Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970203 Chia sẻ cho các bạn bài nghiên cứu

NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ:


Sau khi tìm hiểu và được sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Việt Phương , em đã quyết định chọn đề tài cho chuyên đề là : Nghiên cứu phương án cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương-Đường Láng.
Các số liệu đầu vào được giao là:
- Tập tài liệu về nút giao Lê Văn Lương- Đường Láng (lưu lượng xe, bình đồ).

Nhiệm vụ thực hiện trong chuyên đề :
- Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về khả năng thông hành, mức phục vụ và thiết kế tổ chức giao thông bằng tín hiệu đèn theo HCM 2000. (Highway Capacity Manual 2000).
- Dùng phần mềm mô hình 3D (sketchup) để dựng lại nút giao trước khi có nút và sau khi xây dựng cầu vượt
- Đánh giá sơ bộ về cảnh quan kiến trúc và ảnh hưởng của việc xây dựng cầu vượt tại nút.
- Tìm hiểu phần mềm mô phỏng giao thông Synchro Studio 7 để đánh giá mức phục vụ và tình toán pha đèn.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG NÚT GIAO THÔNG ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG -ĐƯỜNG LÁNG
1.1. Giới thiệu chung 6
1.1.1. Lý do chọn đề tài 6
1.1.2.Phương Pháp Nghiên Cứu 6
1.1.3.Nút giao thông Lê Văn Lương- Láng Hạ hiện tại 6
1.1.4.Lưu lượng hiện tại 7
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÔNG HÀNH VÀ MỨC PHỤC VỤ CỦA NÚT GIAO THÔNG
2.1. Các khái kiệm chung 10
2.2. Đánh giá khả năng thông hành và mức phục vụ của nút giao sử dụng tín hiệu đèn điều khiển theo HCM 2000 (Highway Capacity Manual 2000) 10
2.2.1.Thông số đầu vào 10
2.2.2.Nhóm làn và lưu lượng xe 11
2.2.3.Cường độ dòng bão hòa 11
2.2.4.Tính toán đèn điều khiển 14
2.2.5. Xác định thời gian chậm xe, chiều dài hàng chờ và mức phục vụ của nút giao thông sử dụng tín hiệu đèn điều khiển...........................................................................................15
2.2.6.Tính toán chiều dài hàng chờ xe 17
2.2.7.Mức phục vụ của nhánh dẫn vào nút và của toàn nút 17
2.3. Đánh giá khả năng thông hành và mức phục vụ của nút giao sử dụng tín hiệu đèn điều khiển theo ICU 2003 (The Intersection Capacity Utilization 2003). 17
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN GIAO THÔNG KHÁC MỨC
3.1. Phương hướng đề xuất ra các giải pháp 18
3.2. Đề Xuất Các Phương án. 18
3.2.1.Phương án 1 ( phương án kiến nghị). 18
3.2.2.Phương án 2: Xây dựng cấu vượt theo hướng vành đai 2 19
3.3. Tổ chức giao thông và an toàn giao thông 20
3.3.1.Tổ chức giao thông tại nút giao trong quá trình thi công 20
3.3.2.Tổ chức giao thông tại nút giao trong quá trình khai thác 20
3.4. Đánh giá mức độ phục vụ và tính toán phân pha điều khiển đèn. 20
3.4.1.Phân pha đèn 20
3.4.2.Tính mức phục vụ của nút theo HCM2000. 26
3.5. Đánh giá tác động môi trường - Điều tra xã hội học :(phản biện xã hội). 26
3.6 Kết luận 29
CHƯƠNG 4. GIAO THÔNG MÔ PHỎNG
4.1. Giới thiệu 28
4.2. Lý Thuyết 29
4.2.1.Mô hình giao thông. 29
4.2.2.Quy Hoạch mạng lưới. 30
4.3. ứng dụng trong Kỹ thuật Giao thông vận tải. 30
4.3.1.Giao thông vận tải Đường bộ 30
4.3.2.Vận tải Đường sắt 30
4.3.3.Hàng hải và Vận tải hàng không 30
4.3.4.Lĩnh vực khác 31
4.4. Chương Trình Phần mềm 31
CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SYNCHRO STUDIO 7

5.1. Giới Thiệu 32
5.1.1.Tác Giả 32
5.1.2.Phạm vi áp dụng 32
5.1.3.Phương pháp và cơ sở lý luận: 33
5.2. Các Bước Thực Hiện 33
5.2.1.Đánh Giá Mức Phục Vụ của Nút ( Level of Service LOS). 33
5.2.2.Các bước tính toán ( Từng bước một) 34
5.2.3.Tính toán nút giao thông điều khiển đèn. 36
5.2.4.Xuất các kết quả . 38
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dự Báo, đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng – Láng Hạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement