Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972032 Chia sẻ cho ae

MỤC LỤC Trang

Phần I.CHUẨN BỊ SƠ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
I. Xác định thông số tính toán ……………………………………... 2
1.Lưu lượng tính toán ……………………………………………. 2
2. Xác định nồng độ chất bẩn…………………………………….. 4
3. Xác định dân số tính toán ……………………………………… 5
II. Xác định mức độ xử lý nước thải cần thiết………………………. 6
1. Mức độ xử lý cần thiết của nước thải ………………………… 6
2. Lựa chọn dây chuyền công nghệ……………………………… 10
- Phương án I……………………………………………………. 14
- Phương án II…………………………………………………… 15
Phần II: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG SƠ ĐỒ DÂY
CHUYỀN CÔNG NGHỆ
1. Ngăn tiếp nhận nước thải……………………………………... 15
2. Song chắn rác………………………………………………… 16
3. Bể lắng cát ngang……………………………………………… 18
4. Sân phơi cát…………………………………………………… 20
5. Bể lắng ngang đợt I…………………………………………… 21
6. Bể Biophin cao tải ( bể sinh học )……………………………. 25
7. Bể lắng ngang đợt II………………………………………….. 28
8. Bể Mêtan……………………………………………………... 30
9. Tính toán trạm khử trùng…………………………………….. 33
10. Tính toán máng trộn( máng trộn vách ngăn có lỗ)…………... 36
11. Công trình bể tiếp xúc ly tâm ………………………………. 37
12. Thiết bị đo lưu lượng ………………………………………… 38
13. Sân phơi bùn………………………………………………… 39
Phần III:THỐNG KÊ BỐ TRÍ MẶT BẰNG
VÀ CAO TRÌNH CÔNG NGHỆ
1. Mặt bằng……………………………………………………… 40
2. Cao trình mặt nước ……………………………………………. 41
A. Xây dựng cao trình công nghệ theo tuyến nước……………… 42
B. Xây dựng cao trình công nghệ theo tuyến bùn ……………… 44
Phần IV: TÍNH TOÁN KINH TẾ TRẠM XỬ LÝ
1. Giá thành công trình xây dựng………………………………... 45
2. Giá thành quản lý……………………………………………… 46

Tài liệu tham khảo………………………………………………………. 49Phần I
CHUẨN BỊ SƠ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

I. Xác định các thông số tính toán:
1. Lưu lượng tính toán:
* Lưu lượng nước thải sinh hoạt:
- Lưu lượng nứoc thải sinh hoạt trung bình:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement