Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970328 Chia sẻ cho anh em giáo án

MỤC TIÊU
- Giúp sinh viên nắm bắt các đặc trưng cơ bản của mạng truyền thông Profinet S7-1200.
- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cấu hình mạng truyền thông Profinet S7-1200
dùng các thiết bị Siemens.
NỘI DUNG CHÍNH
5.1. Giới thiệu chuẩn truyền thông Profinet S7 – 1200
Mong muốn có một tiêu chuẩn truyền thông trên một mạng cho các ngành công
nghiệp, có khả năng chuẩn đoán rộng và các chức năng dịch vụ rộng khắp mạng lưới
đã dẫn tới sự gia tăng của việc sử dụng Ethernet công nghiệp. Tổ chức PROFIBUS,
PROFINET quốc tế (PI) cung cấp một chuẩn truyền thông toàn diện thông qua
Ethernet công nghiệp để đáp ứng mọi yêu cầu, câu trả lời là PROFINET.PI đã phát
triển 1 chuẩn qua các kinh nghiệm thu được từ nhiều năm phát triển của Profibus để
thích hợp với Ethernet công nghiệp cho các yêu cầu chuyên biệt trong công nghiệp.
Kết quả chính là Profinet, một chuẩn công nghiệp toàn diện dựa trên chuẩn Ethernet
công nghiệp cho truyền thông mở, độc lập với các nhà cung cấp. PROFINET đáp ứng
tất cả các yêu cầu sử dụng Ethernet ở tất cả các cấp độ và trong mọi ứng dụng tự động
hóa. Điều này làm cho PROFINET trở nên rất linh hoạt, đáng tin cậy và thiết thực
trong môi trường công nghiệp.
CPU S7-1200 có một cổng Profinet được tích hợp. Các giao thức ứng dụng sau đây
được hỗ trợ bởi CPU S7-1200:
- TCP (truyền thông tin và đảm bảo tin cậy).
- ISO on TCP.
- UDP (gởi thông tin nhưng không bảo đảm đến được đích).
Giao thức TCP được mô tả theo chuẩn RFC 793, truyền dữ liệu tin cậy và theo thứ tự.
Giao thức ISO on TCP được mô tả theo chuẩn RFC 1006. Sử dụng địa chỉ IP là
192.168.x.x và subnet mask là 255.255.255.0. Giao thức UDP được mô tả theo chuẩn RFC 768, được sử dụng để gửi các bức điện ngắn đảm bảo về mặt thời gian thực,
nhưng không đảm bảo dữ liệu có đến được đích hay không.
5.2. Kết nối truyền thông, giám sát và điều khiển sử dụng Profinet S7 – 1200
Kết nối trực tiếp: sử dụng kết nối trực tiếp khi ta đang sử dụng một thiết bị lập trình,
HMI hay một CPU khác được kết nối đến một CPU riêng lẻ.
Kết nối mạng: sử dụng các truyền thông mạng khi ta đang kết nối với hơn hai thiết bị
(ví dụ các CPU, HMI, các thiết bị lập trình, và các thiết bị không phải của Siemens).
Dùng bộ chuyển mạch Ethernet 4 cổng CSM 1277 của Siemens.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Giới thiệu thuật toán điều khiển và cách dùng bộ pid trong plc s7-1200
Kết nối truyền thông, giám sát và điều khiển dùng profinet s7 - 1200
Lập trình Analog với Khối hàm FC105 và FC106
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement