Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970305 Chia sẻ cho các bạn bài giảng
Nội dung trình bày
+ Cân bằng
• Giới thiệu bộ cân bằng
• Bộ cân bằng thích nghi
• Thuật toán LMS
• Một số vi dụ minh họa
+ Phân tập
• Giới thiệu phân tập
• Phân loại phân tập
• Ví dụ về phân tập
• Máy thu Rake
+ Kỹ thuật Interleaving
Giới thiệu bộ cân bằng
• Tín hiệu thu được thường bị suy giảm và méo do suy
hao trên đường truyền
• Ta dùng bộ cân bằng để khôi phục lại tín hiệu thu giống
như tín hiệu khi truyền
• Thông tin dùng để cân bằng thường được lấy từ các
pilot
• Do kênh truyền thường xuyên thay đổi -> bộ cân bằng
phải thay đổi theo => cân bằng thích nghi
Bộ cân bằng thích nghi
• Sử dụng một chuỗi huấn luyện có chiều dài cố định được
biết trước (pilot) => hiệu chỉnh lại tín hiệu sau khi truyền
• Các pilot được phát xen kẽ với dữ liệu
• Tại nơi thu sẽ so sánh giữa chuỗi pilot nhận với chuỗi
biết trước. Ta sẽ sử dụng các thuật tóan nhằm tối thiểu
sai số.
• Sau khi hiệu chỉnh xong (qua bộ cân bằng) dữ liệu thu sẽ
giống như lúc phát
• Do kênh liên tục thay đổi, ta phải liên tục thử kênh (gởi
các pilot)
• Thường sử dụng bộ lọc ngang
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement