ứng dụng phần mềm SIMATIC S7 – 200 để thành lập ch-ơng trình điều
khiển mô hình tự động điều khiển quá trình gia nghiệt tại khâu tiệt trùng của dây
chuyền sản xuất n-ớc dứa cô đặc.

3. Nội dung của đề tài.
Do hạn chế về thời gian và các điều kiện khách quan nên đề tài chỉ nghiên
cứu các nội dung chính sau.
- Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty thực phẩm suất khẩu
Đồng Giao.
- Tìm hiểu dây chuyền sản xuất n-ớc dứa cô đặc.
- Tìm hiểu về PLC.
- Tìm hiểu kỹ thuật lập trình PLC S7 – 200.
- Xây dựng sơ đồ thuật toán điều khiển tự động quá trình gia nhiệt của khâu
tiệt trùng trong dây chuyền sản xuất n-ớc dứa cô đặc.
- Lập trình điều khiển bằng PLC, S7 – 200.
- Thiết kế lắp giáp mô hình.
- Kết nối và chạy thử mô hình.
4. Ph-ơng pháp nghiên cứu.
Với mục đích và nội dung của đề tài để tiến hành làm đề tài dựa trên ph-ơng
pháp nghiên cứu sau:
- Kế thừa kết quả nghiên cứu đã có của các phần mềm để lập trình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement