Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#970864 Link miễn phí luận văn

Đặt vấn đề
Hiện nay, ở nước ta cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước,
nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất được xây dựng với quy mô lớn. Nền công
nghiệp sản xuất hàng hóa được chú trọng đầu tư phát triển, đặc biệt là ngành chế
biến thủy sản xuất khẩu. Ngành công nghiệp này một mặt mang lại cho nước ta
nhiều lợi ích về kinh tế, mặt khác cũng đem đến cho chúng ta nhiều vấn đề khó
khăn và thách thức về môi trường. Việc giải quyết ô nhiễm môi trường trong sản
xuất công nghiệp đã và đang là vấn đề cấp bách cho nhà nước nói chung và các
doanh nghiệp nói riêng, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Hòa chung vào xu thế phát triển của cả nước, khu công nghiệp Suối Dầu được
đầu tư xây dựng vào năm 1998 và đã trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh
Hòa. Đến nay, Lãnh đạo khu công nghiệp Suối Dầu luôn nỗ lực đầu tư vì mục tiêu
kinh tế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do đặc thù của khu công nghiệp Suối Dầu
là tập trung chủ yếu các công ty chế biến thủy sản, nên nước thải ở các doanh
nghiệp thường chứa hàm lượng cao các chất ô nhiễm, đặc biệt là N, P. Ngoài ra, do
hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp được xây dựng khá lâu đã
trở nên lạc hậu, chất lượng nước thải đầu ra sau xử lý thường vượt quá tiêu chuẩn
cho phép. Do đó, việc nghiên cứu cải tiến nâng cấp hệ thống xử lý để chất lượng
nước thải đầu ra đạt yêu cầu xả thải là điều rất cần thiết.
Chính vì vậy, tui đã thực hiện đồ án tốt nghiệp: “Nghiên cứu hiện trạng và tính
toán thiết kế cải tiến hệ thống xử lý của Trung Tâm xử lý nước thải Khu công
nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)”.
Mục tiêu nghiên cứu
Tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử lý nước thải tại Trung Tâm để nước thải
đầu ra đạt QCVN 40:2011 cột A.
Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá hiện trạng của hệ thống xử lý nước thải tại Trung Tâm.
- Nghiên cứu nguyên nhân hệ thống xử lý nước thải tại Trung Tâm hoạt động
không hiệu quả. Đề xuất phương án và tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử lý của
Trung Tâm xử lý nước thải khu công nghiệp Suối Dầu.
- Tính toán kinh tế của hệ thống xử lý nước thải cải tiến.
- Kết luận về tính khả thi của hệ thống xử lý nước thải cải tiến.

Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC
THẢI CÔNG NGHIỆP
1.1.1. Tổng quan về nƣớc thải
1.1.1.1 Định nghĩa nước thải:
Nước thải là nước đã qua sử dụng được thải ra từ các hoạt động của con người
như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh, giải trí, sản xuất công nông nghiệp,… Trong nước
thải có chứa các chất bẩn vô cơ, hữu cơ,… làm thay đổi tính chất hóa - lý - sinh so
với ban đầu.
1.1.1.2 Phân loại nước thải:
 Tùy theo nguồn gốc phát sinh người ta phân biệt thành các loại nước thải chủ
yếu:
a) Nước thải sinh hoạt:
Là nước được thải ra sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của gia đình và
cộng đồng như: tắm giặt, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân,…
b) Nước thải công nghiệp: (Hay còn gọi là nước thải sản xuất)
Là loại nước thải sau các quá trình sản xuất. Đặc tính ô nhiễm và nồng độ của
nước thải công nghiệp rất khác nhau phụ thuộc vào loại hình công nghiệp và công
nghệ lựa chọn.
Có hai loại nước thải công nghiệp:
- Nước thải công nghiệp quy ước sạch: là loại nước thải sau khi sử dụng làm
mát thiết bị, làm nguội sản phẩm, làm vệ sinh sàn nhà.
- Loại nước thải công nghiệp nhiễm bẩn: đặc trưng cho loại hình công nghiệp
đó và cần xử lý cục bộ trước khi xả vào mạng lưới thoát nước chung hay vào
nguồn nước tùy theo mức độ xử lý.
Thành phần gây ô nhiễm chính của nước thải công nghiệp là các chất vô cơ, các
chất hữu cơ dạng hòa tan, các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học hay bền vững sinh
học (một số thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,…), chất hoạt tính bề mặt ABS
(alkylbenzen- sunfonat), một số chất hữu cơ có thể gây độc hại cho thủy sinh vật

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement